caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/187743/056487_Disboxid_922_PHS-Verschleissschicht_N.png

Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N

Pigmentirani, žilavo-elastični, samorazlivni 2K poliuretan za primjenu kao habajući sloj u Disboxid Parkhaus-System OS 11a Neu. Međusloj u Disboxid Parkhaus-System OS 13 Neu.

Primjena

Habajući sloj u sustavu Disboxid Parkhaus-System OS 11a Neu.
Međusloj u sustavu Disboxid Parkhaus-System OS 13 Neu.

Svojstva materijala

 • trajna otpornost na vlagu
 • otpornost na trošenje odnosno habanje
 • otpornost na dizel, benzin i otopine soli
 • ispunjava zahtjeve norme DIN EN 1504-2 i DIN V 18026: Površinski zaštitni sustavi za beton

Osnova materijala

Dvokomponentni poliuretan.

Pakiranje/Veličina pakiranja

27 kg pakiranje (masa: 20,25 kg limena kanta, učvrščivač 6,75 kg limena doza)

Nijanse

Svijetlo bež.
Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zraka i atmosferilija.
Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu uzrokovati promjene u nijansi.
Kod brušenja može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Skladištenje

Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 12 mjeseci. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Gustoća

ca. 1,2 g/cm3

Uvod

Vidjeti sistemsku uputu Disboxid Parkhaus-System OS 11a + b Neu odnosno Disboxid Parkhaus-System OS 13 Neu.

Omjer miješanja

Osnovna masa : učvrščivač = 3 : 1 težinskih dijelova

Njemački certifikat

 • 1-1105: Izvještaj o ispitivanju OS 11a Neu
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 1-1106: Izvještaj o ispitivanju UV OS 11a Neu
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 1-1095: Izvještaj o ispitivanju OS 13 Neu
  Polymer-Institut, Flörsheim

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Proizvod namijenjen samo za industrijsku primjenu.
Osnovna masa: Nema.

Učvrščivač:
Štetno ako se udiše.
Nadražuje oči, dišne organe i kožu.
Ako se udiše i u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.
Ne udisati paru / aerosol.
Izbjegavati dodir s kožom.
Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.
Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno sapuna i vode.
U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav.
Ako se proguta odmah pozvati liječnika i pokazati pakiranje ili etiketu.
Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.
Učvršćivač i premazni materijali gotovi za uporabu mogu nadražiti kožu, izazvati preosjetljivost i alergijske reakcije.
Za vrijeme i nakon obrade osigurati stalni dovod svježeg zraka.
Ne udisati pare / aerosol.
Ne smije se prskati ili raspršivati. Osobe koje su alergične i osobe koje su sklone oboljenjima dišnih putova se ne smiju angažirati za rad s ovim
premaznim materijalom.
Sadrži izocijanate. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvrščivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(j); 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 50 g/l.

GIS kod

PU 40

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.

EN 1504-2
Norma EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravljanje nosivih betonskih konstrukcija – Dio 2: Površinski zaštitni sustavi za beton", utvrđuje zahtjeve za postupke površinske zaštite.
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de.
Sukladnost se dokazuje oznakom Ü na ambalaži. Nadalje se ista dokazuje kroz sustav dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija