caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/193296/056713_OS_13.png

Disboxid Parkhaus-System OS 13 Neu

Sustav za premazivanje podova prema RiLi-SIB 2001 DafStb, za premazivanje podnih površina u podzemnim i nadzemnim garažama.
Za natkrivene vozne površine, sa premoštavanjem pukotina do -10 °C

Uvod

Disboxid Parkhaus-System OS 13 Neu
Disboxid PHS-System OS 13 Neu služi za premazivanje unutarnjih podnih površina u podzemnim i nadzemnim garažama, kod kojih se zahtijeva statičko, ali ne i dinamičko, premoštavanje pukotina. Sustav ima debljinu sloja od 3 mm unatoč maloj količini materijala i sastoji se od slijedećih sistemskih proizvoda:

SastavProizvod
Temeljni premazDisboxid 920 PHS-Grund N
Međusloj za premoštavanje pukotina i nosivi slojDisboxid 922 PHS-Verschleißschicht N
Završni slojDisboxid 925 PHS-Deckschicht OS 13 N

Područje primjene

Za horizontalne stajne i vozne površine kao i parkirne, navozne i silazne rampe u unutarnjim prostorima.

Vezivo

Disboxid 920 PHS-Grund N:
Niskoviskozna, specijalno formulirana 2K epoksidna smola, total solid prema Deutscher Bauchemie. Za podloge osjetljive na vlagu.

Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N:

Pigmentirani, žilavo elastični, samorazljevni 2K poliuretan.

Disboxid 925 PHS-Deckschicht OS 13 N:

Pigmentirana, žilavo elastična 2K epoksidna smola, za nanošenje valjkom, total solid prema Deutscher Bauchemie.

Stupanj sjaja

Sjajni (završni sloj)

Tehnički podaci

Disboxid 920
PHS-Grund N
Disboxid 922
PHS-Verschleißschicht N
Disboxid 925 
PHS-Deckschicht OS 13 N
Gustoćaca. 1,1 g/cm3ca. 1,2 g/cm3ca. 1,45 g/cm3
Omjer miješanja
Temeljna masa:
čvršćivač:
3 tež. dijela
1 tež. dio
3 tež. dijela
1 tež. dio
4 tež. dijela
1 tež. dio
Potrošnjaca. 300-500 g/m2

Posipanje:

ca. 700 g/m2
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca.1.200 g/m2
ovisno o hrapavosti dodatno: 

Dodatno:

0,5 mm d od 0,3 kg/m2
1,0 mm ds od 0,5 kg/m2

Posipanje:

ca. 4.500 g/m2
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 600–800 g/m2
Vrijeme obradivostica. 30 min.ca. 25 min.ca. 30 min.
Vrijeme sušenja
Može se obrađivati
Može se hodati
Lagano meh. opteretivo
Potpuno stvrdnuto
nakon ca. 8–48 s.
nakon ca. 12 sati

nakon ca. 7 dana
nakon ca. 12 sati
nakon ca. 9 sati
nakon ca. 1 dan
nakon ca. 5 dana
nakon ca. 20 s.
nakon ca. 8 sati
nakon ca. 3 dn
nakon ca. 7 dn
Temperatura obrade
Minimalna
Maksimalna
10 °C
30 °C
10 °C
30 °C
10 °C
30 °C
Hvatanje> 50 Skt.
Otpornost na trošenje (otiranje) prema DIN EN 660-10,2 g/ 2000 dvostrkih hodova
Premoštavanje pukotinaA1 (0,1 mm) bei -10 °C
Debljina sloja3 mm
orijentacione vrijednosti pri 20 °C i 60% relativne vlažnosti zraka
pridržavati se dodatka za dodatnu hrapavost prema RiLi-StB DafStB
dodatak za debljinu sloja
neophodna debljina završnog sloja ovisi o hrapavosti površine, temperaturi prilikom nanošenja, kao i upotrijebljenom alatu

Veličina pakiranja / Nijansa

ProizvodPakiranjeNijansa
Disboxid 920 PHS-Grund N25 kg pakiranje:
18,75 kg limena kanta (masa)
6,25 kg limena doza (limena doza)
720 kg pakiranje:
180 kg bačva (masa) 3 x
180 kg bačva (limena doza) 1 x
Transparentna
Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N27 kg sadržaj pakiranja:
20,25 kg limena kanta (masa)
6,75 kg limena doza (limena doza)
Hellbeige
Disboxid 925 PHS-Deckschicht OS 13 N25 kg sadržaj pakiranja:
21,25 kg limena kanta (masa)
3,75 kg limena doza (limena doza)
Kieselgrau
Posebne nijanse dostupne na upit.

Napomena: Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija.
Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje. Prije nanošenja posebnih nijansi, potrebna je izrada probnog premaza (punilo može utjecati na nijansu, posebno ako su korištene svijetlo obojeni pigmenti). Brušenje može izazvati pojavu oštećenja po površini, što ne utječe na funkcionalna svojstva materijala.

Skladištenje

ProizvodSkladištenjeTrajnost
Disboxid 920 PHS-Grund N

Na suhom i
hladnom,
bez
smrzavanja

24 mjeseca,
originalno zapakirano

Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N

Na suhom i
hladnom,
bez
smrzavanja

12 mjeseci,
originalno zapakirano

Disboxid 925 PHS-Deckschicht OS 13 N

Na suhom i
hladnom,
bez
smrzavanja

24 mjeseca,
originalno zapakirano

Pri nižim temperaturama materijale prije obrade skladištiti na ca. 20 °C.

Podogne podloge

Sve mineralne podloge u unutarnjim prostorima. Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih komadića, prašine, ulja, masnoća, otarina guma i drugih tvari koje razdvajaju. Cementne, umjetnom smolom obogaćene mase za izravnavanje provjeriti jesu li prikladne za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine. Srednja vrijednost vučne čvrstoće površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2. Podloge moraju imati svoju ujednačenu vlažnost: Beton i cementni estrih maks. 4 tež.%.

Priprema podloge

Podlogu prikladnim mjerama, kao npr. sačmarenjem ili glodanjem tako prirediti da budu ispunjeni navedeni zahtjevi. Izboje (cvjetanja) i nedostatke na podlozi zapuniti sa mortovima Disbocret® PCC-Mörteln ili Disboxid EP-Mörteln.

Priprema

Disboxid 920 PHS-Grund N:
Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće (maks. 400 okr/min) snažno miješati dok ne nastane homogena smjesa bez pruga. Materijal preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati. Ako se Disboxid 920 PHS-Grund N koristi kao masa za grubo zaravnavanje (kratz), dodati 1,5 - 2 tež.% sredstva Disboxid 952 Stellmittel.

Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N:

Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće (maks. 400 okr/min) snažno miješati dok ne nastane ravnomjerna nijansa bez pruga. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati. Pijesak za ispunu se dodaje tek nakon prelijevanja u drugu posudu, tako da klizi polako u smjesu. Na nagnutim, kosim ili okomitim površinama (rampe, navozi, potpornji itd.) materijalu, ovisno o nagibu, dodati 1-5 tež.% sredstva Disboxid 952 Stellmittel.

Disboxid 925 PHS-Deckschicht OS 13 N:

Prije spajanja dviju komponenata najprije promiješati osnovnu masu. Učvršćivač dodati masi. Mješalicom koja se okreće polako (maks. 400 okr/min) snažno miješati dok ne nastane ravnomjerna nijansa bez pruga. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni sloj
Grundirati upojne slabo hrapave podloge sa Disboxid 920 PHS-Grund N, zapunjujući sve pore. Radi izbjegavanja sjajnih mjesta doraditi valjkom.
Potrošnja:
Disboxid 920 PHS-Grund N ca. 300 g/m2
Svježi temeljni sloj ravnomjerno posipati sa Disboxid 943 Einstreuquarz. Nakon stvrdnjavanja odstraniti suvišni pijesak.
Potrošnja:
Disboxid 943 Einstreuquarz ca. 700 g/m2

Fino zaglađivanje (kratz)
Hrapave, porozne podloge nakon grundiranja fino zagladiti (kratz).
Potrošnja:
Disboxid 920 PHS-Grund N ca. 800 g/mm/m2
Disboxid 942 Mischquarz ca. 800 g/mm/m2
Disboxid 952 Stellmittel ca. 12 g/mm/m2
Svježi sloj ravnomjerno posipati sa Disboxid 943 Einstreuquarz. Nakon stvrdnjavanja odstraniti suvišni pijesak.
Nakon stvrdnjavanja odstraniti suvišni pijesak.
Potrošnja:
Disboxid 943 Einstreuquarz ca. 800–1.000 g/m2

Međupremaz

Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N ravnomjerno nanijeti letvom od tvrde gume (raklom).
Potrošnja:
Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N ca. 1.200 g/m2

Dodatak za hrapavost:
0,5 mm: dz von 0,3 kg/m2
1,0 mm: dz von 0,5 kg/m2

Posipanje:
Disboxid 943 Einstreuquarz ca. 4.500 g/m2

Završni sloj
Nanijeti ravnomjerno Disboxid 925 PHS-Deckschicht OS 13 N letvom od tvrde gume (rakla) na međupremaz, a potom doratiti križnim pokretima valjkom srednje duge dlake.
Potrošnja:
Disboxid 925 PHS-Deckschicht OS 13 N ca. 600–800 g/m2
Napomena: Spojevi na građevne elemente koji se izdižu uvis se moraju izvesti kao užljebljenja odnosno zaobljenja (vidjeti sliku 1 i 2). Fuge na podnim površinama izvesti kako je prikazano na slici 3 odnosno 4.

Bild 8 (031627_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_1.jpg)Bild 9 (031628_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_Fugen_2.jpg)
Slika 1:
Spoj na uzlazne elemente pomoću užljebljenja/zaobljenja (holker)
(1) Betonska ploča
(2) Holker od Disboxid 438 EP-Spachtel ili Disboxid EP-Mörtelbelag
(3) Premaz Disboxid Parkhaus-System
Slika 2:
Priključak na uzlazne elemente pomoću užljebljenja s izradom fuge
(1) Betonska ploča
(2) Holker od Disboxid 438 EP-Spachtel ili Disboxid EP-Mörtelbelag
(3) Premaz Disboxid Parkhaus-System
(4) Brtvljenje fuge sa Disbothan 221 Fugendicht

Bild 10 (031629_SM_DG_PHS_Fugenausbildung_Bodenflaechen_3.jpg)Bild 11 (031630_SM_DG_PHS_Fugenprofil_1.jpg)
Slika 3:
Izrada fuge na podnim površinama. Mjere i izrada fuga prema IVD-uputi br. 1
(1) Premaz Disboxid Parkhaus-System
(2) Profil fuge za punjenje
(3) Brtvljenje fuge prikladnom masom za zalijevanje fuga
Slika 4:
Fugenausbildung in Bodenflächen mit vorgefertigtem Fugenprofil.
(1) Gotovi profil za fuge
(2) Disboxid 438 EP-Spachtel ili Disboxid EP-Mörtel
(3) Premaz Disboxid Parkhaus-System

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između nanošenja temeljnog sloja i međusloja pri 20°C mora iznositi najmanje 8 sati, a između međusloja i završnog sloja najmanje 12 sati. Navedeno razdoblje se kod viših temperatura skraćuje, kod nižih produljuje.

Radna temperatura

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 10 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge uvijek treba biti 3 °C iznad temperature rosišta. Kada se koristi Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 70%.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon 24 sata prohodno, nakon ca. 3 dana lagano mehanički opteretivo, a nakon 7 dana potpuno stvrdnuto. Niže temperature produljuju proces stvrdnjavanja, a više temperature ga ubrzavaju. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sata pri 20 °C) nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer inače može doći do poremećaja na površiniu i smanjenja vezanja za podlogu.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe ili kod duljih prekida u radu alat očistiti prikladnim razrjeđivačem (vidjeti tablicu).
ProizvodRazrjeđivač
Disboxid 920
Disboxid 925
Disboxid 419 Verdünner
Disboxid 922Disbocolor 499 Verdünner

Uvod

Upute o opasnostima i sigurnosni savjeti, šifre opasnih tvari i zbrinjavanje otpada kao i HOS i CE oznaka prema EN 13813 za pojedine komponente sistema.
Molimo obratiti pažnju na Tehničke informacije za pojedini proizvod:

Disboxid 920 PHS-Grund N
Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N
Disboxid 925 PHS-Deckschicht OS 13 N

Njemački certifikat

  • 1-1095 Opća građevinska potvrda o ispitivanju OS 13 Neu
    Polymer-Institut, Flörsheim

Detaljnije

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Pri izvođenju radova s materijalom poštivati upute za obradu Disbon Zaštita objekata.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr