caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/208333/060610_Disbon_400_Bodenfarbe_12_5L.png

Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe

Jednokomponentni disperzivni premaz za podne površine otporan na otiranje - vani i unutra. Odobreno za spremnike za ulje u unutarnjim prostorima.

Primjena

Disperzivni premaz za mineralne podne površine – vani i unutra – izložene normalnom opterećenju od hodanja i kretanja. Ne primjenjuje se za površine po kojima se vozi, na podovima na kojima stoji voda ili su izložene trajnom opterećenju.
Službeno odobren premaz za spremnike za naftu i ulje unutar zatvorenih zgrada za skladištenje ložulja EL, dizelskog goriva kao i neupotrebljavanog ulja za motore i mjenjače.

Svojstva materijala

 • bez mirisa
 • razrjeđuje se vodom
 • otpornost na ulje
 • otpornost na ribanje

Osnova materijala

Disperzija

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Standard:
  2,5 l, 5 l, 12,5 l plastična kanta
 • ColorExpress:
  12,5 l plastična kanta

Nijanse

 • Standard:
  2,5 l, 5 l plastična kanta: Hellgrau, Kieselgrau, Mittelgrau
  12,5 l plastična kanta: Hell­grau, Kieselgrau, Mittelgrau, Betongrau (ne RAL nijansa)
  Posebne nijanse dostupne na upit.
 • ColorExpress:
  Nijansira se u ColorExpress sustavu u više od 28.000 nijansi. Mogućnost ekskluzivnog oblikovanja u boji u nijansama iz FloorColor kolekcije. Ovisno o nijansi, na ColorExpress stanicama miješati bazu 1, bazu 2 ili bazu 3.

Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zraka i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu izazvati promjene u nijansi. Ako se premaz izlaže brušenju može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 2 godine. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 °C.

Gustoća

ca. 1,3 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 45 µm/100 ml/m2

Difuzijski otpor µ (H2O)

ca. 2.500

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

210 mg/30 cm2

Istezanje do pucanja prema DIN 53504

ca. 40 %

Prikladne podloge

Mineralne podloge kao što je beton, estrih, žbuka, zid od opeke, estrih od tvrdog asfalta u unutarnjim prostorima i podne površine sa starim premazima koji dobro vežu i ne sadrže omekšivače. Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoća, otarina guma i drugih tvari koje razdvajaju.
Podloge od cementne žbuke, poboljšane umjetnom smolom, potrebno je prije nanošenja provjeriti izradom testnog uzorka. Vlačna čvrstoća površine podloge mora iznositi ≥ 1,0 N/mm2.
Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
Beton i cementni estrih: max. 5 tež.%
Anhidritni estrih: max. 1 tež.%
Magnezitni estrih: 2-4 tež.%
Tvrdi drveni estrih: 4–8 tež.%
Estrisi od tvrdog asfalta se smiju premazivati samo u unutarnjim prostorima. Moraju odgovarati klasi tvrdoće najmanje IC 15 i ne smiju se u postojećim temperaturnim uvjetima i pod mehaničkim opterećenjima izobličiti. Sve podloge moraju imati odgovarajući pad (nagib), tako da mogućnost stajaće vode bude potpuno isključena.

Priprema podloge

Podlogu prikladnim mjerama pripremiti tako da ispunjava navedene zahtjeve. S premazanih površina odstraniti premaze koji ne drže odnosno premaze boja koji ne vežu čvrsto. Nenosive, jako zaprljane površine, koje su npr. onečišćene uljima, masnoćama, otpacima od abrazije gume itd., ili pokazuju brašnast odnosno staklast cementni kamen, potrebno je intenzivno mehanički obraditi. Tragove stajanja i vožnje vozila na već korištenim garažnim podovima treba intenzivno pripremiti.
Stare disperzivne premaze koji dobro prijanjaju očistiti. Krute epoksidne premaze treba temeljito očistiti, zatim obrusiti odnosno matirati ih mlazom (do izbijanja bijelog). Alternativno se može površinu matirati brusnim sredstvom i grundirati sa Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.
Na površini koju se premazuje ne smije biti nikakvih otpadaka, sredstava za čišćenje ili sličnog.
Pri obradi starih premaza sposobnih za difuziju mora se po potrebi ispitati, da li se radi o dostatnoj difuzivnosti cjelokupne površine.
Raspukline i nedostatke u podlozi tijesno površinski ispuniti sa Disbocret PCC mortovima.

Priprema materijala

Materijal je gotov za uporabu. Prije obrade temeljito promiješati.

Način primjene

Materijal se nanosi četkom, valjkom ili špricanjem (Airless, dizna 0,013 - 0,015 inča).

Sistem nanošenja na površinu

Mineralne podloge
Temeljni premaz (unutarnji):
Sa Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe, razrijeđen sa 30% vode, ili sa CapaSol Konzentrat, 1 : 2 vol. dijela razrijeđen vodom

Temeljni premaz (vanjski):
Sa Capasol Konzentrat, razrijeđen vodom u omjeru 1 : 2, ili sa OptiGrund, nerazrijeđen.

Premazivanje:
Podloge bez pukotina:
Premazati dva puta sa nerazrjeđenim Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe.

Podloge s pukotinama:
Premazati jedanput. U vlažni premaz umetnuti odgovarajuću mrežicu (npr. mrežicu od staklenih vlakana 5/5, s preklopom od min. 5 cm tvrtke Kobau), nanijeti međupremaz. Pojedinačne pukotine mogu se prekriti trakama mrežice (širine 15-20 cm) po liniji njihova protezanja. Nakon sušenja međupremaza, nanijeti završni premaz.


Premazivanje kada (spremnika) za ulje:
Kad se koristi za premazivanje kada za ulje nanijeti najmanje jedan temeljni premaz i dva nerazrjeđena završna premaza. Paziti na najmanju potrošnju (950 ml/m2). Premazi koji slijede jedan za drugim se radi izbjegavanja nedostataka izvode u različitim nijansama. Kako bi pojedini premazi bili vidljivi, 2. i 3. premaz uvijek izvoditi tako da od prethodnog premaza ostane vidljiva traka širine 1 cm. Po završetku premazivanja na dobro vidljivom mjestu staviti pločicu s podacima o premaznom materijalu, datumu izvođenja i izvođaču radova. Odgovarajuće pločice se mogu naručiti kod Caparola.

Alternativno oblikovanje površine
Posipanje čipsom:
DisboADD 948 Farbchips (2-4 mm) posipati u svježi premaz i površinu lakirati glatko ili protuklizno.
Alternativno je moguće posipanje čipsom bez dodatnog premazivanja, sa DisboADD 8255 Farbchips (1-2 mm).

Glatko završno premazivanje:
Na površinu nanijeti DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung u vanjskim prostorima ili u unutarnjim prostorima Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung.


Protuklizno premazivanje:
Na površinama vani:
DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung : 100 tež.-%,
DisboADD 947 Glasperlen Rough: 10 tež.-%,  
Dis­boADD 499 Verdünner für PU-Harze: 5–10 tež.-%.
Na unutarnjim površinama:
Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung: 100 tež.-%,
Disbon 947 Slide­Stop Fine: 3 tež.-%.

Premaz se ne smije koristiti u području na kojem se može očekivati trajan kontakt sa sintetičkim materijalima koji sadrže omekšivače (npr. automobilske gume). 

Službeni propisi za premazivanje kada (spremnika) za ulje
Područja primjene
Proizvod je pogodan za premazivanje betona, žbuka i estriha za podove i spremnike za skupljanje i držanje ulja u zatvorenim prostorima, za:
 • spremnici (kade) u kojima se drži loživo ulje tip El prema DIN 51 603-1:2011-09
 • nerabljeno ulje za mjenjače
 • mješavine zasićenih i aromatskih ugljikovodika sa sadržajem aromata od < 20 tež.-% i temperaturom paljenja <55°C, npr. izolacijska ulja za transformatore i hidraulična ulja: Shell Diala Öl D od Deutsche Shell AG i sljedeća hidraulična ulja: NUTO H 46 od Esso AG, Shell Tellus ÖL 46  od Deutsche Shell AG, Aral Vitam GF 46 od ARAL AG, Energol HLP-HM 46 od BP Oil Deutschland GmbH. 
Pri obradi premaznih materijala u sabirnim kadama i sabirnim prostorijama potrebno je poštivati zahtjeve općeg građevinsko-inspekcijskog certifikata o ispitivanju. Opći građevinsko-inspekcijski certifikat o ispitivanju dostupan je na zahtjev.

Radove premazivanja tankova s volumenom većim od 1.000 litara treba prema "Uredbi o uređajima za manipulaciju s materijalima koji ugrožavaju vode  AwSV" izvoditi specijalizirana tvrtka prema Zakonu o gospodarenju vodama. "Specijalizirane tvrtke su dužne vlasniku uređaja i bez posebnog zahtjeva dokazati svoje svojstvo specijalizirane tvrtke, ako ih ovaj zadužuje za izvođenje potrebnih radova... '"(AwSV  § 64)

Građevni preduvjeti
Građevnim mjerama spriječiti pukotine od sjedanja i sušenja u zidovima (stijenama) i na dnu (podnožju) kada i prostora za spremanje i držanje (npr. nazubljenje, usidrenje, oklop, armatura i sl.). U obzir uzeti "pritisak tekućine" u slučaju utovarivanja. Fuge od pomicanja u području kada za spremanje nisu dopuštene. Površine od betona, žbuke i estriha moraju biti nosive i bez nedostataka. Unutarnji rubovi moraju biti izvedeni kao užljebljenja. Žbuka i estrih moraju čvrsto vezati (prijanjati) uz noseće elemente odnosno zidove i podnožje. Njihova površina se ne smije zaglađivati čeličnom žlicom već se mora otrti drvenom daskom. Naknadno posipanje cementnim prahom nije dopušteno. Otvori za cijevi u području ispod maksimalno moguće razine tekućine u kadama i prostorima za spremanje nisu dopušteni.
Površine od betona, žbuke i estriha moraju biti stare najmanje 28 dana i suhe prije nego što se mogu premazivati. Za kvalitetu podloga važe slijedeće norme i smjernice, uvijek u najnovijem izdanju:
 • Beton: Klasa jačine C20/25 odgovara DIN EN 206/1, DIN 1045-2
 • Žbuka: Grupa žbuka i mortova CS IV odn. P III prema DIN EN 998-1/DIN V 18 550
 • Estrih DIN EN 13813: 2003-01 i DIN 18 560-3: 2006-03, tablica 1 - klasa čvrstoće C25/F4 u kombinaciji sa DIN 18 560-1: 2004-04, paragraf 7.5
Djelovanje vode sa stražnje strane premaza se mora izbjeći. Građevinu je potrebno propisno zabrtviti sukladno odgovarajućim normama. Trenutno važeći njemački standard: DIN 18195-4: 2008 - 08 Brtvljenje zgrada, brtvljenje protiv vlage u tlu (kapilarna voda, prianjajća voda) i curenje na temeljnu ploču i zidove, veličine i specifikacije. Tek kad postoje prethodni građevinski uvjeti, smije se nanijeti premaz, jer on samo tada može ispuniti svoju svrhu.

Potrošnja

Podni premaz
Temeljno premazivanje (unutra)
Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbeca. 150–200 ml/m2
30 % razrijeđen vodom
Temeljno premazivanje (vani)
CapaSol Konzentratca. 150–200 ml/m2
1 : 2 vol % razrijeđen vodom
Premazivanje
Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe2 x 200 ml/m2
Oblikovanje površine
Posipanje čipsom
DisboADD 948 Farbchips ili
DisboADD 8255 Farbchips
ca. 30 g/m2
ca. 20 g/m2
Glatka izvedba (vani)
DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung
ca. 150 ml/m2
Glatka izvedba (unutra)
Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung
ca. 130 ml/m2
Protuklizna izvedba (vani)
DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung
Disbon 947 Glasperlen Rough
DisboADD 499 Verdünner
ca. 150 ml/m2
ca. 15 g/m2
ca. 8–15 ml/m2
Protuklizna izvedba (nutra) 
Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung
DisboADD 947 Glasperlen Fine
ca. 130 ml/m2
ca. 4 g/m2
Premazivanje spremnika za ulja
Temeljni premazca. 150–200 ml/m2
30 % nerazrjeđen vodom
Međupremazca. 400 ml/mnerazrjeđen
Završni slojca. 400 ml/mnerazrjeđen

Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C, max. 30 °C.
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva prolaza bi trebalo pri 20 °C iznositi najmanje 6 sati.
Navedeno vremensko razdoblje se skraćuje pri višim, a produljuje pri nižim temperaturama.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 6 sati prohodno.
Ako se dorađuje sa Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe i Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung nakon ca. 6 sati se može premazivati, a sa DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung nakon ca. 1 dan. Nakon ca. 3 dana mehanički opteretivo. Pri nižim temperaturama odgovarajuće dulje.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu sa vodom ili toplom sapunicom.

Njemački certifikat

 • 1-1039: Opći certifikat za premazivanje spremnika za sakupljanje ulja
  MPA Karlsruhe

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smjesu od 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 247-500-7] i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 220-239-6] (3:1), 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže otapala ili druge opasne tvari.

HOS

A(i); 140 g/l; <27 g/l

GIS kod

BSW20

Kod proizvoda boja i lakova

M-LW01 (ranije)

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

06 

DIS-400-001264 EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813
DIN EN 13813 "Mortovi za estrihe, mase za estrihe i estrisi – mortovi za estrihe i mase za estrihe – svojstva i zahtjevi” (siječanj 2003.) utvrđuje zahtjeve koje mora ispunjavati mort za estrihe koji se koriste za podne konstrukcije u unutarnjim prostorima.
Ovom su normom obuhvaćeni i premazi i impregnacije od umjetne smole.
Proizvode koji odgovaraju gore navedenoj normi trebaju nositi CE oznaku.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija