caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/207179/060277_Disbopox_442_GaragenSiegel_10L.png

DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel, wässrig

Karbonskim vlaknima ojačani 2-komponentni premaz od epoksidne smole na bazi vode, za podne površine u garažnim, skladišnim i podrumskim prostorima

Primjena

Mineralne podne površine i tvrdi asfaltni estrih u zatvorenim prostorima male do srednje zahtjevnosti, za privatnu primjenu, industriju i obrt.
Podne površine u garažama, spremištima za bicikle, praonama i sanitarnim prostorima.
Zbog minimalne emisije štetnih tvari, posebno pogodan za sve osjetljive prostore, kao npr. čekaonice, bolnice, domove zdravlja, škole i dr.

Svojstva materijala

 • velika otpornost na udarce
 • jako dobro se čisti
 • jako dobra otpornost na otiranje
 • vrlo slabo trošenje – habanje
 • paropropustan
 • otpornost na atomobilske gume - otporan na prodiranje sredstava za omekšavanje i plastifikatore
 • minimalna emisija štetnih tvari 
 • odobrenje Deutschen Institut für Bautechnik

Ispitan prema AgBB ispitnim kriterijima za emisije hlapljivih organskih spojeva iz građevnih proizvoda relevantnih za unutarnje prostore. Shemu vrednovanja AgBB (Odbora za zdravstveno vrednovanje građevnih proizvoda) za primjenu građevnih materijala u osjetljivim prostorima kao što su npr. prostori za boravak izradile su službe nadležne za okoliš i zdravlje.

Osnova materijala

Vodorazrjediva 2K epoksidna smola.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Standardno pakiranje: 
  5 kg, 10 kg plastično kombi pakiranje
 • ColorExpress:
  5 kg, 10 kg plastično kombi pakiranje

Nijanse

 • Standardno pakiranje::
  10 kg pakiranje:  Kieselgrau (ca. RAL 7032), Betongrau (ne prema RAL), Mittelgrau (ca. RAL 7037 Staubgrau )
  5 kg pakiranje: Kieselgrau (ca. RAL 7032), Betongrau (ne prema RAL RAL)
  Posebne nijanse na upit.
 • ColorExpress:
  U ColorExpress sustavu moguće nijansiranje u preko 25.000 nijansi. Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće pomoću nijansi iz kolekcije FloorColor plus. Ovisno o nijansi Baza 1, Baza 2 ili Baza3 se miješaju na ColorExpress mašinama.

Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje, što međutim ne utječe na funkcionalna svojstva materijala.

Stupanj sjaja

Sjajan.

Skladištenje

Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 2 godine. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

Gustoća

ca. 1,4 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 35 µm/100 g/m2

Difuzijski otpor µ (H2O)

ca. 20.000

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

66 mg/30 cm2

Kemijska otpornost

Otpornost na kemikalije prema DIN EN ISO 2812 pri 20 °C
7 dana
Octena kiselina, 5 %tna+ (V)
Sumporna kis., 20 %tna+ (V)
Dušična kiselina, 10 %tna+ (V)
Solna kiselina, 10 %tna+ (V)
Amonijak, 25 %tni (Salmiak)+
Ksilol+
Ispitna tekuć. 5
jedno i polivalentni alkoholi (do max. 48 Vol.-% metanola), Glikoleter
+
Sredstvo za odleđivanje+
Benzin DIN 51 600+
Ispitna tekuć. 4
svi ugljikovodici, kao smjese koje sadrže benzol sa max. 5 Vol.-% benzola
+
Skydrol (hidraulična tekućina))+
Shell Diala ulje (trafo)+
Objašnjenje znakova: + = postojano,, (V) = obojenje
odgovara propisima o gradnji i ispitivanju za zaštitu vodotokova.

Prikladne podloge

Mineralne podloge (pored ostalog beton, cementni i anhidridni estrih) i tvrdi asfaltni estrisi u unutarnjem prostoru.
Podloga mora biti nosiva, postojana oblika, čvrsta, bez nevezanih čestica, prašine, ulja, masnoća, otpadaka od abrazije gume i ostalih tvari koje potiču odvajanje.
Plastificirane mase za izjednačavanje te mase na bazi cementa treba ispitati u pogledu njihove sposobnosti za premazivanje.
Estrihe od tvrdih tvari te površine koje su bile obrađene s kemijskim aditivima (npr. sredstvima za naknadnu obradu), potrebno je adekvatno mehanički pripremiti. Po potrebi izraditi pokusne površine.
Vlačna čvrstoća površine podloge mora u prosjeku iznositi 1,5 N/mm2 . Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti niža od 1,0 N/mm2. Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
Beton i cementni estrih: maks. 4 % tež. (CM metoda)
Anhidridni estrih: maks. 1,0 % tež. (CM metoda)
Metode ispitivanja navedenih vrijednosti prema uputama DafStb, smjernica za popravke, 3.dio.
Tvrdi asfaltni estrisi moraju odgovarati najmanje razredu tvrdoće IC 15 i ne smiju se deformirati u datim temperaturnim uvjetima i mehaničkim opterećenjima.
O drugim vrstama podloge odnosno postupcima potrebno je posebno se posavjetovati sa našim prodajnim predstavnicima.

Priprema podloge

Podlogu pripremiti prikladnim metodama poput npr. sačmarenjem, glodanjem ili tehnikom dijamantnog brušenja tako da ispunjava navedene zahtjeve.

Nenosive, jako zaprljane površine, koje su npr. onečišćene uljima, masnoćama, otpacima od abrazije gume itd., ili pokazuju brašnast odnosno staklast cementni kamen, potrebno je intenzivno mehanički obraditi. Tragove stajanja i vožnje vozila na već korištenim garažnim podovima treba intenzivno pripremiti, budući da otpaci od abrazije gume, kloridi (sol za posipanje) i drugo ugrožavaju prianjanje.

Kod tvrdog asfaltnog estriha agregat nakon pripreme mora biti vidljiv najmanje 75%. Općenito, ukloniti 1-komponentne stare premaze i 2-komponentne slojeve koji dobro je prianjaju.

Krute epoksidne premaze treba temeljito očistiti, zatim obrusiti odnosno matirati ih mlazom (do izbijanja bijelog). Alternativno se može površinu matirati brusnim sredstvom i grundirati sredstvom Disbon 481 EP-Uniprimer. Na površini koju se premazuje ne smije biti nikakvih otpadaka, sredstava za čišćenje ili sličnog. Pri obradi starih premaza sposobnih za difuziju mora se po potrebi ispitati, da li se radi o dostatnoj difuzivnosti cjelokupne površine.

 Proboje i defektna mjesta u podlozi zapuniti mortovima Disbocret®-PCC-Mörtel ili Disboxid EP-Mörtel u ravnini s površinom.

Ne koristiti materijale koji sadrže silikon prije i tijekom postupka impregnacije u okolini, budući da oni mogu dovesti do poremećaja površine.

Valja se pridržavati uputa u BEB-Arbeitsblatt KH-0/U i u BEB-Arbeitsblatt KH 2 te iz tablice 2.5 Smjernice o zaštiti i popravku betonskih konstrukcijskih elemenata, dio 2, „Njemačkog odbora za armirani beton" (DafSb)

Bundesverband Estrich und Belag e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar (Savezno udruženje za estrih i obloge)

Priprema materijala

Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min). Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati. Ne raditi u pakiranju u kojem je proizvod isporučen.

Omjer miješanja

Osnovna masa (komponenta A) : učvrščivač (komponenta B) = 84 : 16 težinskih dijelova.

Način primjene

Materijal se može premazivati, nanositi valjkom (teksturiranim poliamidnim valjkom, s visinom vlakna 11 mm i rešetkom za cjeđenje) ili špricati (Airless, bez filtra, min. 50 bara, dizna 0,015–0,017 inča, kut špricanja 45°, poslije špricanja još jednom proći valjkom).

Za postizanje ravnomjernog optičkog dojma raditi postupkom "svježe u svježe". Pri nanošenju valjkom materijal nanositi ravnomjerno (pridržavati se zadane potrošnje materijala) i zatim još jednom proći valjkom u križnom postupku. Na većim površinama treba raditi više osoba, po potrebi površinu razdijeliti na sektore. Na površinama koje čine cjelinu treba uvijek koristiti materijal iz iste proizvodne šarže.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz
Mineralne podloge grundirati sa DisboPOX W 443 ili DisboPOX W 402. Temeljni premaz napraviti sa četkom za brtvljenje. Ako nije potrebna paropropusnost sustava, može se grundirati sa DisboXID 420 ili DisboXID 462.
Tvrde asfaltne estrihe grundirati sa DisboPOX W 442, razrijeđenim s 5-10 % vode.
Mehanički pripremljene mineralne podloge mogu biti premazane s DisboPOX W 442, razrijeđenim vodom 5-10%, ako je osigurana dovoljna nosivost i upojnost.

Grubo zaravnavanje (kratz)
Za manja defektna mjesta i neravnine napraviti masu za grubo zaravnavanje (kratz) od:
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel: 1 tež. dio
DisboADD 942 Quarzsandmischung : 1 tež. dio
Izliti masu za grubo zaravnavanje na grundiranu površinu. Lopaticom za zaglađivanje masu ravnomjerno razdijeliti i oštro je razvući preko zrna. Debljina sloja maks. 2 mm. Za postizanje protuklizne površine može se gotovi sloj posipati sa DisboADD 942 Quarzsandmischung.
Veće neravnine u podlozi i potezi od alata mogu se ocrtavati na površini. Po potrebi prebrusiti u međuvremenu.
Za veće površine i hrapave, porozne podloge napraviti masu za nanošenje špahtlom od:
DisboPOX W 402: 100 tež. dijelova
DisboADD 940: 240 tež. dijelova
ili
DisboPOX W 453: 100 te. dijelova
vode: 2 tež. dijela
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm: 20 tež. dijelova
Izliti masu na grundiranu površinu. Lopaticom za zaglađivanje masu ravnomjerno razdijeliti i oštro je razvući preko zrna.

Nanijeti međupremaz i završni premaz u nerazrijeđenu stanju. Na nasutim podlogama mora se međupremaz razrijediti s 5 % vode. Kod slabije pokrivnih nijansi (npr. intenzivno žuta, narančasta ili crvena) može biti potrebno više premaza. Po potrebi bi prvi premaz trebalo napraviti s temeljnom nijansom koja dobro pokriva.

Oblikovanje površine
Dispergirati DisboADD 948 Farbchips, 2 - 4 mm u zadnji impregnacijski premaz i nakon sušenja sa DisboPUR 458 glatko, odnosno uz primjesu 3 tež. dijela Disbon 947 SlideStop Fine protuklizno zabrtviti.
Alternativno je moguće dispergiranje čipsa bez dodatnog brtvljenja s DisboADD 8255 Farbchips, 1 - 2 mm (Fast Chips). 

Potrošnja

Grundiranje
mineralne podloge
DisboPOX W 443
ili DisboPOX W 402 razrijeđen sa 50-100% vode
ca. 200 g/m2
ca. 150 g/m2
Asfaltni estrih
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel
razrijeđen sa 5–10 % vode
ca. 200 g/m2
Grubo zaravnavanje (kratz)
Za manje nedostatke:
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel
DisboADD 942 Quarzsandmischung
Posipanje za protuklizni premaz:
DisboADD 942 Quarzsandmischung

ca. 1,1 kg/m2/mm
ca. 1,1 kg/m2/mm

ca. 1,5–2 kg/m2
Za ravne, fino hrapave podloge:
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel
DisboADD 942 Quarzsandmischung
Posipanje pijeskom za protukliznu površinu
DisboADD 942 Quarzsandmischung
ca. 1,1kg/m2/mm
ca. 1,1kg/m2/mm


ca. 1,5–2 kg/m2
Za grube porozne podloge:
DisboPox W 402
DisboADD 940
ca. 550 g/mm/m2
ca. 1.300 g/mm/m2
DisboPOX W 453
DisboADD 942
ca. 1.040–1.200 g/mm/m2
ca. 210–240 g/mm/m2
Završno premazivanje
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel

ca. 230–250 g/m2 po sloju
Oblikovanje površine
Posipanje chipsom bez dodataka 
Premaz (R10)

DisboADD 8255 Farbchips, 1 - 2 mm (Fast Chips)
ca. 30 g/m2
Posipanje chipsom
DisboADD 948 Farbchips, 2 - 4 mm
ca. 30 g/m2
Glatko premazivanje (R9)
DisboPUR W 458
ca. 130 g/m2
Završno protuklizno premazivanje (R11)
DisboPUR W 458
DisboADD 947 Glasperlen, fine 75 - 150 µm (Slidestop)
ca. 130 g/m2

ca. 4 g/m2
Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu. Potrošnja za pokrivni nepropusni sloj na posipanim premazima varira zbog temperaturnih utjecaja, načina aplikacije, alata kao i različitih posipnih materijala.
 Alternativno DisboPOX 442 razrijeđen sa 5-10 % vode ili DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium ili DisboXID 462 2K-EP-Grundierung
Kod kontakta sa automobilskim gumama može doći do obojenja

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 90 minuta. Kraj otvorenog vremena je optički prepoznatljiv zbog promjene viskoznosti.
Više temperature skraćuju, a niže produljuju vrijeme za uporabu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 10 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta. Tijekom faze sušenja osigurati adekvatnu ventilaciju, budući da može kroz isparavanje doći do porasta vlage. Izbjegavati propuh.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva prolaza bi pri temperaturi od 20°C trebalo biti najmanje 16 i najviše 48 sati. Kod duljeg čekanja površinu treba ohrapaviti. Navedeni vremenski razmak je kraći kod viših, a dulji kod nižih temperatura.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka prohodno nakon ca.16 sati, a nakon ca. 7 dana je sloj mehanički i kemijski opteretiv. Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje vrijeme. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sata pri 20°C) nanešeni materijal zaštititi od vlage jer inače može doći od narušavanja izgleda površine i smanjenja moći prijanjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu vodom ili toplom sapunicom.

Njemački certifikat

Aktualni certifikati i odobrenja na upit.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Samo za profesionalnu primjenu.

Masa (tonirana): Uzrokuje teške ozljede oka. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Masa Baze 1- 3: Nadražuje kožu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Učvršćivač: Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomijašati s učvrščivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

HOS

A(j) 140 g/l; max. 20 g/l.

GIS kod

 • RE 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50,
64372 Ober-Ramstadt 
08
DIS-442-001266
 EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) u unutarnjim prostorima
EN 13813:SR-Bfl-s1-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarBfl-s1
Otpuštanje korozivnih tvariSR
ParopropusnostNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih "Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.

Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, kao i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.disbon.de.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija