caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/17999/020034_6_KG_Disbothan_436_PU-Decksiegel.png

Disbothan 436 PU-Decksiegel

Pigmentirana 2K poliuretanska smola za najkvalitetnije premazivanje mineralnih podnih površina i površina od tvrdog asfalta – unutra.

Primjena

Za mineralne podne površine i površine od tvrdog asfalta – unutra – izložene visokim do ekstremno visokim opterećenjima, kao npr.:
- radne hale s prometom viličara
- proizvodni pogoni

Svojstva materijala

 • dobra otpornost na kemikalije
 • premaz je žilavo tvrd
 • otpornost na mehanička opterećenja
 • podnosi ekstremna mehanička opterećenja kao razljevni mort ili posipna obloga
 • raznovrsna primjena kao razljevni premaz, razljevni mort i posipna obloga za podne površine izložene velikim opterećenjima i kao premaz valjkom na posipanim oblogama
 • ne sadrži silikone
 • statičko premošćavanje pukotina pri 20 0C (do 0,3 mm pri 1,5 kg/m2)

Osnova materijala

Dvokomponentna poliuretanska smola.

Pakiranje/Veličina pakiranja

30 kg pakiranje (masa: 25 kg limena kanta, učvrščivač: 5 kg limena doza)

Nijanse

Kieselgrau
Posebne nijanse sive boje na upit.
Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće pomoću nijansi iz kolekcije FloorColor.
Žutilo koje nastaje kod primjene u područjima izloženim UV zračenju ne utječe na tehnička svojstva materijala. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline i sl.) mogu uzrokovati promjene u nijansi. Brušenje može izazvati ogrebotine na površini, što međutim ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Stupanj sjaja

Sjajni.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 6 mjeseci. Kod nižih temperatura materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Gustoća

ca. 1,5 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 63 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

64 mg/30 cm2

Shore tvrdoća (A/D)

ca. D 63

Istezanje do pucanja prema DIN 53504

ca. 30 %

Kemijski otpor

Kemijska otpornost prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
7 dana
Octena kiselina 5 %-tna+ (V)
Solna kiselina 10 %-tna+
Sumporna kiselina ≤ 10 %-tna+
Limunska kiselina 10 %-tna+ (V)
Amonijak 25 %-tni (salmiak)+
Kalcij hidroksid+
Kalijeva lužina 50 %-tna+ (V)
Natrijeva lužina 50 %-tna+ (V)
Željezo III klorid, otopina, zasićena+ (V)
Lizoformna otopina 2 %-tna+
Otopina magnezijevog klorida 35 %-tna+
Sagrotan otopina 2 %-tna+ (V)
Destilirana voda+
Otopina kuhinjske soli, zasićena+
Loživo i dizelsko gorivo+
Motorno ulje+
Coca-Cola+
Kafca+
Crno vino+ (V)
Ulje za transformatore+
Objašnjenje znakova:+ = otporno, V = obojenje

Prikladne podloge

Sve mineralne podloge i estrisi od tvrdog asfalta u unutarnjim prostorima.
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoća, otarina guma i drugih tvari koje razdvajaju. Cementne, plastikom obogaćene mase za izravnavanje provjeriti i utvrditi mogu li se premazivati, po potrebi izraditi probnu površinu.
Srednja vlačna čvrstoća površine mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti ispod 1,0 N/mm2.
Podloge moraju imati ujednačenu vlažnost.
Beton i cementni estrih: maks. 4 tež.%
Anhidritni estrih: maks. 0,5 tež.%
Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.%
Estrih od ksilolita: 4 – 8 tež.%
Porast vlažnost se mora isključiti, kod anhidritnog i magnezitnog estriha je nužno potrebna izolacija (brtvljenje) prema tlu. Estrisi od tvrdog asfalta moraju odgovarati klasi tvrdoće < IC 15 i ne smiju se u zadanim temperaturnim uvjetima i pod mehaničkim opterećenjima izobličiti.

Priprema podloge

Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, kao npr. sačmarenjem ili glodanjem tako da navedeni zahtjevi budu ispunjeni. 1K stare premaze i 2K premaze koji se odvajaju se u načelu moraju odstraniti.
Staklaste površine i krute 2K premaze očistiti, obrusiti odnosno matirati mlazom ili grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer. Kod estriha od tvrdog asfalta materijal koji se dodaje nakon pripreme mora biti vidljiv najmanje 75 %. Izboje i nedostatke u podlozi zapuniti mortovima Disbocret® PCC-Mörtel ili Disboxid EP-Mörtel.

Priprema materijala

Osnovnu masu zamiješati i dodati učvršćivač. Mješalicom koja se polako okreće (maks. 400 okr/min.) intenzivno miješati da nastane ravnomjerna nijansa bez pruga. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

Omjer miješanja

Osnovna masa : učvršćivač = 5 : 1 težinskih dijelova

Način primjene

Ovisno o primjeni sa žlicom za zaglađivanje ili prikladnom raklom (nožem za nanošenje). Kod posipanih površina radi postizanja hrapave površine raditi s valjkom srednje duge dlake.
Savjet: Kod aplikacije sa nazubljenom raklom (letvom ili nožem) izabrano trokutasto nazubljenje ne znači automatski da je moguće pridržavanje unaprijed navedenih vrijednosti potrošnje.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz
1. Mineralne podloge grundirati sa Disboxid 462 EP-Siegel tako da se popune sve pore. Hrapave podloge dodatno izravnati sa masom za struganje (masa za grundiranje pomiješana sa kvarcnim pijeskom). Ovisno o zahtjevu, alternativno se mogu primijeniti
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 461 EP-Grund TS
Disboxid 463 EP-Grund SR
Detaljne informacije vidjeti u dotičnim tehničkim informacijama.

2. Tvrdi asfalt u unutarnjim prostorima grundirati sa Disbothan 436 PU-Decksiegel, sa glatkom letvom od tvrde gume ili raklom (nožem za nanošenje) tako da ne bude pora. Hrapave, porozne asfaltne podloge izravnati sa dodatnim nanošenjem mase za strugane ispune koja se sastoji od
Disbothan 436 PU-Decksiegel, 1 tež. dio
Disboxid 942 Mischquarz, 0,5 tež. dijelova

Pokrivni premaz
Razljevni premaz sa glatkom površinom
Disbothan 436 PU-Decksiegel naliti na temeljni sloj i nazubljenom raklom od tvrde gume ravnomjerno razdijeliti. Nazubljenu raklu (letvu) okrenuti i glatkom stranom vući preko premaza.
Nakon čekanja od ca. 10 minuta svježi razljevni premaz odzračiti bodljikavim valjkom.

Razljevni mort sa glatkom površinom
Nakon prebacivanja u drugu posudu materijalu uz miješanje dodati 50 tež.% Disboxid 942 Mischquarz (0,1–0,4 mm). Tako izrađeni razljevni mort obrađivati prema opisu pod točkom 1.
Napomena: Kod primjene posebnih nijansi se maksimalno moguća količina dodanog pijeska mora kontrolirati, jer ona ovisno o nijansi može biti i manja od 50 tež.%.
Posipna obloga
Nakon prebacivanja u drugu posudu materijalu uz miješanje dodati 50 tež.% Disboxid 942 Mischquarz (0,1–0,4 mm). Tako izrađeni razljevni mort kao posipni sloj naliti na temeljni sloj i ravnomjerno razdijeliti nazubljenom letvom od tvrde gume ili glatkom raklom od tvrde gume.
Svježi posipni sloj zatim po cijeloj površini posuti sa Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4–0,8 mm) ili Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7–1,2 mm). Nakon stvrdnjavanja posipnog sloja suvišni kvarcni pijesak izmesti. Nakon toga je posipna obloga gotova.

Glatka površina
Na posipni sloj naliti razljevni mort koji se sastoji od
Disbothan 436 PU-Decksiegel, 100 tež.-%
Disboxid 942 Mischquarz, 50 tež.-%
i ravnomjerno nanijeti žlicom za zaglađivanje ili glatkom raklom od tvrde gume. Nakon toga odzračiti sa bodljikavim valjkom.

Protuklizna površina
Na posipni sloj naliti Disbothan 436 PU-Decksiegel, ravnomjerno razdijeliti raklom od tvrde gume i naknadno prijeći valjkom srednje duge dlake.

Potrošnja

Temeljni premaz
Mineralne podlogevidjeti dotične TI
Tvrdi asfalt u unutranjim prostorima
Grundiranje
Disbothan 436 PU-Decksiegel

ca. 500–1000 g/m2
Grubo zaravnavanje (kratz)
Disbothan 436 PU-Decksiegel
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 1,2 kg/mm/m2
ca. 0,6 kg/mm/m2

Razljevni premaz sa glatkom površinom
Sloj debljine ca. 1 mm (trokutasto nazubljenje ca. 3 mm)
Disbothan 436 PU-Decksiegelca. 1,5 kg/m2
Sloj debljine ca. 1,5 mm (trokutasto nazubljenje 4 mm)
Disbothan 436 PU-Decksiegelca. 2,3 kg/m2
Razljevni premaz sa glatkom površinom
Sloj debljine ca. 1,5 mm (trokutasto nazubljenje 3 mm)
Disbothan 436 PU-Decksiegel

Disboxid 942 Mischquarz

ca. 1,8 kg/m2
ca. 0,9 kg/m2
Sloj debljine ca. 2 mm (trokutasto nazubljenje 5 mm)
Disbothan 436 PU-Decksiegel
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 2,4 kg/m2
ca. 1,2 kg/m2
Sloj debljine ca. 3 mm (trokutasto nazubljenje 7 mm)
Disbothan 436 PU-Decksiegel
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 3,6 kg/m2
ca. 1,8 kg/m2
Posipna obloga
Posipni sloj
Disbothan 436 PU-Decksiegelca. 2,4 kg/m2
Disboxid 942 Mischquarzca. 1,2 kg/m2
Posipanje pijeskom
Disboxid 944 Einstreuquarz
ili
Disboxid 944 Einstreuquarz
ca. 4,0–4,5 kg/m2
Glatka površina
Razljevni mort koji se sastoji od Disbothan 436 PU-Decksiegelca. 1,5 kg/m2
Disboxid 942 Mischquarzca. 0,75 kg/m2
Protuklizna površina
Disbothan 436 PU-Decksiegelca. 0,5–0,8 g/m2

Ovdje se radi o preporukama. Veličina zupca ovisi o otpornosti na habanje rakle (letve), temperaturi, stupnju ispune i svojstvima podloge.
Potrošnja pokrivnog nepropusnog sloja na posutim premazima varira ovisno o utjecajima temperature, načinu aplikacije, alatu kao i raznovrsnim posipnim materijalima. Točnu potrošnju stoga treba odrediti na probnim površinama na objektu.

Obradivost

Pri 20 0C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 25 minuta.
Više temperature skraćuju, niže produljuju vrijeme upotrebljivosti.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okoline i podloge:
Min 5 0C, najviše 30 0C.
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 30C iznad temperature rošenja.

Vrijeme čekanja

Vremena čekanja između dva prolaza (etape rada) bi pri 20 0C trebala biti najmanje 16 sati i najviše 24 sata. Kod duljih vremena čekanja se površina prethodno završene etape rada mora obrusiti, ako nije bila posipana.
Više temperature skraćuju, a niže produljuju navedeno vrijeme.

Vrijeme sušenja

Pri 20 0C i 60 % relativne vlažnosti zraka po površini se može hodati nakon ca. 16 sati, nakon ca. 3 dana se površina može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je potpuno stvrdnuta.
Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 16 sati pri 20 0C) nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer inače može doći do narušavanja površine i smanjenja snage vezanja za podlogu.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu razrjeđivačem Disbocolor 499 Verdünner.

Njemački certifikat

 • 1-1113: Mogućnost dekontaminiranja prema DIN 25415, Teil 1
  Fachhochschule Aachen
 • 1-1152: Ispitivanje protukliznosti, R12 V4
  Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Proizvod namijenjen samo za industrijsku uporabu.
Osnovna masa: nema
Učvršćivač: Štetno ako se udiše. Nadražuje oči, dišni sustav i kožu. Ograničena saznanja o karcinogenim učincima. Može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom. Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem.
Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah oprati s dovoljno vode i sapuna. Za vrijeme prskanja nositi odgovarajuće zaštitno sredstva za dišni sustav. U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu).
Sadrži izocijanate. Pridržavati se uputa proizvođača (u Sigurnosno-tehničkom listu). Učvršćivač i premazni materijali gotovi za obradu mogu nadražiti kožu i dišne putove i izazvati preosjetljivost i alergijske reakcije. Tijekom i nakon obrade osigurati stalni dovod svježeg zraka. Ne udisati pare. Ne smije se prskati ili raspršivati. Alergične i osobe koje su sklone bolestima dišnih putova se ne smiju angažirati za rad s ovim premaznim materijalom.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomijašati s učvršćivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(j); 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 50 g/l

GIS kod

PU 40

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu kod zaštite objekata kao i Caparol uputa za čišćenje i održavanje podova.

CE označavanje

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, kao i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.hr.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Tehnička informacija