caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/213554/061527_DisboXID_421_8_4.png

DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium

Univerzalni pigmentirani dvokomponentni epoksidni premaz za podne površine. Minimalne emisije štetnih tvari, ne sadrži benzil-alkohol i alkilfenol.

Primjena

Primjenom posebne formule sa minimalnom emisijom štetnih tvari i njihovim ispitanim nepostojanjem, naročito prikladan za "osjetljiva" područja kao što su npr. prostorije za boravak, bolnice, dječji vrtići i jaslice, škole itd.
Za mineralne podne površine s malim do ekstremnim mehaničkim opterećenjem, kao npr.: prostori za boravak i kantine, proizvodni i skladišni prostori s prometom viličara, uredski prostori i općenito upravni prostori, hodnici, skladišta, prodajni prostori, industrija pića, konzervirane hrane, pekare itd.
Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutarnje prostore. Shemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak.

Svojstva materijala

  • minimalna emisija štetnih tvari
  • ne sadrži benzil-alkohol i alkilfenol
  • različita primjena – za nanošenje valjkom, kao razljevni premaz, razljevni mort i posipni sloj, stoga prilagodljiv mehaničkom opterećenju
  • dobra kemijska otpornost
  • ispitan za primjenu u prehrambenoj industriji
  • može primiti veliku količinu kvarca

Osnova materijala

2K epoksidna smola, bez otapala, "total solid" prema Deutscher Bauchemie

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardno:
    3 kg, 10 kg limeno kombi pakiranje, 30 kg pakiranje (Komp. A (masa) 25,2 kg, limena kanta, Komp. B (učvršćivač): 4,8 kg)

Nijanse

  • Standardne:
    30 kg pakiranje: Kieselgrau (RAL 7032), Steingrau (RAL 7030), Lichtgrau (RAL 7035)
    10 kg pakiranje: Kieselgrau (RAL 7032), Steingrau (RAL 7030)
    3 kg pakiranje: Kieselgrau (RAL 7032)
    Posebne nijanse na upit.

Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje, što ne utječe na funkcionalna svojstva materijala.
Na međusobno spojenim površinama koristite samo nijanse iz jedne proizvodne serije (šarže).

Stupanj sjaja

Sjajan.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 2 godine. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Gustoća

ca. 1,6 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 62 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 26 mg/30 cm2

Klatna tvrdoća po Koenigu

ca. 192 s

čvrstoća na pritisak

ca. 94 N/mm2

Kemijska otpornost

Kemijska otpornost prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
7 dana
Octena kiselina 5 %tna+ (V)
Octena kiselina 10 %tna+ (V)
Solna kiselina 10 %tna+ (V)
Sumporna kiselina < 10 %tna+ (V)
Sumporna kiselina 20 %tna+ (V)
Limunska kiselina 10 %tna+
Amonijak 25 %tni (salmiak)+
Kalcij hidroksid+
Kalijeva lužina 50 %tna+
Natrijeva lužina 50 %tna+
Zasićena otopina željezo(III) klorida+ (V)
Lizoformna otopina 2 %tna+ (V)
Magnezij klorid 35 %tni+
Destilirana voda+
Otop.kuhinj.soli, zasićena+
Testbenzin (zamjena za terpentin)+
Benzin za pranje+
Ksilol+ (V)
Etanol+ (V)
Benzin DIN 51 600+ (V)
Superbenzin+ (V)
Kerozin+ (V)
Lož ulje i dizel gorivo+
Motorno ulje+
Coca-Cola+ (V)
Kava+ (V)
Crno vino+ (V)
Skydrol (hidraulička tekućina)+
Tekućina za hlađenje transformatora+

Objašnjenje znakova: + = otporno, V = obojenje

Prikladne podloge

Beton i cementni estrih, kruti EP premazi.

Podloga mora biti suha, nosiva, postojana oblika, čvrsta, bez nevezanih čestica, prašine, ulja, masnoća, tragova otiranja gume te ostalih tvari koje potiču odvajanje.
Tlačna čvrstoća podloge mora iznositi > 25 N/mm2.
Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih umjetnom smolom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
Vlačna čvrstoća površine podloge mora u prosjeku iznositi 1,5 N/m2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2.
Podloge moraju imati postignutu svoju vlagu izjednačenja:
Beton i cementni estrih: maks. 4 tež. % (mjereno CM metodom)
Ispitne metode za navedene vrijednosti prema DafStb (Njemačkoj komisiji za armirani beton), smjernica za obnavljanje, dio 3.

Ako je potrebno računati sa uzlaznom vlagom, nužno je napraviti grundiranje bez pora sa DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium odn. DisboXID 462 2K-EP-Grundierung.
U tom slučaju, vlačna čvrstoća površine podloge mora u prosjeku iznositi 2,0 N/m2, a najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,5 N/mm2.
Kad se radi o drugim vrstama podloge odnosno postupcima, potrebno je posebno se posavjetovati s našom tehničkom službom.

Priprema podloge

Postojeću cementnu podlogu treba obraditi prikladnim metodama, poput primjerice, obrade mlazom kuglica, pri čemu, uz istodobno usisavanje, nema prašine. Stupanj skidanja sloja smanjene čvrstoće ovisi o pritisku, kao i o vrsti i količini sredstva kojim se obrađuje. Brušenje je dopušteno samo na manjim površinama (obrada rubova), izuzetak je priprema tehnikom dijamantnog brušenja za uklanjanje slojeva smanjene čvrstoće.
Osim toga, treba poštovati upute u radnom biltenu BEB udruženja (saveznog udruženja za estrih i beton) KH-0/U i radnog biltena BEB udruženja KH 3 kao i tablicu 2.5 smjernice za zaštitu i obnovu betonskih građevnih elemenata, dio 2, "Njemačke komisije za armirani beton”.
Krute epoksidne premaze treba temeljito očistiti, zatim ih obrusiti odnosno matirati mlazom kuglica (sve dok ne probije bijelo). Na površini koju se obrađuje ne smije biti ostataka materijala, sredstava za njegu ili sličnog.
Proboje i šupljine u mineralnoj podlozi treba zapuniti mortovima DisboCRET-PCC-Mörteln ili DisboXID EP-Mörteln u ravnini s površinom.
Prije i za vrijeme postupka premazivanja ne smiju se u okolini koristiti materijali koji sadrže silikon, budući da to može dovesti do poremećaja površine.

Savezno udruženje za estrihe i obloge e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

Priprema materijala

Komp. B (učvršćivač) i Komp. B (masu) dobro promiješati. Komp. B (učvršćivač) dodati osnovnoj masi (Komp. A) i mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min), da nastane ravnomjerna njiansa bez pruga. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati (ne raditi u pakiranju u kojem se proizvod nalazio prilikom isporuke).
Kako biste ubrzali stvrdnjavanje i daljnju obradu može se dodati max 3 tež.% DisboADD 952 Stellmittel.

Omjer miješanja

Osnovna masa : učvršćivač = 84 : 16 težinskih dijelova

Način primjene

Ovisno o načinu nanošenja, valjkom srednje do duge dlake, gleterom ili prikladnom raklom (npr. nazubljena rakla od tvrde gume).
Napomena: kod nanošenja nazubljenom raklom trokutno nazubljenje rakle ne jamči automatski pridržavanje zadanih vrijednosti potrošnje.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz
Mineralne podloge grundirati s DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium da se zapune sve pore. Hrapave podloge grubo dodatno zaravnati - kratz (sredstvo za grundiranje miješano s kvarcnim pijeskom). 
Ovisno o zahtjevima, također se mogu koristiti i sljedeći proizvodi:
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung,
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung,
DisboXID 463 2K-EP-Grundierung tönbar
Za detaljnije informacije, vidjeti pripadajuće tehničke informacije. Ukoliko se koristi alternativni temeljni premaz, imati na umu da nije moguće zadovoljiti AgBB ispitne kriterije.

Završni sloj

Premazivanje valjkom
Glaka površina:

DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium izliti na grundiranu podlogu, te ravnomjerno razdijeliti raklom od tvrde gume i dodatno obraditi valjanjem valjkom srednje dlake. Ovisno o opterećenju i potrebnoj debljini sloja raditi u jednom ili dva prolaza. 

Protuklizna površina: 
Na površinu posipanu sa DisboADD 943 Quarzsandmischung  (0,4-0,8 mm) ili DisboADD 944 Quarzsandmischung (0,7-1,2 mm) nanijeti DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium te ravnomjerno razdijeli glatkom raklom od tvrde gume i nakon toga križno razvaljati valjkom srednje dlake. 

Razljevni premaz s glatkom površinom
DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium naliti na temeljni premaz i nazubljenom raklom od tvrde gume ravnomjerno radijeliti. Nazubljenu raklu okrenuti i glatkom stranom povući preko premaza. Nakon čekanja od ca. 10 minuta svježe razvučeni premaz odzračiti valjkom sa šiljcima.

Razljevni mort s glatkom površinom
Nakon presipavanja materijalu uz miješanje dodati 50 tež.% DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1–0,4 mm). Razljevni mort se može dopuniti do 70 % sa DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1–0,4 mm) ili sa DisboADD 941 Quarzsandsmischung (0,06-0,3 mm). Pritom temperatura obrade mora biti najmanje 20°C jer inače mogu ostati vidljivi tragovi razljevanja. Tako izrađeni razljevni mort naliti na temeljni premaz i obrađivati kako je ranije opisano.

Napomena: Kod primjene posebnih tonova se najveća moguća količina dodanog pijeska mora kontrolirati, jer ista ovisno o nijansi može biti manja od 50 tež.%.4.

Posipni sloj
Nakon presipavanja materijalu uz miješanje dodati 30 tež.% DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4–0,8 mm). Tako izrađeni razljevni mort kao posipni sloj naliti na temeljni premaz i ravnomjerno razdijeliti nazubljenom raklom od tvrde gume. Svježi posipni sloj zatim po cijeloj površini posipati s DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4–0,8 mm) ili DisboADD 944 Quarzsandmischung (0,7–1,2 mm). Nakon stvrdnjavanja posipnog sloja suvišni kvarcni pijesak pozmesti. Nakon toga je posipni sloj gotov.

Oblikovanje površine (na glatkoj površini)
DisboADD 948 Farbchips posipati u svježi premaz i nakon sušenja premazati glatko sa DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung odn. protuklizno uz dodatak 3 tež.-% DisboADD 947 Glasperlen.
Alternativo je moguće koristiti DisboADD 8255 Farb-Chips (1-2 mm) bez dodatnog nepropusnog premazivanja.
DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung nije pogodan za korištenje na pvoršinama sa velikim mehaničkim opterećenjem.

Potrošnja

Premazivanje valjkom
Glatka površinaca. 350 g/m2 po sloju
Protuklizna površinaca. 750–1.300 g/m2
Razljevni premaz s glatkom površinom
ca. 1 mm debljine sloja (3 mm trokutasto nazubljenje)ca. 1,5 kg/m2
ca. 1,5 mm debljine sloja (4 mm trokutasto nazubljenje)ca. 2,3 kg/m2
Razljevni mort s glatkom površinom 50 % punjen:
ca. 2 mm debljine sloja (5 mm trokutasto nazubljenje)
DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium
DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 mm)
ca. 2,2 kg/m2
ca. 1,1 kg/m2
ca. 3 mm debljine sloja (7 mm trokutasto nazubljenje)
DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium
DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 mm)
ca. 3,3 kg/m2
ca. 1,7 kg/m2
ca. 4 mm debljine sloja (9 mm trokutasto nazubljenje)
DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium
DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 mm)
ca. 4,4 kg/m2
ca. 2,2 kg/m2
70 % punjen:
ca. 3 mm debljine sloja (7 mm trokutasto nazubljenje)
DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium
DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 mm)
ca. 3,0 kg/m2
ca. 2,1 kg/m2
Posipni sloj obloge
Posipni sloj
DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium
DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4-0,8 mm)
ca. 2,1 kg/m2
ca. 0,7 kg/m2
Posipanje pijeskom
DisboADD 943 ili944 Quarzsandmischungca. 4–4,5 kg/m2
Protuklizna površina
DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premiumca. 750–1300 g/m2
Ovdje se pritom radi o preporučenim vrijednostima. Veličina zuba ovisi o otpornosti rakle na habanje, temperaturi, stupnju punjenja i zadanostima podloge. Točne vrijednosti potrošnje odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Obradivost

Pri 20°C i 60% relativne vlažnosti zraka ca. 35 minuta.
Više temperature skraćuju, a niže produljuju vrijeme obradivosti.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 10°C, max. 30°C
Relativna vlažnost zraka ne smije biti iznad 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 30C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva radna koraka ne smije biti manje od 16, niti veće od 24 sata pri 20°C.
Kod duljih vremena čekanja se površina prethodno završene etape rada mora obrusiti, ako nije bila posipana. Više temperature skraćuju, a niže produljuju navedeno vrijeme.

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 60% relativne vlažnosti zraka nakon 16 sati prohodno, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je potpuno stvrdnuto. Kod nižih temperatura zraka se vremena sušenja odgovarajuće produljuju.
Za vrijeme procesa stvrdnjavanja (ca. 16 sati pri 20 0C) nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer inače može doći do narušavanja površine i smanjenja čvrstoće vezanja za podlogu.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu razrjeđivačem/sredstvom za čišćenje DisboADD 419 za epokside.

Njemački certifikat

Aktualni certifikati na upit.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod namijenjen samo za industrijsku uporabu.
Masa: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
Sadrži: Bisfenol-A-Epiklorhidrin smolu MG <= 700, Bisfenol-F-epoksidnu smolu MG < 700, 1,3-Bis(2,3-epoksipropoksi)-2,2-dimetilpropan, Oksiran, Mono[(C12-14-alkiloksi)metil]derivat

Učvršćivač:
 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
Sadrži: Karbomonocikličku, alkiliranu smjesu Poli-aza-Alkana, hidriranu

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomijašati s učvršćivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

HOS

A(j); 500 g/l; maks. 25 g/l

GIS kod

RE 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanjece-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08
DIS-421-010266
EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Bfl-s1-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarBfl-s1
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" (siječanj 2003.) utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija