caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/187756/056500_Disbothan_885_PU-Color.png

Disbothan 885 PU-Color

Pigmentirani, 2-komponentni poliuretanski podni premaz za nepropusno premazivanje tvrdih i žilavih obloga od poliuretana i epoksidne smole u unutarnjem i vanjskom prostoru.

Primjena

Za obilježavanje npr. parkirnih mjesta u javnim garažama u sustavima Disbon Parkhaus-Systemen OS 8, OS 11 a + b, OS 13.
Za sjajno, pigmentirano obilježavanje posutih, nepropusno premazanih, tvrdih i žilavih obloga od poliuretana i epoksidne smole u unutarnjem i vanjskom prostoru.

Svojstva materijala

  • otpornost na habanje
  • velika pokrivnost
  • dobra postojanost na UV zračenje i kemikalije
  • dobra otpornost na udarce i sudare
  • otpornost na atmosferilije

Osnova materijala

Alifatski 2K-Poliuretan, sadrži otapala

Pakiranje/Veličina pakiranja

5 kg limeno kombinirano pakiranje i 25 kg pakiranje (masa 21,25 kg limena kanta, učvršćivač 3,75 kg limena doza)

Nijanse

Dostupan u većini tonova boje RAL ljestvice.

Organski pigmenti (npr. u kavi, crnom vinu ili lišću) te razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline i sl.) mogu dovesti do promjene tona boje. Povlačenje predmeta po površini može ostaviti na njoj ogrebotine, što ne utječe na funkcionalnost premaza. Kod svijetlih tonova boje može biti potreban 2. sloj da bi se ostvarila besprijekorna pokrivna moć.
Na upit su dostupne specijalne nijanse.

Stupanj sjaja

Sjajan

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 18 mjeseci. Kod nižih temperatura materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Gustoća

ca. 1,25 - 1,3 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 30 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

66 mg/30 cm2

Kemijska otpornost

Kemijska otpornost prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
Ispitna skupina prema građevinskim načelima ispitivanja DIBt, Berlin24 sata
Grupa 1: benzini+(E)
Grupa 3: ulje za loženje EL (prema DIN 51 603-1)+(E)
Grupa 4: svi ugljikovodici+/-
Grupa 5: jedno i viševalentni alkoholi+(V,E)
Grupa 7b: biodizel (prema DIN EN 14214)+
Grupa 9: vodene otopine anorganskih kiselina (ugljična kiselina) do 10 %+(V)
Grupa 10: mineralne kiseline do 20 %+(V)
Grupa 11: anorganske lužine+(V)
Skydrol+(V)
Ksilol+/-(E)
Amonijak 25 %+
Etanol 96 %+/-(E)
Solna kiselina 10 %+(V)
Tekućina za kočnice+/-(V)
Otopina kuhinjske soli, zasićena+
Tumačenje znakova: + = postojan, +/– = uvjetno postojan, V = promjena boje, E = malo smekšavanje

Prikladne podloge

Čvrsto prianjajući, tvrdi i žilavi premazi od poliuretana i epoksidne smole. Mineralne podloge.
Podloga mora biti suha, nosiva, stabilna oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoća, tragova otiranja gume i ostalih tvari koje potiču odvajanje.

Priprema podloge

Podlogu treba pripremiti prikladnim metodama, treba je npr. temeljito pomesti i usisati prašinu, tako da može ispuniti navedene zahtjeve. Nepropusne mineralne podloge treba lagano obrusiti.

Stare premaze treba prebrusiti do izbijanja bijelog. Novonanešene premaze reaktivne smole treba sljedeći dan neprepusno premazati. U slučaju duljeg čekanja mora se premaz lagano obrusiti brusnim sredstvom fine granulacije (brusnom tkaninom). Duboke ogrebotine koje su nastale pri pripremi podloge ne mogu se prekriti materijalom.

Pri niskim temperaturama može se primjereno dulje pričekati. Sustavi reaktivne smole, koji su razrjedivi u vodi, moraju biti dostatno suhi.

Priprema materijala

Zamiješati temeljnu masu i dodati učvršćivač. Intenzivno miješati miješalicom u polaganom hodu (maks. 400 o/min.), dok ne nastane ravnomjeran ton boje bez pruga. Prebaciti masu u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

Omjer miješanja

Masa : učvršćivač = 85 : 15 tež. dijelova

Način primjene

Materijal se može nanositi četkom ili valjkom (valjcima otpornim na otapala).
Za postizanje ravnomjernog izgleda treba uvijek raditi „svježe na svježe". Pri nanošenju valjkom treba voditi računa da se radi u ravnomjernim potezima, kako bi se izbjegli tragovi valjka.

Kod tamnih tonova boje, ako se ne može raditi postupkom „svježe na svježe", može početni potez ostaviti trag. U tom slučaju treba površinu zaštititi. Valjak treba ići preko rešetke.

Sistem nanošenja na površinu

Glatka površina na postojećim premazima
Materijal nanositi ravnomjerno križnim postupkom. Površine koje čine cjelinu treba premazati u jednom potezu kako bi se izbjegli vidljivi nastavci. Kod promjene tona boje i vrlo intenzivnih tonova bit će u slučaju vrlo visokih optičkih zahtjeva potrebni dodatni premazi da bi se postigla pokrivna moć. 

Na mineralne podloge nanosi se kao temeljni premaz Disbothan 236 Fugenprimer. Vrijeme odzračivanja iznosi min. 30 minuta.


Protuklizna površina
Materijalu se dodaje 3 tež. postotka Disbon 947 Slide-Stop Fine, temeljito se promiješa i izvrši premazivanje na način kako je opisano za glatku površinu. U slučaju duljeg čekanja materijal je potrebno povremeno promiješati.

Potrošnja

Glatka površina
Disbothan 885  PU-Colorca. 80-100 g/m2
po radnom koraku
Gruba površina (posipani, nepropusno premazani premazi za Parking sustave)
Disbothan 885  PU-Colorca. 150 g/m2
Mineralne površine
Disbothan 236 Fugenprimerca. 100-150 ml/m2
Prituklizne površine
Disbothan 885 PU-Color
Disbon 947 SlideStop Fine
ca. 150 g/m2
ca. 2-3 g/m2

kod hrapavih površina, npr. unutarnjih, posipanjem obrađenih obloga, potrebna su dva radna koraka da bi premaz bio bez pora. Točne vrijednosti potrošnje odrediti pokusnim premazivanjem na objektu.

Obradivost

Pri temperaturi od 20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 60 %, ca. 5 sati.

Više temperature skraćuju, a niže produljuju vrijeme uporabe.
Napomena: završetak vremena uporabe nije optički prepoznatljiv. Njegovo prekoračenje dovodi do promjene stupnja sjaja te do smanjenja čvrstoće i gubitka moći prianjanja za podlogu. Neravnomjerno nanošenje neizbježno rezultira različitim sjajem i tragovima uočljivim pri kosom svjetlu, osobito kod tamnih tonova boje.
Izbjegavati preveliku debljinu sloja (potrošnja materijala veća> 250 g/m2), budući se u protivnom, u premaznom filmu javlja reakcija u vidu pojave mjehurića. Tijekom faze sušenja i stvrdnjavanja treba se pobrinuti za dobar dovod i odvod zraka.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 10 °C, max. 25 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između radnih koraka mora biti pri temperaturi od 20 °C min. 16, a maks. 24 sata.

Vrijeme sušenja

Pri temperaturi od 20 °C i uz 60 % relativne vlažnosti zraka prohodno nakon ca. 16 sati, nakon ca. 3 dana je mehanički opteretiv, a nakon 7 dana potpuno stvrdnut. Tijekom procesa stvrdnjavanja treba nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer bi u protivnom moglo doći do poremećaja površine i smanjenja prianjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu sa Disbocolor 499 Verdünner.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod namijenjen samo za profesionalnu uporabu.

Masa:
Zapaljiva tekućina i para. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.

Učvršćivač:
Zapaljiva tekućina i para. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Štetno ako se udiše. Može nadražiti dišni sustav. Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. NE izazivati povraćanje.
Sadrži izocijanate. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS

A(j): 500 g/l; maks. 450 g/l

GIS kod

PU 50

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

EN 13813
Norma EN 13813 „Mort za estrih, mase za estrih i estrisi – mort i mase za estrih – svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve koje treba ispunjavati mort za estrihe, koji se primjenjuje za podne konstrukcije u unutarnjim prostorima. Ovom su normom obuhvaćeni i premazi i mase za nepropusno premazivanje od umjetne smole. 

Proizvode koji odgovaraju gore navedenoj normi treba obilježiti CE oznakom. Oznaku se stavlja na pakiranje, a također unosi u odgovarajuću informativnu knjižicu o CE označavanju, koju se može na internetu potražiti pod www.caparol.de.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije