caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/193294/056711_OS_11a.png

Disboxid Parkhaus-System OS 11a

Sustav podnih premaza za premoštavanje pukotina prema RiLi-SIB 2001 DafStb i ZTV-ING za sustave za zaštitu površina klase OS 11/OS-F za stajne i vozne površine u podzemnim i nadzemnim garažama
Dvoslojni sustav za vozne površine izložene vremenskim utjecajima sa dinamičkim premoštavanjem pukotina do –20 °C, opcionalno sa pokrivnim lakom otpornim na UV zračenje.

Uvod

Disboxid Parkhaus-System OS 11a namijenjen je za premazivanje unutarnjih podnih površina u podzemnim i nadzemnim garažama kod kojih se zahtijeva dinamičko premoštavanje pukotina. Sustav ima debljinu sloja ≥ 4,5 mm i sastoji se od slijedećih sistemskih proizvoda:

SastavProizvod
Temeljni premaz iliDisboxid 460 EP-Ground
Temeljni premaz iliDisboxid 461 EP-Filler Neu
Temeljni premaz 
(za podloge osjetljive na vlagu)
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Međusloj za premoštavanje pukotinaDisboxid 921 PHS-Zwischenschicht N
Habajući slojDisboxid 922
PHS-Verschleißschicht N
Završni sloj koji ne žuti iliDisboxid 924
PHS-Versiegelung N
Završni slojDisboxid 926 PHS-Deckschicht

Područje primjene

Vodoravne stajne i vozne površine u podzemnim i nadzemnim garažama, vani i unutra. Za mineralne podne površine s pukotinama blizu površine, čak i u području prskanja i raspršivanja otopljene soli. Nije prikladno za površine trajno opterećene gustim prometom.

Vezivo

Disboxid 460 EP-Ground:
Niskoviskozna specijalno formulirana 2K epoksidna smola, total solid prema Deutscher Bauchemie.

Disboxid 461 EP-Filler:
Prethodno punjena, specijalno formulirana 2K epoksidna smola, total solid prema Deutscher Bauchemie.

Disboxid 462 EP-Siegel Neu:
Niskoviskozna, specijalno formulirana 2K epoksidna smola, total solid prema Deutscher Bauchemie. Za podloge osjetljive na vlagu. 


Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N:

Pigmentirani, vrlo elastični samorazljevni 2K poliuretan, total solid prema Deutscher Bauchemie. 

Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N:

Pigmentirani, žilavo elastični, samorazljevni 2K poliuretan, total solid prema Deutscher Bauchemie. 

Disboxid 924 PHS-Versiegelung N:
Pigmentirani, žilavo elastični 2K poliuretan, ne žuti, na bazi otapala.

Disboxid 926 PHS-Deckschicht:
Pigmentirani, elastični 2K-epoksidni premaz, otporan na otiranje, pripremljen za nanošenje valjkom, total solid prema Deutscher Bauchemie.

Stupanj sjaja

  • Disboxid 926 PHS-Deckschicht:
    Sjajan
  • Disboxid 924 PHS-Versiegelung N:
    Svilenkasto mat

Tehnički podaci

Disboxid 460 EP-GroundDisboxid 462  EP-Siegel NeuDisboxid 921
PHS-
Zwischenschicht N
Disboxid 922
PHS-
Verschleißschicht N
Disboxid 926 PHSDeckschicht NDisboxid 924
PHS-
Versiegelung N
Gustoćaca. 1,1 g/cm3ca. 1,1 g/cm3ca. 1,2 g/cm3ca. 1,2 g/cm3ca. 1,40 g/cm3ca. 1,45 g/cm3
Omjer miješanja
Temeljna masa:
Učvršćivač:
7 tež. dijelova
3 tež. dijela
3 tež. dijela 
1 tež. dio
10 tež. dijelova 
23 tež. dijela
4 tež. dijela 
1 tež. dio
82 tež. dijela 
18 tež. dijelova
78 tež. dijelova 
22 tež. dijela
PotrošnjaGrundiranje:
ca. 300–500 g/m2

Grubo zaravnavanje
(kratz):

ca. 660 g/mm/m2
+ ca. 1000 g/mm/m2 Disboxid 942 Mischquarz

Posipanje:
ca. 800–1.500 g/m2
Disboxid 943 Einstreuquarz
Grundiranje:
ca. 300–500 g/m2

Grubo zaravnavanje
(kratz)
:

ca. 660 g/mm/m2
+ ca. 1000 g/mm/m2 Disboxid 942 Mischquarz

Posipanje:
ca. 800–1.500 g/m2 Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 2.000 g/m2ca. 1.750 g/m2
+ 350 g/m2 Disboxid 942 Mischquarz

Posipanje:
višak ca.
4–6 kg/m2 sa Disboxid 943 Einstreuquarz
ca.
600–800 g/m2
ca.
600–800 g/m2
ovisno o hrapavosti dodatno:

Dodatno:
0,5 mm:
ds od 0,6 kg/m2
1,0 mm:
ds od 1,1 kg/m2
ovisno o hrapavosti dodatno:

Dodatno:
0,2 mm:
ds od 0,15 kg/m 2
+ 20 tež. dijelova.-% Disboxid 942 Mischquarz
Vrijeme obradivostica. 30 minca. 30 minca. 30 minca. 25 minca. 20 minca. 25 min
Sušenje
Može se obrađivati
Može se hodati
Lagano meh. opteretivo 
Potpuno stvrdnuto
nakon ca. 12–48 sati
nakon ca. 12 sati

nakon ca. 7 dana
nakon ca. 8–24 sati
nakon ca. 12 sati

nakon ca. 7 dana
nakon ca. 9–24 sati
nakon ca. 15 sati

nakon ca. 7 dana
nakon ca. 12 sati
nakon ca. 9 Std.
nakon ca. 1 dan
nakon ca. 5 dana
nakon ca. 24 sata
nakon ca. 24 sata
nakon ca. 4 dana
nakon ca. 7 dana
nakon ca. 24 sata
nakon ca. 24 sata
nakon ca. 3 dana
nakon ca. 7 dana
Temperatura obrade
Minimalna
Maksimalna
10 °C
30 °C
Vlačna čvrstoća vezanja> 1,5 N/mm2
Hvatanje59 Skt.66 Skt.
Klase.premoštavanja.pukotinaIIT+V (-20°)
Debljina sloja≥ 4,5 mm
orijentacione vrijednosti pri 20 °C i 60% relativne vlažnosti zraka
pridržavati se dodatka za dodatnu hrapavost prema RiLi-StB DafStB
dodatak za debljinu sloja
Neophodna debljina završnog sloja ovisi o hrapavosti površine, temperaturi prilikom nanošenja, kao i upotrijebljenom alatu

Kod nižih temperaturam potrošnja može biti 0,2 -0,3 kg/m2 veća.
Za dodatak Disboxid 461 EP-Filler Neu vidjeti TI 461.

Veličina pakiranja / Nijansa

ProizvodPakiranjeNijansa
Disboxid 460 
EP-Grund
25 kg pakiranje:
17,5 kg limena kanta (masa)
7,5 kg limena doza (učvršćivač)
600 kg pakiranje:
210 kg bačva (masa) 2 x
180 kg bačva (učvršćivač) 1 x
Transparentna
Disboxid 461 EP-Filler Neu30 kg pakiranje:
24,6 kg limena kanta (masa)
5,4 kg limena doza (učvršćivač)
Transparentna
Disboxid 462 
EP-Siegel Neu
25 kg pakiranje:
18,75 kg limena kanta (masa)
6,25 kg limena doza (učvršćivač)
800 kg pakiranje:
200 kg bačva (masa) 3 x
200 kg bačva (učvršćivač) 1 x
Disboxid 921
PHS-Zwischenschicht N
30 kg pakiranje:
9 kg limena kanta (masa)
21 kg limena doza (učvršćivač)
Kieselgrau
Disboxid 922
PHS-Verschleißschicht N
30 kg pakiranje:
24 kg limena kanta (masa)
6 kg limena doza (učvršćivač)
Hellbeige
Disboxid 924
PHS-Deckschicht N
32,5 kg pakiranje:
23,35 kg limena kanta (masa)
7,15 kg limena doza (učvršćivač)
Kieselgrau
Posebni tonovi na upit
Disboxid 926
PHS-Deckschicht N
30 kg pakiranje:
24,6 kg limena kanta (masa)
5,4 kg limena doza (učvršćivač)
Kieselgrau
Posebni tonovi na upit

Napomena: Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija (osim Disboxid 924 PHS-Versiegelung N).
Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje. Prije nanošenja posebnih nijansi, potrebna je izrada probnog premaza (punilo može utjecati na nijansu, posebno ako su korištene svijetlo obojeni pigmenti). Brušenje može izazvati pojavu oštećenja po površini, što ne utječe na funkcionalna svojstva materijala.

Skladištenje

ProizvodNačin skladištenjaTrajnost
Disboxid 460 EP-Ground
Na suhom i hladnom, bez smrzavanja12 mjeseci,
originalno zapakirano
Disboxid 461 
EP-Filler Neu
Na suhom i hladnom, bez smrzavanja12 mjeseci,
originalno zapakirano
Disboxid 462 EP-Siegel NeuNa suhom i hladnom, bez smrzavanja12 mjeseci, 
originalno zapakirano
Disboxid 921
PHS-Zwischenschicht N
Na suhom i hladnom, bez smrzavanja12 mjeseci,
originalno zapakirano
Disboxid 922
PHS-Verschleißschicht
Na suhom i hladnom, bez smrzavanja12 mjeseci,
originalno zapakirano
Disboxid 924 
PHS-Versiegelung N
Na suhom i hladnom, bez smrzavanja12 mjeseci,
originalno zapakirano
Disboxid 926
PHS-Deckschicht N
Na suhom i hladnom, bez smrzavanja12 mjeseci,
originalno zapakirano

Pri nižim temperaturama materijale prije obrade skladištiti na ca. 20 °C.

Pogodne podloge

Sve mineralne podloge u unutarnjim prostoima. Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih komadića, prašine, ulja, masnoća, otarina guma i drugih tvari koje razdvajaju.
Ne koristiti materijale koji sadrže silikon prije i tijekom postupka impregnacije u okolini, budući da oni mogu dovesti do poremećaja površine.
Kod gustih površina, kao što su tvrde obloge, uporaba sredstava za naknadnu obradu ili slične mjere mogu smanjiti prionjivost sustava ako je priprema podloge neadekvatna. Ako je potrebno, napraviti probnu površinu.
Cementne, umjetnom smolom obogaćene mase za izravnavanje provjeriti jesu li prikladne za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
Srednja vrijednost vlačne čvrstoće površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2.
Poštivati upute za obradu za Disbon proizvode.
Podloge moraju imati svoju ujednačenu vlažnost:
Beton i cementni estrih maks. 4 tež.%.
Uz dodatak Disboxid 460 EP-Ground i Disboxid 461 EP-Filler Neu potrebno je uzlaznu vlagu koja se pojavljuje eliminirati.

Priprema podloge

Podlogu prikladnim mjerama, kao npr. sačmarenjem ili glodanjem tako prirediti da budu ispunjeni navedeni zahtjevi. Izboje (cvjetanja) i nedostatke na podlozi zapuniti sa mortovima Disbocret® PCC-Mörteln ili Disboxid EP-Mörteln.

Priprema

Disboxid 460 EP-Ground, Disboxid 461 EP-Filler Neu, Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće (maks. 400 okr/min) intenzivno miješati dok ne nastane homogena smjesa bez pruga. Materijal preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati. 

Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N i Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N

Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće (maks. 400 okr/min) snažno miješati dok ne nastane ravnomjerna nijansa bez pruga. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati. Pijesak za ispunu se dodaje tek nakon prelijevanja u drugu posudu, tako da klizi polako u smjesu. Na nagnutim, kosim ili okomitim površinama (rampe, navozi, potpornji itd.) materijalu, ovisno o nagibu, dodati 1-5 tež.% sredstva Disboxid 952 Stellmittel.

Disboxid 924 PHS-Versiegelung N i Disboxid 926 PHS-Deckschicht

Prije spajanja dviju komponenata najprije promiješati osnovnu masu. Učvršćivač dodati masi. Mješalicom koja se okreće polako (maks. 400 okr/min) snažno miješati dok ne nastane ravnomjerna nijansa bez pruga. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz
Upojne mineralne podloge:
Zamiješani Disboxid 460 EP-Ground odn. Disboxid 461 EP-Filler Neu izliti na površinu i ravnomjerno razdijeliti gumenom letvom (rakla). Radi izbjegavanja sjajnih mjesta doraditi valjkom srednje duge dlake ili četkom za lakiranje.
Potrošnja:
Disboxid 460 EP-Ground odn. Disboxid 461 EP-Filler Neu: ca. 300 - 500 g/m2

Upojne mineralne podloge osjetljive na vlagu:
Disboxid 462 EP-Siegel Neu koristiti kako je prethodno opisano.
Potrošnja:
Disboxid 462 EP-Siegel Neu ca. 300–500 g/m2

Svježi temeljni sloj ravnomjerno posipati sa Disboxid 943 Einstreuquarz. Nakon stvrdnjavanja odstraniti suvišni pijesak.
Potrošnja:
Disboxid 943 Einstreuquarz ca. 800 g/m2

Grubo zaravnavanje (kratz)
Hrapave, porozne podloge nakon grundiranja zagladiti (kratz) - (debljina sloja 0,5-2,0 mm). 
Potrošnja:
Disboxid 460 EP-Ground odn. Disboxid 462 EP-Siegel Neu: ca. 660 g/mm/m2 
Disboxid 461 EP-Filler Neu: 1000 g/mm/m2
plus
Disboxid 942 Mischquarz: ca. 1000 g/mm/m2
Grubo zaravnani sloj (kratz) ravnomjerno posipati sa Disboxid 943 Einstreuquarz. Nakon stvrdnjavanja mase odstraniti suvišni pijesak.
Potrošnja:
Disboxid 943 Einstreuquarz ca. 800–1.500 g/m2

Međupremaz
Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N ravnomjerno nanijeti letvom od tvrde gume (raklom) i nakon ca. 10 minuta odzračiti bodljikavim valjkom, križnim pokretima. Veća hrapavost može dovesti do povećane potrošnje materijala.
Potrošnja:
Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N ca. 2.000 g/m2

Dodatak za hrapavost:
0,5 mm: ds od 0,6 kg/m2
1,0 mm: ds od 1,1 kg/m2
Ove vrijednosti potrošnje se moraju uračunati ovisno o odgovarajućoj hrapavosti površine.

Habajući sloj
Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N sa 20 tež.-% Disboxid 942 Mischquarz (0,1 - 0,4 mm) napuniti i i ravnomjerno nanijeti letvom od tvrde gume (rakla). Svježi premaz obilno posipati u nekoliko etapa (prolaza) sa Disboxid 943 Einstreuquarz (0,3-0,8 mm). Višak pijeska nakon stvrdnjavanja habajućeg sloja odstraniti. Veća hrapavost može dovesti do povećane potrošnje materijala.
Potrošnja:
Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N ca. 1.750 g/m2
Disboxid 942 Mischquarz ca. 350 g/m2
Disboxid 943 Einstreuquarz dodatno ca. 4–6 kg/m2

Dodatak za hrapavost:
0,2 mm: ds od 0,20 kg/m2
Ovisno o hrapavosti, za vrijednost potrošnje se dodatno mora uračunati 20 tež.-% pijeska Disboxid 942 Mischquarz.

Pokrivni premaz
Disboxid 924 PHS-Versiegelung N ili Disboxid 926 PHS-Deckschicht razdijeliti ravnomjerno gumenom raklom na posipani habajući sloj kontra potezima i doraditi križnim pokretima valjkom srednje duge dlake. Prilikom korištenja Disboxid 924 PHS-Versiegelung N raditi alatima otpornim na otapala. 
Potrošnja:
Disboxid 926 PHS-Deckschicht ca. 600–800 g/m2
Disboxid 924 PHS-Versiegelung N ca. 600–800 g/m2

Napomena: Spojevi na elemente koji se izdižu u vis se moraju izvesti kao žlijebovi (vidjeti sliku 1 i 2). Fuge na podnim površinama izraditi prema slici 3 odnosno 4.

Bild 8 (031627_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_1.jpg)Bild 9 (031628_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_Fugen_2.jpg)
Slika 1: Spoj na uzlazne elemente pomoću užljebljenja/zaobljenja (holker)
(1) Betonska ploča
(2) Holker od Disbon 415 EP-Mörtel ili Disboxid EP-Mörtel
(3) Premaz Disboxid Parkhaus-System
Slika 2: Priključak na uzlazne elemente pomoću užljebljenja s izradom fuge
(1) Betonska ploča
(2) Holker od Disbon 415 EP-Mörtel ili Disboxid EP-Mörtel
(3) Premaz Disboxid Parkhaus-System
(4) Brtvljenje fuge sa Disbothan 240 PU Dichtstoff

Bild 10 (031629_SM_DG_PHS_Fugenausbildung_Bodenflaechen_3.jpg)Bild 11 (031630_SM_DG_PHS_Fugenprofil_1.jpg)
Slika 3: Izrada fuge na podnim površinama. Mjere i izrada fuga prema IVD-uputi br. 1
(1) Premaz Disboxid Parkhaus-System
(2) Profil fuge za punjenje
(3) Brtvljenje fuge sa Disbothan 240 PU Dichtstoff
Slika 4: Izrada fuga na podnim površinama sa gotovim profilom za fuge.
(1) Gotovi profil za fuge
(2) Disbon 415 EP-Mörtel ili Disboxid EP-Mörtel
(3) Premaz Disboxid Parkhaus-System

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između nanosa temeljnog i međusloja mora pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka iznositi najmanje 8 sati, a najviše 24 sata, između međusloja i habajućeg sloja najmanje 10 sati i najviše 24 sata, a između habajućeg sloja i pokrivnog sloja / lakiranja najmanje 24 i najviše 48 sati.

Radna temperatura

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 10 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge uvijek treba biti 3 °C iznad temperature rosišta. Kada se koristi Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 70%.

Napomena: Posebno pri nižoj temperaturi podloge, zraka i materijala se potrošnja može povećati za ca. 200–300 g/m2.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon 24 sata prohodno, nakon ca. 3-4 dana lagano mehanički opteretivo, a nakon 7 dana potpuno stvrdnuto.
Niže temperature produljuju proces stvrdnjavanja (pri 10 °C prohodno nakon ca. 48-72 sata), a više temperature ga ubrzavaju (pri 30 0C prohodno nakon ca. 16 sati).
Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sata pri 20 °C) nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer inače može doći do poremećaja na površiniu i smanjenja vezanja za podlogu.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe ili kod duljih prekida u radu alat očistiti prikladnim razrjeđivačem (vidjeti tablicu).
ProizvodRazrjeđivač
Disboxid 460
Disboxid 461
Disboxid 462
Disboxid 926 
Disboxid 419 Verdünner
Disboxid 921
Disboxid 922
Disboxid 924
Disbocolor 499 Verdünner

Uvod

Upute o opasnostima i sigurnosni savjeti, šifre opasnih tvari i zbrinjavanje otpada kao i HOS i CE oznaka za pojedine komponente sistema.
Molimo obratiti pažnju na Tehničke informacije za pojedini proizvod:Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 461 EP-Filler Neu
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N
Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N
Disboxid 924 PHS-Versiegelung N
Disboxid 926 PHS-Deckschicht

Njemački certifikat

Aktualni certifikati na upit.

Detaljnije

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Pri izvođenju radova s materijalom poštivati upute za obradu Disbon Zaštita objekata.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr