caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/85521/034176_Disboxid_422_EMI_ClearCoat.png

Disboxid 422 E.MI ClearCoat

Transparentna 2K epoksidna tekuća smola za lakiranje čipsom posutih tvrdih EP podnih premaza, za završno lakiranje u sklopu sustava Disboxid ArteFloor i Disboxid MultiColor. Minimalna emisija štetnih tvari, ispitano i nadzirano od strane TÜV-a.

Primjena

Formulom sa minimalnom emisijom štetnih tvari i njihovim ispitanim nepostojanjem, posebno prikladna za "osjetljiva" područja kao što su npr. prostorije za boravak, bolnice, dječji vrtići i jaslice, škole itd.
Visokosjajni zaštitni premaz na tvrdim epoksidnim premazima koji su oblikovani u boji odnosno posipani čipsom u boji.
Sastavni dio Disboxid MultiColor sustava za reprezentativne unutarnje prostore.
Sastavni dio Disboxid ArteFloor sustava. ArteFloor-Systems.

Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutarnje prostore. Shemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak. abgeleitet.

Svojstva materijala

  • minimalna emisija štetnih tvari
  • provjereno nepostojanje štetnih tvari
  • bistro kao staklo
  • slabo žuti
  • jača blještavilo boja oblikovanih podnih premaza
  • otpornost na habanje i otiranje
  • može se izvesti kao protuklizni premaz

Osnova materijala

Niskoviskozna 2K epoksidna tekuća smola, bez aromatskih otapala, "total solid" prema Deutscher Bauchemie.

Pakiranje/Veličina pakiranja

10 kg limeno kombi pakiranje, 25 kg pakiranje (masa: 16,67 kg kanta, učvrščivač 8,33 kg doza)

Nijanse

Prozirna.
Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zraka i atmosferilija.
Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu izazvati promjene u nijansi. Ako se premaz izlaže brušenju može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Stupanj sjaja

Sjajni

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 2 godine. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Gustoća

ca. 1,1 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 95 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

23 mg/30 cm2

Klatna tvrdoća po Koenigu

ca. 175 s

Shore tvrdoća (A/D)

ca. D 82

Kemijski otpor

Kemijska otpornost prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
7 dana
Octena kiselina 5%-tna+ (V)
Solna kiselina 10%-tna+ (V)
Sumporna kiselina 10%-tna+ (V)
Limunska kiselina 10%-tna+
Mliječna kiselina 10%-tna+
Amonjiak 25%-tni (salmiak)+
Kalijeva lužina 50%-tna+
Natrijeva lužina 50%-tna+
Destilirana voda+
Otopine kuhinjske soli, zasićena+
PG 1 (goriva za Otto motore)+
PG 3 (lož-ulje i nekorištena ulja za eksplozivne motore)+
PG 7b (Biodiezel)+
Coca-Cola+
Kaca+
Crno vino+ (V)
Objašnjenje znakova: + = otporno, V = obojenje
Odgovara građevnim i ispitnim načelima za vodozaštitu DIBt.

Prikladne podloge

Čvrsti premazi i obloge od epoksidne smole koji čvrsto vežu, a postavljeni su na mineralnim podlogama.
Podloga mora biti suha, nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, otarina guma i drugih tvari koje razdvajaju.
Isključiti uzlaznu vlagu.

Priprema podloge

Podlogu prikladnim mjerama (npr. temeljito izmesti ili usisati, posebno površine posute čipsom, rubove odlomiti) tako prirediti da budu ispunjeni navedeni zahtjevi. Stare premaze obrusiti. Novonanešene premaze reaktivne smole lakirati idući dan.
Kod duljih vremena čekanja se premaz mora lagano i fino obrusiti. Pri nižim temperaturama može biti potrebno odgovarajuće dulje vrijeme čekanja.

Priprema materijala

Učvršćivač dodati osnovnoj masi i mješalicom koja se polako okreće (maks. 400 okr/min.) snažno miješati dok ne nastane masa bez pruga. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

Omjer miješanja

Osnovna masa : učvršćivač = 2 : 1 težinskih dijelova

Način primjene

Ovisno o primjeni, valjkom kratke i srednje duge dlake odnosno nazubljenom letvom (rakla) od tvrde gume.

Sistem nanošenja na površinu

Završno lakiranje
Za Disboxid ArteFloor-System i Disboxid MultiColor-System za reprezentativne unutarnje prostore vidjeti dotične sistemske upute.

Glatko lakiranje
Nanošenje valjkom:
Zamiješani proizvod Disboxid 422 E.MI ClearCoat nanositi valjkom srednje duge dlake.

Nanošenje raklom (nazubljenom letvom)
(za visokovrijedne završne slojeve):
Zamiješani proizvod Disboxid 422 E.MI ClearCoat naliti na temeljni premaz i nazubljenom raklom (trokutasto nazubljenje 2 mm) od tvrde gume ravnomjerno radijeliti. Nakon čekanja od ca. 10 minuta svježe razvučeni premaz odzračiti valjkom sa šiljcima.

Napomena: Kod aplikacije nazubljenom letvom izabrano trokutasto nazubljenje ne jamči automatski mogućnost pridržavanja navedenih vrijednosti potrošnje. Veličina zuba ovisi o otpornosti rakle na trošenje, temperaturi, stupnju ispune i prilikama na podlozi.

Protuklizno premazivanje
Disboxid 422 E.MI ClearCoat, 100 tež.% 
Disbon 947 SlideStop Rough, 30 tež. % ili
Disbon 947 SlideStop Medium, 30 tež. %
nanijeti ravnomjerno s PE gladilicom preko zrna. Zatim razvaljati grubim moltoprenskim valjkom (pore-Ø 5 mm) križnim pokretima. U tu svrhu se po površini može gaziti u čavlericama (cipele s čavlima). Kod duljih stanki materijal povremeno promiješati.

Potrošnja

Premazivanje
Kao glatki završni premaz (valjkom):ca. 300 - 400 g/m2
Kao glatki završni premaz (raklom):ca. 800 g/m2
Kao protuklizni završni premaz:ca. 150 g/m+ ca. 45 g/m2
Disbon 947 SlideStop Rough ili
Disbon 947 SlideStop Medium
Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 60 minuta.
Više temperature skraćuju, a niže produljuju vrijeme obradivosti.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 12 °C, max. 30 °C 
Relativna vlažnost zraka ne smije biti iznad 80 %. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3 0C iznad temperature rošenja.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon 24 sata prohodno, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je potpuno stvrdnuto. Kod nižih temperatura zraka se vremena sušenja odgovarajuće produljuju.
Za vrijeme procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sata pri 20 0C) nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer inače može doći do narušavanja površine i smanjenja čvrstoće vezanja za podlogu.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i pri duljim prekidima u radu sa razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner.

Njemački certifikat

1-1132 Dokaz protukliznosti R10, Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf (MultiColor-System innen sa Disbon 947 SlideStop Medium)
1-1256 Dokaz protukliznosti R10, Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf (MultiColor-System innen sa Disbon 947 SlideStop Rough)
1-1258 Dokaz protukliznosti R10, Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf (Disbon 947 SlideStop Rough)
1-1257 Dokaz protukliznosti R10, Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf (Disbon 947 SlideStop Medium)

Čišćenje i održavanje

Zahtjevni izgled površine uvjetuje redovno čišćenje i njegu. Radi očuvanja vrijedne površine premaza na noge stolova i stolica staviti klizače od filca. Namještaj i naprave unositi oprezno da se izbjegnu ogrebotine i tragovi udarca, nikako ne pomicati po površini, nego podizati. Kod uporabe stolica s kotačima (npr. uredski stolci) koristiti samo meke kotače.Kako bi se izbjeglo unošenje pijeska i prljavštine postaviti otirače na ulazu. Ovisno o
opterećenju, moraju se npr. u obrtničkim prostorima, obaviti godišnje 1-2 temeljita čišćenja uz naknadno lakiranje kako bi se očuvala površina. Povremeno, u redovnim razmacima, površinu čistiti i otrti sredastvom za njegu. Potamnjele i mutne lak površine se mogu eventualno ispolirati. Time se vrijeme do ponovno temeljitog čišćenja može znatno produljiti.

Kako svi uobičajeni postupci čišćenja odnosno sredstva za njegu nisu prikladna za površinu premaza, preporuča se u svakom slučaju napraviti probu na jednom dijelu površine. Na gotovi premaz bi prije prvog korištenja trebalo nanijeti sredstvo za njegu (npr. disperziju za njegu B 250 tvrtke TANA-Chemie GmbH, Mainz). Problemi s prijanjanjem su mogući kod primjene drugih sredstava za njegu na novom premazu. Savjetuje se probno nanošenje.
Za temeljito čišćenje je prikladno npr. sredstvo za čišćenje Grundreiniger GR 10 tvrtke TANA-Chemie GmbH, Mainz. Čišćenje radi održavanja se obavlja sredstvom za otiranje.
Pridržavati se općih uputa za čišćenje i preporuka za njegu za Disbon podove. Posebne preporuke za njegu pojedinih proizvoda se mogu dobiti u Caparol Servisnom centru za potrošače.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Proizvod namijenjen samo za profesionalnu primjenu.

Masa:
Nadražuje oči i kožu.
U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.
Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.
Spriječiti dodir s kožom.
Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.
Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna.
Ostaci kemikalije i spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad.
Nositi odgovarajuće rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.
Sadrži spojeve koji sadrže epokside.
Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.

Učvršćivač:
Štetno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta.
Izaziva opekotine.
U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.
Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.
Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece.
Ne udisati pare/aerosol.
Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.
Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno sapuna i vode.
Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.
Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(j); 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 130 g/l.

GIS kod

RE 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" (siječanj 2003.) utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija