caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/154683/050073_Disbon_405_Klarsiegel_10L.png

Disbon 405 Klarsiegel

Vodorazrjedivi, transparentni disperzivni završni premaz, za glatko ili protuklizno lakiranje podnih premaza na disperzivnoj bazi posutih čipsom, za unutarnje radove. Minimalne emisije štetnih tvari, ispitano i nadzirano od strane TÜV-a.

Primjena

Transparentno svilenkasto-sjajno sredstvo za zaštitu čipsom posutih podnih premaza na disperzivnoj bazi, kao što su Disbon 400 BodenFinish i Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, kod unutarnjih radova.
Ne primjenjuje se na provoznim površinama i onim podnim površinama koje su izložene djelovanju stajaće vode ili trajne vlage.

Svojstva materijala

  • minimalne emisije štetnih tvari
  • štetne tvari ispitane sa strane TÜV-a
  • dobro se čisti
  • otpornost na abraziju
  • odbija prljavštinu
Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutarnje prostore. Shemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak.

Osnova materijala

Modificirana poliuretanska disperzija.

Pakiranje/Veličina pakiranja

2,5 l,10 l plastična kanta

Nijanse

Transparentna.
Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zraka i atmosferilija.
Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu izazvati promjene u nijansi. Ako se premaz izlaže brušenju može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Stupanj sjaja

Svilenkasti sjaj.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 1 godinu. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Gustoća

ca. 1,1 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 42 µm/100 ml/m2

Difuzijski otpor µ (H2O)

ca. 4.000

Istezanje do pucanja prema DIN 53504

ca. 70 %

Prikladne podloge

Čvrsti dobro vezani podni premazi na disperzivnoj bazi kao što su Disbon 400 BodenFinish i Disbon 404 Acryl-Boden-Siegel. Podloga mora biti suha, nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoća, otarina od gume i ostalih tvari koje djeluju razdvajajuće.

Priprema podloge

Pripremiti podlogu prikladnim mjerama, npr. temeljito čišćenje metlom ili usisavačem (posebno kod površina posutih čipsom), tako da zadovoljava navedene zahtjeve.

Priprema materijala

Materijal je pripremljen za uporabu. Prije uporabe temeljito promiješati.

Način primjene

Valjkom kratke dlake.

Sistem nanošenja na površinu

Glatka površina
Materijal zasićeno nanijeti ravnomjerno, u jednom ili dva sloja, križnim postupkom. Dodirne površine premazati u jednom potezu kako bi se izbjegli vidljivi nasjedi (sloja na sloj).

Protuklizne površine
Materijalu dodati 3 tež.% Disbon 947 Slidestop, temeljito izmiješati i obraditi kako je opisano za "Glatke površine". Kod duljih stanki u radu materijal povremeno promiješati.

Potrošnja

Glatka površina
Disbon 405 Klarsiegelca. 130–150 ml/m2
Protuklizna površina
Disbon 405 Klarsiegel
Disbon 947 SlideStop Fine
ca. 130 ml/m2
ca. 4 g/m2

Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C, max. 30 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 8 sati prohodno/može se premazivati. Nakon ca. 2 dana mehanički opteretivo. Pri nižim temperaturama odgovarajuće dulje.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu sa vodom ili toplom sapunicom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže otapala ili druge opasne tvari.

HOS

A(i); 140 g/l; maks. 95 g/l.

Kod proizvoda boja i lakova

M-KH01

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list. Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Sukladnost se dokazuje oznakom Ü na ambalaži. Nadalje se ista dokazuje kroz sustav dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Tehnička informacija