caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/224016/062907_DisboXID_5044_WHG_Verlaufsbeschichtung.png

DisboXID 5044 WHG 2K-EP-Verlaufsbeschichtung

Pigmentirani dvokomponentni epoksidni završni premaz u Disboxid Gewässerschutz-System WHG-Neu (Sustav za zaštitu vode)

Primjena

Završni premaz u Disbon Gewässerschutz-System WHG-Neu.

Svojstva materijala

  • otporan na vlagu
  • vrlo otporan na kemikalije
  • vanjska kontrola kvalitete proizvodnje
  • po površini se može voziti
  • otporan na vremenske utjecaja

Osnova materijala

2K epoksidna smola, "total solid" prema Deutscher Bauchemie.

Pakiranje/Veličina pakiranja

30 kg pakiranje (Komp. A (Masa): 24 kg limena kantaB, Komp. B (učvršćivač): 6 kg limena doza)

Nijanse

Kieselgrau, ca. RAL 7032 

Posebne nijanse na upit.
Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje. Izloženost brušenju i struganju može uzrokovati ogrebotine na površini, što međutim ne utječe na funkcionalna svojstva proizvoda.

Stupanj sjaja

Sjajan

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost originalno zatvorene ambalaže je najmanje 1 godina.

Gustoća

ca. 1,6 g/cm³

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 50 mg/30 cm2

Shore tvrdoća (A/D)

ca. D 65

Kemijska otpornost

Vidjeti Sistemsku uputu za Disboxid Gewässerschutz-Systeme.

Uvod

Vidjeti Sistemsku uputu za Disboxid Gewässerschutz-Systeme.

Omjer miješanja

Komp. A (masa) : Komp. B (učvršćivač) = 4 : 1 tež. dijelova

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.

Komponenta A (masa): 
Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nakon uporabe temeljito oprati ruke. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Komponenta B (učvrščivač):
Zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno ako se udiše. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Nakon uporabe temeljito oprati kožu. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
Sadrži: m-fenilenbis(metilamin).

Pri brušenju koristiti filter za prašinu P2. Ne udisati maglu od špricanja. Koristite kombinirani filter A2 / P2.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže otapala ili druge opasne tvari.

HOS

A(j); 500 g/l; maks. 209 g/l

GIS kod

RE1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata te obratiti pažnju na savjete za čišćenje i održavanje podova.

CE označavanje

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-5044-011116
EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Otpornost na otiranje< AR1
Prionjivost> B1,5
Otpornost na udar> IR4


EN 13813

Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama uz DoP koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de ili dobiti na upit.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije