caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/214673/061612_Disbon_464_24kg_6kg_Gebinde.png

DisboXID 464 2K-EP-Beschichtung

Pigmentirani dvokomponetni epoksidni premaz za podne površine u industriji i obrtu. Završni premaz u Disboxid Parkhaus System OS 8

Primjena

Za mineralne podne površine srednje do ekstremno izložene mehaničkom opterećenju, kao npr. proizvodni i skladišni prostori s prometom viličara, navozne i utovarno-istovarne rampe, podovi trgovačkih centara.
Završni premaz u  Disboxid Parkhaus-System OS 8 I, OS 8 III, OS 8 IV, OS 8 V.

Svojstva materijala

  • dobra otpornost na kemikalije
  • podesivo vrijeme stvrdnjavanja
  • dekontaminiranje prema DIN 25 415
  • zadovoljava uvjete DIN EN 1504-2 i DIN V 18026: Završni zaštitni premazni sistemi za beton

Osnova materijala

Dvokomponentna epoksidna tekuća smola, "total solid” prema Deutsche Bauchemie

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardno pakiranje:
    30 kg (Komp. A, masa: 24 kg limena kanta; Komp. B, učvrščivač: 6 kg limena doza)

Nijanse

  • Standardne:
    Kieselgrau (ca. RAL 7032), Steingrau (ca. RAL 7030), Lichtgrau (ca. RAL 7035), Staubgrau (ca. RAL 7037), Achatgrau (ca. RAL 7038), Fenstergrau (ca. RAL 7040), Verkehrsgrau A (ca. RAL 7042)

Posebne nijanse na upit.

Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje. Izloženost brušenju i struganju može uzrokovati ogrebotine na površini, što međutim ne utječe na funkcionalna svojstva proizvoda.

Stupanj sjaja

Sjajan

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Stabilnost originalno zatvorene ambalaže je najmanje 2 godine.
Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na 20 °C.

Gustoća

ca. 1,5 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 65 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

50 mg/30 cm2

Klatna tvrdoća po Koenigu

ca. 150 s

čvrstoća na pritisak

ca. 79 N/mm2

Kemijska otpornost

Otpornost na kemikalije prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
7 dana
Octena kiselina 5 %tna+ (V)
Octena kiselina 10 %tna+ (V)
Solna kiselina 10 %tna+ (V)
Sumporna kiselina ≤ 10 %tna+ (V)
Limunska kis. 10 %tna+
Amonijak 25 %tni (salmiak)+
Kalcij hidroksid+
Kalijeva lužina 50 %tna+
Natrijeva lužina 50 %tna+
Željezo III klorid, otopina, zasićena+ (V)
Lysol, otopina 2 %tna+ (V)
Magnezij klorid 35 %tni+ (V)
Destilirana voda+
Kuhinjska sol, zasićena otopina+(V)
Testbenzin (zamjena za terpentin), white spirit+
Benzin za pranje i čišćenje+
Ksilol+ (V)
Etanol+ (V)
Benzin DIN 51 600+ (V)
Benzin super+ (V)
Kerozin+ (V)
Lož ulje i dizel+
Motorno ulje+
Coca-Cola+ (V)
Kava+ (V)
Crno vino+ (V)
Skydrol (hidraulična tekućina)+
Tekućine za hlađenje trafo uređaja+
Objašnjenje: + = postojano, V = obojenje

Dodatak Disbon 903 EP-Rapid može dovesti do smanjenja kemijske otpornosti (PG 9 / organske kiseline).

Prikladne podloge

Beton i cementni estrih.

Podloga mora biti suha, nosiva, postojana oblika, čvrsta, bez nevezanih čestica, prašine, ulja, masnoća, tragova otiranja gume te ostalih tvari koje potiču odvajanje.
Tlačna čvrstoća podloge mora iznositi > 25 N/mm2.
Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih umjetnom smolom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
Vlačna čvrstoća površine podloge mora u prosjeku iznositi 1,5 N/m2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2.
Podloge moraju imati postignutu svoju vlagu izjednačenja:
Beton i cementni estrih: maks. 4 tež. % (mjereno CM metodom)
Ispitne metode za navedene vrijednosti prema DafStb (Njemačkoj komisiji za armirani beton), smjernica za obnavljanje, dio 3.

Ako je potrebno računati sa uzlaznom vlagom, nužno je napraviti grundiranje bez pora sa DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium odn. DisboXID 462 2K-EP-Grundierung.
U tom slučaju, vlačna čvrstoća površine podloge mora u prosjeku iznositi 2,0 N/m2, a najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,5 N/mm2.
Kad se radi o drugim vrstama podloge odnosno postupcima, potrebno je posebno se posavjetovati s našom tehničkom službom.

Priprema podloge

Postojeću cementnu podlogu treba obraditi prikladnim metodama, poput primjerice, obrade mlazom kuglica, pri čemu, uz istodobno usisavanje, nema prašine. Stupanj skidanja sloja smanjene čvrstoće ovisi o pritisku, kao i o vrsti i količini sredstva kojim se obrađuje. Brušenje je dopušteno samo na manjim površinama (obrada rubova), izuzetak je priprema tehnikom dijamantnog brušenja za uklanjanje slojeva smanjene čvrstoće.
Osim toga, treba poštovati upute u radnom biltenu BEB udruženja (saveznog udruženja za estrih i beton) KH-0/U i radnog biltena BEB udruženja KH 3 kao i tablicu 2.5 smjernice za zaštitu i obnovu betonskih građevnih elemenata, dio 2, "Njemačke komisije za armirani beton”.
Krute epoksidne premaze treba temeljito očistiti, zatim ih obrusiti odnosno matirati mlazom kuglica (sve dok ne probije bijelo). Na površini koju se obrađuje ne smije biti ostataka materijala, sredstava za njegu ili sličnog.
Proboje i šupljine u mineralnoj podlozi treba zapuniti mortovima DisboCRET-PCC-Mörteln ili DisboXID EP-Mörteln u ravnini s površinom.
Prije i za vrijeme postupka premazivanja ne smiju se u okolini koristiti materijali koji sadrže silikon, budući da to može dovesti do poremećaja površine.

Savezno udruženje za estrihe i obloge e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

Priprema materijala

Komp. B (učvršćivač) i Komp. B (masu) dobro promiješati. Komp. B (učvršćivač) dodati osnovnoj masi (Komp. A) i mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min), da nastane ravnomjerna njiansa bez pruga. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati (ne raditi u pakiranju u kojem se proizvod nalazio prilikom isporuke).
Kako biste ubrzali stvrdnjavanje i daljnju obradu dodati max 3% (u odnosu na ukupnu masu) proizvoda Disboxid 903 EP-Rapid učvrščivaču u potrebnoj količini i dobro promiješati.
Dodatak Disboxid 903 EP-Rapid dovodi do jače naglašene žutosti. Prekoračenje maks. količina dodavanja može dovesti do krhkosti premaza i stvaranje karbamata.

Omjer miješanja

Osnovna masa (Komp. A) : učvrščivač (Komp. B) = 4 : 1 težinskih dijelova.

Način primjene

Ovisno o primjeni, nanosi se valjkom kratke do srednje dlake, gleterom ili prikladnom raklom (npr. gumena nazubljena rakla).
Napomena: Kod nanošenja raklom, zadane vrijednosti potrošnje nisu automatski točne za izabrano trokutasto (V) nazubljenje.

Sistem nanošenja na površinu

Napomena: Za premaze u OS 8 sustavu vidjeti odgovarajuće Sistemske TI


Temeljni premaz

Mineralne podloge grundirati da se zapune pore sa DisboXID 462 2K-EP-Grundierung. Hrapave podloge dodatno grubo zaravnati (kratz) (grundiranje s pomiješanim kvarcnim pijeskom). Ovisno o zahtjevnosti i potrebi mogu se alternativno primijeniti:
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung
DisboXID 461 2K-EP-Grundierung, vorgefüllt
DisboXID 463 2K-EP-Grundierung, tönbar
Detaljnije informacije vidjeti u tehničkim informacijama za pojedini proizvod.

Pokrivni premaz

Premaz valjkom

Glatka površina
DisboXID 464 2K-EP-Beschichtung izliti na grundiranu podlogu, te ravnomjerno razdijeliti raklom od tvrde gume i dodatno obraditi valjanjem valjkom srednje dlake. Ovisno o opterećenju i potrebnoj debljini sloja raditi u jednom ili dva prolaza. 

Protuklizna površina
Na površinu posipanu sa DisboADD 943 Quarzsandmischung  (0,4-0,8 mm) ili DisboADD 944 Quarzsandmischung (0,7-1,2 mm) nanijeti temeljni premaz sa DisboXID 464 2K-EP-Beschichtung ravnomjerno razdijeli glatkom raklom od tvrde gume i nakon toga križno razvaljati valjkom srednje dlake. 

Završni premaz sa glatkom površinom
DisboXID 464 2K-EP-Beschichtung naliti na temeljni premaz i nazubljenom raklom od tvrde gume ravnomjerno radijeliti. Nazubljenu raklu okrenuti i glatkom stranom povući preko premaza. Nakon čekanja od ca. 10 minuta svježe razvučeni premaz odzračiti valjkom sa šiljcima.

Završni mort sa glatkom površinom
Nakon presipavanja materijalu uz miješanje dodati 50 tež.% Disboxid 942 Mischquarz (0,1-0,4 mm), te tako izrađeni mort naliti na temeljni premaz obraditi kako je gore opisano.

Napomena: Kod primjene posebnih nijansi treba kontrolirati maksimalno moguću količinu pijeska koji se dodaje, jer ovisno o nijansi može biti i niža od 50 tež.%.
Različite količine dodanog pijeska, kao i vrste zrna unutar površine mogu dovesti do promjene nijanse.

Posipni sloj
Nakon presipavanja materijalu uz miješanje dodati 30 tež.% DisboADD 943 Quarzsandmischung  (0,4-0,8 mm), te tako izrađeni mort kao posipni sloj naliti na temeljni premaz i ravnomjerno razdijeliti raklom od tvrde gume. Svježi posipni sloj potom po cijeloj površini posipati sa DisboADD 943 Quarzsandmischung  (0,4-0,8 mm) ili DisboADD 944 Quarzsandmischung (0,7-1,2 mm). Nakon stvrdnjavanja posipanog sloja ukloniti suvišni kvarcni pijesak te obraditi kako je gore opisano.

Oblikovanje površine (na glatkoj površini)

DisboADD 948 Farbchips posipati u svježi premaz i nakon sušenja premazati glatko sa DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung odn. protuklizno uz dodatak 3 tež.-% Disbon 947 SlideStop Fine.
Alternativo je moguće koristiti Disbon HS 8255 FastChips bez dodatnog nepropusnog premazivanja.
DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung nije pogodan za korištenje na pvoršinama sa velikim mehaničkim opterećenjem.

Za matiranje površine i povećanje protukliznosti moguće je upuhati oko 20 g/m2 DisboADD 955 Mattierungsmittel u svježi premaz pomoću lijevka.

Potrošnja

Temeljni premaz
DisboXID 462 2K-EP-Grundierungca. 300 - 400 g/m2
Grubo zaravnavanje (kratz)
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung
DisboADD 942 Quarzsandmischung 
ca. 660 g/mm/m2
ca. 1.000 g/mm/m2
Nanošenje valjkom
Glatka površinaca. 250 g/m2 po nanosu
Protuklizna površinaca. 700–1000 g/m2
Završni premaz s glatkom površinom
Ca. 1 mm debeli sloj (3 mm trokutasto nazubljenje)ca. 1,5 kg/m2
Ca. 1,5 mm debeli sloj (4 mm trokutasto nazubljenje)ca. 2,3 kg/m2
Završni mort s glatkom površinom
Ca. 2 mm debeli sloj (5 mm trokutasto nazubljenje)
DisboXID 464 2K-EP-Beschichtung 
DisboADD 942 Quarzsandmischung 
ca. 2,2 kg/m2
ca. 1,1 kg/m2
Ca. 3 mm debeli sloj (7 mm trokutasto nazubljenje)
DisboXID 464 2K-EP-Beschichtung
DisboADD 942 Quarzsandmischung 
ca. 3,3 kg/m2
ca. 1,7 kg/m2
Ca. 4 mm debeli sloj (9 mm trokutasto nazubljenje)
DisboXID 464 2K-EP-Beschichtung
DisboADD 942 Quarzsandmischung 
ca. 4,4 kg/m2
ca. 2,2 kg/m2
Posipni sloj
Sloj koji treba posipati
DisboXID 464 2K-EP-Beschichtung
DisboADD 942 Quarzsandmischung 
ca. 2,1 kg/m2
ca. 0,7 kg/m2
Posipanje pijeskom
DisboADD 943 Quarzsandmischung 
ili
DisboADD 944 Quarzsandmischung 
ca. 4–5 kg/m2
Protuklizna površina
DisboXID 464 2K-EP-Beschichtungca. 0,7-1,0 kg/m2

Preporučene vrijednosti. Veličina zuba ovisi o otpornosti rakle na trošenje, temperaturi, stupnju ispune i prilikama na podlozi. Vrijednosti potrošnje variraju zbog temperaturnih utjecaja, načina nanošenja, alata kao i različitih materijala za posipanje. Točne vrijednosti potrošnje je potrebno odrediti izradom probne površine na objektu.
Podaci o potrošnji u izvješćima o ispitivanju su laboratorijske vrijednosti (bez gubitka mase i skupljanja)te su stoga moguća odstupanja u realnim uvjetima.

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca 45 min. Uz dodavanje Disboxid 903 EP-Rapida vrijeme se skraćuje i do 25 minuta. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 10 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva prolaza bi pri temperaturi od 20 °C trebalo iznositi najmanje 18 sati, a najviše 24 sata. Kod duljeg čekanja potrebno je površinu iz prethodnog prolaza lagano obrusiti, ako nije bila obrađena pijeskom. Kod dodavanja Disboxid 903 EP-Rapida u pravilu je potrebno pjeskariti te ukoliko se premaz koji slijedi ne nanosi isti dan (max. 12 sati).

Vrijeme čekanja kod dodavanja Disboxid 903 EP-Rapida
Pakiranje
DisboXID 464 2K-EP-Beschichtung
Broj 0,5 l doza
Disboxid 903 EP-Rapid
Pri 10° C
Pri 20° C
30 kg-36 sati18 sati
30 kg1 doza22 sata9 sati
30 kg2 doze15 sati5,5 sati


Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.
Tijekom vremena stvrdnjavanja potrebno je naneseni materijal zaštiti od vlage, kako bi se izbjegle greške površinskog sloja.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 18 sati prohodno, nakon ca. 7 dana je sloj potpuno mehanički i kemijski opteretiv.  Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje vrijeme. Više temperature kao i dodavanje Disboxid 903 EP-Rapida ubrzavaju proces stvrdnjavanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe ili kod duljih prekida u radu razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner.

Njemački certifikat

Aktualni certifikati na upit.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.

Komponenta A (masa): 
Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Prije uporabe pročitati naljepnicu. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta. Ne udisati pare/aerosol. Nakon uporabe temeljito oprati. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U slučaju požara: za gašenje rabiti CO2, prah, vodenu maglu. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe. Skladištiti pod ključem. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Odložiti sadržaj/spremnik na za to predviđenom mjestu.

Komponenta B (učvrščivač): 
Štetno ako se proguta. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Štetno u dodiru s kožom. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno ako se udiše. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Prije uporabe pročitati naljepnicu. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za lice/zaštitu za oči. Nakon uporabe temeljito oprati ruke. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ne udisati pare/aerosol. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika. Skladištiti pod ključem.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže otapala ili druge opasne tvari.

HOS

A(j); 500 g/l; maks. 130 g/l

GIS kod

RE 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata te obratiti pažnju na savjete za čišćenje i održavanje podova.

CE označavanje

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08
DIS-464-001255
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija - Sustavi površinske zaštite
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f i ZA.1g
Disboxid PHS-System OS 8
Linearno stezanje ≤ 0,3 %
Tlačna čvrstoćaKlasa I
Otpornost na habanjeGubitak mase < 3000 mg
CO2-propusnostSD > 50 m
ParopropusnostKlasa III
Kapilarna apsorpcija vode i vodopropusnostw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Postojanost na temperaturne promjene≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Otpornost na vrlo agresivno djelovanje kemikalijaGubitak tvrdoće < 50%
Sposobnost premoštavanja pukotinaNPD
Udarna čvrstoćaKlasa I
Ispitivanje otkidanja radi ocjene čvrstoće prianjanja≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Reakcija na požarKlasa Bfl-s1
PrionjivostKlasa III

EN 1504-2 
EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i obnavljanje betonskih nosivih konstrukcija – dio 2: sustavi za zaštitu betonskih površina” utvrđuje zahtjeve za postupke zaštite površine. Proizvode koji odgovaju gore navedenoj normi obilježava se CE oznakom. Oznaku se nanosi na pakiranje. Izjava o svojstvima proizvoda prema BauPVO (uredbi o građevinskim proizvodima) može se dobiti na zahtjev. Za primjenu u Njemačkoj u prostorima za koje je važna stabilnost vrijede dodatne norme. Sukladnost se potvrđuje Ü oznakom na pakiranju. Ovo se dodatno dokazuje sustavom dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i priznatih zavoda za ispitivanje proizvoda (notified body).


ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08 

DIS-464-001255 
EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Bfl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarBfl-s1
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama uz DoP koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de ili dobiti na upit.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija