caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/187736/056480_Disboxid_463_EP-Grund_NEU.png

Disboxid 463 EP-Grund NEU

Transparentni pigmentirani dvokomponentni epoksidni premaz bez punila, namijenjen za izradu otpornih podnih obloga.

Primjena

Kao svestrani premaz za široki raspon primjena:
Na mineralnim površinama kao temeljni premaz ili premaz za grubo zaravnavanje (kratz), kao i za glatke ili protuklizne završne slojeve.
Također, kao vezivo za izradu strukturnih premaza, mortova za oblaganje, posipnih premaza, holkera te za reprofiliranje izbijanja kao i za zalijevanja pukotina.
Nijansiranje je moguće u ColorExpress sustavu ili dodatkom 980 NEFA®POX-Farbpaste.
Dio je sustava Disboxid MultiColor-Systems i Disboxid ColorQuarz-Systems.

Zbog minimalne emisije štetnih tvari i formulacije koja je testirana na onečišćenje, posebno je pogodan za sva "osjetljiva" područja kao što su, npr. saloni, bolnice, vrtići i škole, škole itd.

Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutarnje prostore. Shemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak.

Svojstva materijala

 • minimalne emisije štetnih tvari 
 • ispitan i odobren sa strane TÜV-a
 • ovisno o načinu izvedbe, može biti i vrlo mehanički otporan
 • u stvrdnutom stanju otporan na kemijsko opterećenje, kao npr. vodene otopine soli, lužina i razrijeđenih kiselina, a također i na benzin, ulja i masti
 • ekonomičan, univerzalno primjenjiv
 • dugotrajno izdržljiv
 • ispitan za primjenu u prehrambenom sektoru

Osnova materijala

Niskoviskozna, 2K epoksidna tekuća smola, total solid prema Deutsche Bauchemie

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg pakiranje (masa: 16,67 kg kanta, učvršćivač: 8,33 kg doza)
Bačva (masa: 200 kg, učvršćivač: 200 kg)

Nijanse

 • Transparentan
 • Može se samostalno nijansirati sa Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpasten.
 • ColorExpress:
  Nijansiranje moguće u ColorExpress sustavu. Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće pomoću nijansi iz kolekcije FloorColor plus.
Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje, što međutim ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Stupanj sjaja

Sjajan

Skladištenje

Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja.

Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 1 godina. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

Gustoća

ca. 1,1 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 95 µm /100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

30 mg/30 cm2

Klatna tvrdoća po Koenigu

ca. 190 s

Shore tvrdoća (A/D)

ca. D 80

čvrstoća na pritisak

ca. 65 N/mm2

Viskozitet

ca. 600 mPas

Vlačna čvrstoća kod svijanja

ca. 50 N/mm2

Kemijska otpornost

Otpornost na kemikalije prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
 7 dana
Octena kiselina 5 %tna+ (V)
Sumporna kiselina 20 %tna+ (V)
Limunska kiselina 10 %tna+ (V)
Solna kiselina 37 %tna+ (V)
Fosforna kiselina 85 %tna+ (V)
Vodene otopine organskih kiselina (ispitna skupina 9)+ (V)
Mineralne kiseline do 20 % (ispitna skupina 10) + (V)
Natrijeva lužina 20 %tna+
Anorganske lužine (ispitna skupina 11) +
Amonijak 25 %tni+
Otopina soli za kuhanje, zasićena+
Otopina šećera, zasićena+
Sagrotan 2 %tni+ (V)
Benzin DIN 51 600+
Benzini (ispitna skupina 1) +
Biodizel+
Motorno ulje+
Alkoholi (ispitna skupina 5) +
Svi ugljikovodici (ispitna skupina 4) +
Etanol 40 %tni+
Aromatski esteri i ketoni (ispitna skupina 7a) +
Kava+
Coca Cola+
Pivo+
Sok od jabuka+
Crno vino+
Skydrol (hidraulična tekućina)+
Ulje za hlađenje transformatora+
Tumačenje znakova: + = postojan, +/– = uvjetno postojan, V = promjena boje,
) Odgovara građevnim i ispitnim načelima za vodozaštitu DIBt.

Prikladne podloge

Sve mineralne podloge.
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i drugih tvari koje razdvajaju.
Kod cementnih masa za izravnavanje poboljšanih umjetnom smolom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje i po potrebi izraditi probne površine.
Srednja vlačna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2.

Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
Beton i cementni estrih: maks. 4 tež.-%
Anhidritni estrih: maks. 0,5 tež.-%
Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.-%
Ksilolitni estrih: 4 – 8 tež.-%
Uzlaznu vlagu (koja se uzdiže iz tla) treba isključiti, kod anhidritnog i magnezitnog estriha je neophodna izolacija (brtvljenje) prema zemlji.

Priprema podloge

Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, npr. pjeskarenjem, brušenjem ili struganjem, tako da ispunjava navedene zahtjeve.
Napukline i oštećenja u podlozi zapuniti tijesno po površini sa Disbocret® PCC mortovima ili Disboxid EP mortovima.

Priprema materijala

Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min). Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.
Ako se materijal treba pigmentirati, najprije se osnovnoj masi dodaje pasta u boji (1 vrećica Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste na 25 kg Disboxid 463 EP-Grund SR) i zamiješa.
Za ubrzavanje stvrdnjavanja, kao i bržu obradu, moguće je dodati max. 5.5% (od ukupne mase) Disboxid 903 EP-Rapid, te ga umiješajati, ali tek nakon što su promiješani i pomiješani masa i učvršćivač.
Disboxid 903 EP-Rapid nije dio AgBB odobrenja.

Omjer miješanja

masa : učvršćivač = 2 : 1 težinskih dijelova

masa : učvršćivač = 1,8 : 1 volumnih dijelova

Način primjene

Ovisno o primjeni, nanosi se gumenom raklom, četkom za lakiranje, valjkom srednje duge dlake ili gleterom za izravnavanje.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz
Zamiješani materijal naliti na površinu i ravnomjerno razdijeliti sa gumenom letvom. Radi izbjegavanja mjestimičnog sjaja obraditi valjkom srednje dlake ili četkom za lakiranje. Svježe grundiranu površinu po potrebi posipati pijeskom. Protuklizne premaze koji se nanose valjkom posipati pijeskom željene granulacije. Za razljevni mort posipati sa Disboxid 943 Einstreuquarz, a za oblogu od morta sa Disboxid 944 Einstreuquarz. Za razljevne premaze koji se nanose lopaticom posipati sa Disboxid 942 Mischquarz. Strukturne premaze, koji se izrađuju gleterom, ne posipati pijeskom. Neposipani grundirani sloj se mora premazati u roku od 8-24 sata.

Premazivanje – nepropusno lakiranje
Materijal nanijeti u 1-2 sloja kako je opisano pod točkom 1 ("Temeljni premaz"). Za nepropusni protuklizni premaz prvi svježi sloj posipati prema željenoj hrapavosti sa Disboxid 943/944 Einstreuquarz ili drugim prikladnim sredstvom za posipanje kao npr. Durop, Granitsplitt granitnim krhotinama ili silicijevem karbidom.

Grubo zaravnavanje (kratz)
Ravne, fino hrapave podloge:
Masu za gleter izraditi od
Disboxid 463 EP-Grund Neu, 1 tež. dio
Disboxid 942 Mischquarz, 1 tež. dio

Neravne, hrapave podloge:
Masu za gleter izraditi od
Disboxid 463 EP-Grund Neu, 1 tež. dio
Kvarcni pijesak, 1 tež. dio (Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz pomiješani u omjeru 1:1)

Masu naliti na grundiranu površinu. Gleterom za izravnavanje ravnomjerno razdijeliti. Potom odzračiti bodljikavim valjkom. Gotovi sloj za grubo zaravnavanje (kratz) po potrebi posuti pijeskom.
Jako porozne i hrapave podloge prije nanošenja mase za grubo zaravnavanje (kratz) grundirati sa Disboxid 463 EP-Grund Neu.

Strukturni premaz
Nakon prebacivanja u drugu posudu materijalu uz miješanje dodati ca. 3 tež.-% Disboxid 952 Stellmittel. Tiksotropni materijal naliti na temeljni ili grubo zaravnani (kratz) sloj i nazubljenom raklom od tvrde gume (nazubljenje od 2 mm) ravnomjerno razdijeliti, te potom obraditi moltoprenskim valjkom (pore-ø ca. 2 mm) križnim pokretima. 

Napomena: Da bi se postigla ravnomjerna nijansa, temeljni ili grubo zaravnani (kratz) sloj moraju biti nijansirani u istm tonu.

Obloga od morta
Nakon prebacivanja u drugu posudu materijalu uz miješanje dodati kvarcni pijesak prema tablici potrošnje. Tako pripremljenu oblogu od morta naliti na temeljni ili grubo zaravnani (kratz) sloj i nazubljenom raklom od tvrde gume (nazubljenje od min. 5 mm) ravnomjerno razdijeliti, te nakon čekanja od ca. 10 minuta odzračiti bodljikavim valjkom. Kod temperature ispod 15 °C dodavanje kvarcnog pijeska mora se smanjiti.

Napomena: Ovisno o temperaturi i stupnju punjenja, tragovi valjka za odzračivanje mogu se vidjeti u gotovom premazu.

Posipna obloga
Nakon prebacivanja u drugu posudu materijalu uz miješanje dodati 150 tež.-% Disboxid 942 Misch­quarz (0,1–4 mm). Tako izrađeni razljevni mort kao posipnu oblogu naliti na pijeskom posipani temeljni ili grubo zaravnani (kratz) sloj i raklom od tvrde gume ravnomjerno razdijeliti. Svježi posipni sloj zatim po cijeloj površini pospitati pijeskom s Disboxid 943 Einstreuquarz (0,3 - 0,8 mm) ili Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7 - 1,2 mm). Nakon stvrdnjavanja posipnog sloja suvišni kvarcni pijesak pomesti.
Na posipni sloj, nanijeti Disboxid 463 EP-Grund Neu u željenoj nijansi. Potrošnja ovisi o željenom stupnju protukliznosti.

Obloga od morta
Podne površine grundirati kako je opisano pod točkom 1 ("Temeljni premaz"). Mort izraditi od
Disboxid 463 EP-Grund Neu, 1 tež. dio
Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 tež. dijelova
Kvarc za mort napuniti u mješalicu i zamiješano vezivo dodati dok mješalica radi. Intenzivno miješati 3 minute. Mort nanositi "mokro na mokro" na svježe grundiranu podlogu ili na već stvrdnuti i posipani temeljni sloj, zabrtviti i potom zagladiti žlicom od plastike ili nehrđajućeg čelika. Kod oblaganja mort prethodno razvući preko mjernog uzorka. Za postizanje nepropusne ili protuklizne površine oblogu nepropusno lakirati-brtviti kako je opisano pod točkom 2 ("Premazivanje – nepropusno lakiranje"). Sloj morta prije eventualne obrade zgusnuti da nema pora odnosno grundirati s Disboxid 463 EP-Grund Neu uz dodatak ca. 2 tež. dijela Disboxid 952 EP-Stellmittel.

Disboxid MultiColor-System
Vidjeti sistemsku uputu

Disboxid ColorQuarz-System
Vidjeti sistemsku uputu

 Preporučene vrijednosti. Veličina zuba ovisi o otpornost na trošenje rakle, temperaturi, stupnju punjenja i stanju podloge te je stoga točnu potrošnju potrebno odrediti izradom probne površine na objektu.

Potrošnja

Temeljni premazca. 200–400 g/m2
Premazivanje – nepropusno lakiranje ca. 250–350 g/m2 po sloju
Grubo zaravnavanje (kratz) 
za ravne, fino hrapave podloge:
Disboxid 463 EP-Grund Neu
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 660 g/mm/m2
ca. 1.000 g/mm/m2
za neravne, hrapave podloge:
Disboxid 463 EP-Grund Neu
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz

ca. 660 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
Strukturni premaz 
Disboxid 463 EP-Grund Neu
Disboxid 952 Stellmittel

ca. 500–600 g/m2
ca. 15–18 g/m2
Obloga od morta 
Debljina sloja 1 mm
Disboxid 463 EP-Grund Neu
Disbon 941 Füllsand

ca. 900 g/mm/m2
ca. 360 g/mm/m2
Debljina sloja 1,5–3 mm
Disboxid 463 EP-Grund Neu
Disboxid 942 Mischquarz

ca. 900 g/mm/m2
ca. 900-1.350 g/mm/m2
za profinjeni izgled
Disboxid 463 EP-Grund Neu
Disboxid 942 Mischquarz
Disbon 941 Füllsand

ca. 900 g/mm/m2
ca. 450 g/mm/m2
ca. 450 g/mm/m2
Debljina sloja preko 3 mm
Disboxid 463 EP-Grund Neu
Disboxid 942 Mischquarz

ca. 900 g/mm/m2
ca. 1.350 g/mm/m2
Posipna obloga
Debljina sloja 2 mm
Disboxid 463 EP-Grund Neu
Disboxid 942 Mischquarz


ca. 900 g/mm/m2
ca. 1.350 g/mm/m2
Posipanje
Disboxid 943/944
Einstreuquarz

5–6 kg/m2
Protuklizni završni sloj
Disboxid 463 EP-Grund Neu

ca. 500–800 g/m2
Obloga od morta/holker
Disboxid 463 EP-Grund Neu
Disboxid 946 Mörtelquarz

ca. 190 g/mm/m2
ca. 1,9 kg/mm/m2
Točne vrijednosti potrošnje odrediti probnim premazivanjem na objektu. Potrošnja kod završnog sloja na posipni sloj varira i ovisi o temperaturi, načinu nanošenja, alatu kao i vrsti materijala za posipanje.
Nijansiranje je moguće u CaparolExpress sustavu ili dodatkom Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste u pakiranju od 800 g u kantu od 25 kg proizvoda. Pri tome su moguća određena odstupanja u nijansi zbog različite vrste i količine punila.
Temeljni premaz

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 25 minuta. Uz dodavanje Disboxid 903 EP-Rapida vrijeme se skraćuje i do 15 minuta. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 10 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva prolaza bi pri temperaturi od 20 °C trebalo iznositi najmanje 14 sati, a najviše 24 sata. Kod duljeg čekanja potrebno je površinu iz prethodnog prolaza lagano obrusiti, ako nije bila obrađena pijeskom. Kod dodavanja Disboxid 903 EP-Rapida u pravilu je potrebno posipati pijeskom ukoliko se premaz koji slijedi ne nanosi isti dan (max. 12 sati).

Vrijeme čekanja kod dodavanja Disboxid 903 EP-Rapid
Pakiranje
Disboxid 463 EP-Grund Neu
Broj 0,5 l doza 
Disboxid 903 EP-Rapid

Pri 10° C

Pri 20° C
25 kg-31 sat14 sati
25 kg1 doza17 sati7 sati
25 kg2 doze14 sati5 sati
25 kg3 doze12,5 sati3 sata

Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.
Tijekom vremena stvrdnjavanja potrebno je naneseni materijal zaštiti od vlage, kako bi se izbjegle greške površinskog sloja.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno stvrdnut. Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje vrijeme. Više temperature kao i dodavanje Disboxid 903 EP-Rapida ubrzavaju proces stvrdnjavanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe ili kod duljih prekida u radu razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner.

Njemački certifikat

Aktualni certifikati na upit.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Samo za industrijsku primjenu.

Masa:
Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Učvršćivač:
Štetno ako se proguta. Štetno u dodiru s kožom. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno ako se udiše. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS

A(j): 500 g/l; maks. 170 g/l

GIS kod

RE1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-463-012675 EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813

Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, kao i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija