caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/91409/035733_Disbothan_429.png

Disbothan 429 PU-Decksiegel AS

Provodljivi, pigmentirani tvrdi 2K poliuretanski završni premaz. Za provodiljive premaza na mineralnim podnim površinama i tvrdom asfaltu - unutra.

Primjena

Za unutarnje površine od tvrdog asfalta i mehanički jako opterećene podne površine sa odvodnim otporima manjim od 106 Ohma prema DIN EN 61 340-4-1, DIN EN 1081 i DIN IEC 61 340-5-1.

Svojstva materijala

  • dobra kemijska otpornost
  • žilav
  • otporan na mehanička opterećenja
  • statičko premošćivanje pukotina pri 20 °C (do 0,3 mm za 1,5 kg/m2)

Osnova materijala

Dvokomponentni provodljivi poliuretan.

Pakiranje/Veličina pakiranja

30 kg pakiranje (masa: 25 kg limena kanta, učvršćivač: 5 kg limena doza)

Nijanse

Kieselgrau.
Posebni tonovi dostupni na upit.
Specijalni tonovi boje u sivoj paleti dostupni na upit.
Također moguće i ekskluzivno oblikovanje prema kolekciji FloorColor za podne premaze.

Napomena: uslijed dodavanja provodljivih karbonskih vlakana može, posebno kod specijalnih tonova boje, doći do utjecaja na njihov optički dojam.

Pojava izbljeđivanja pri uporabi na području izloženom UV zračenju ne ugrožava tehnička svojstva materijala.
Pigmenti organskih boja (npr. u kavi, crnom vinu ili lišću) te različite kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline i sl.) mogu dovesti do promjene tona boje. Izloženost brušenju i trljanju može ostaviti ogrebotine na površini, što međutim ne utječe na funkcionalnost premaza.

Stupanj sjaja

Sjajni

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja 6 mjeseci. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

Tehnički podaci

Otpornost uzemljenja ≤ 106  Ohm prema DIN EN 61340-4-1 odn. DIN EN 1081

Gustoća

ca. 1,5 g/m3

Debljina suhog filma

ca. 62 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

65 mg/30 cm2

Shore tvrdoća (A/D)

ca. D 63

Istezanje do pucanja prema DIN 53504

ca. 30%

Kemijska otpornost

Otpornost na kemikalije prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
7 dana
Octena kiselina 5 %tna+ (V)
Solna kiselina 10 %tna+
Sumporna kiselina ≤ 10 %tna+
Limunska kiselina 10 %tna+ (V)
Amonijak 25 %tni (Salmiak)+
Kalcij hidroksid+
Kalijeva lužina 50 %tna+ (V)
Natrijeva lužina 50 %tna+ (V)
Otopina željezo (III) klorida, zasićena+ (V)
Lizomorfna otopina 2 %tna+
Otopina magnezij klorida 35 %tna+
Sagrotan otopina. 2 %tna+ (V)
Destilirana voda+
Otopina kuhinjske soli, zasićena+
Lož ulje i Diesel gorivo+
Motorno ulje+
Coca-Cola+
Kava+
Crno vino+ (V)
Rashlad. tekućina za transformatore+
Tumačenje znakova: + = postojano, V = promjena boje

Otpornost na kemikalije prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C

Prikladne podloge

Betonski i cementni estrih, kao i tvrdi asfalt u unutarnjim prostorima.
Podloga mora biti suha, nosiva, postojana oblika, čvrsta, bez nevezanih čestica, prašine, ulja, masnoća, tragova otiranja gume te ostalih tvari koje potiču odvajanje. Uvijek preporučamo izvođenje probnog premaza na objektu.
Tlačna čvrstoća podloge mora biti >25 N/mm2.
Vlačna čvrstoća površine podloge mora u prosjeku iznositi 1,5 N/m2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2.

Podloge moraju imati postignutu svoju vlagu izjednačenja:
Beton i cementni estrih: maks. 4 tež. % (mjereno CM metodom)

Ispitne metode za navedene vrijednosti prema DafStb (Njemačkoj komisiji za armirani beton), smjernica za obnavljanje, dio 3.

Ako treba računati s kasnijom vlagom na površini, nužno ju je potrebno grundirati sa Disboxid 420 E.MI Primer odnosno Disboxid 462 EP-Siegel Neu.
U tom slučaju mora vlačna čvrstoća površine podloge iznositi u prosjeku 2,0 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,5 N/mm2.

Estrisi od tvrdog asfalta moraju imati razred tvrdoće <IC 15 i ne smiju se deformirati u postojećim temperaturnim uvjetima i pod mehaničkim opterećenjima.

Kad se radi o drugim vrstama podloge odnosno postupcima, potrebno je posebno se posavjetovati s našom tehničkom službom.

Priprema podloge

Postojeća cementna podloga priprema se mlazom čvrstih čestica (mlazom kuglica), pri čemu uz istodobno usisavanje nema prašine. Stupanj skidanja sloja smanjene čvrstoće ovisi o pritisku, kao i o vrsti i količini sredstva kojim se obrađuje. Brušenje je dopušteno samo na manjim površinama (obrada rubova), izuzetak je priprema tehnikom dijamantnog brušenja za uklanjanje slojeva smanjene čvrstoće.
Osim toga, treba poštovati upute u radnom biltenu BEB udruženja (saveznog udruženja za estrih i beton) KH-0/U i radnog biltena BEB udruženja KH 3 kao i tablicu 2.5 smjernice za zaštitu i obnovu betonskih građevnih elemenata, dio 2, "Njemačke komisije za armirani beton”.
Stare, krute 2-komponentne premaze treba temeljito očistiti i zatim obrusiti odnosno matirati mlazom (sve dok ne izbijelo bijelo), tako da na površini koju se premazuje više nema ostataka materijala, sredstava za njegu ili sličnog.
Proboje i šupljine u podlozi treba zapuniti mortovima Disbocret®-PCC-Mörtel ili Disboxid EP Mörtel u ravnini s površinom.

Kod estriha od tvrdog asfalta agregat mora nakon pripreme biti vidljiv najmanje 75%.
Prije i za vrijeme postupka premazivanja ne smiju se u okolini koristiti materijali koji sadrže silikon, budući da to može dovesti do poremećaja površine.

Savezno udruženje za estrihe i obloge e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

Priprema materijala

Zamiješati temeljnu masu i dodati učvršćivač. Intenzivno miješati mješalicom u polaganom hodu (maks. 400 o/min.), dok ne nastane ravnomjeran ton boje bez pruga. Prebaciti masu u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

Omjer miješanja

masa : učvršćivač = 5 : 1 tež. dijelova

Način primjene

Nanositi odgovarajućom raklom (od tvrde gume ili nazubljenom metalnom), šiljasti valjak.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz

Tvrdi asfaltni estrih:
Grundirati sa Disbothan 429 PU-Decksiegel AS, nanijeti nožem od tvrde gume ili raklom tako da se zapune pore. 
Potrošnja:
Disbothan 429 PU-Decksiegel AS ca. 500 - 1000 g/m2

Mineralne podloge:
Grundirati sa Disboxid 462 EP-Siegel Neu, nanijeti nožem od tvrde gume, šiljastim valjkom ili raklom tako da se zapune pore.
Potrošnja:
Disboxid 462 EP-Siegel Neu ca. 300-400 g/m2
Ovisno o namjeni, za grundiranje ili grubo zaravnavanje (kratz) na mineralnim podlogama može se alternativno primijeniti:
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 461 EP-Filler
Detaljnije informacije vidjeti u tehničkim informacijama za pojedini proizvod.

Grubo zaravnavanje - kratz (po potrebi)
Tvrdi asfaltni estrih:
Hrapave, porozne podloge nakon grundiranja dodatno grubo zaravnati (kratz).
Potrošnja:
Disbothan 429 PU-Decksiegel AS ca. 1,2 kg/m2
Disboxid 942 Mischquarz ca. 0,6 kg/m2
Ovisno o namjeni, može se alternativno primijeniti Disbothan 436 PU-Decksiegel. Detaljnije informacije vidjeti u tehničkoj informaciji TI 436.

Mineralne podloge:
Hrapave, porozne podloge nakon grundiranja dodatno grubo zaravnati (kratz).
Potrošnja:
Disboxid 462 EP-Siegel Neu ca. 660 g/mm/m2
Disboxid 942 Mischquarz ca. 1.000 g/mm/m2

Napomena: Grundirana, odn. kratz obrađena površina koja nije posipana pijeskom, mora se unutar 24 sata pri 20°C obraditi sljedećim slojem, u protivnom se površina mora, pri duljem čekanju, dodatno prebrusiti.
Polaganje priključaka za uzemljenje
Na stvrdnutu grundiranu, odn. kratz obrađenu površinu nalijepiti bakrenu traku Disbon 973 Kupferband (dužina ca. 50 cm) – okolo naokolo u području zidova (vidjeti sliku) – s maks. razmakom od. 20 m. Treba postaviti najmanje 2 priključka za uzemljenje. Za ovo upotrijebiti vodljive kontaktne točke iz vodljivog seta Disboxid 975 Leitset.
Površine koje su odijeljene fugama mora se uzemljiti zasebno. Kod vrlo velikih povezanih površina mora se poštivati maks. razmak prema bakrenim trakama od ≤ 20 m tako da se na stupove ili ugradne elemente dodatno priključi priključke za uzemljenje. Površinu bakrene trake mora se očistiti krpom navlaženom razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner. Bakrenu traku se nakon završetka radova premazivanja mora građevinski priključiti na uzemljenje.


Tlocrt priključka za uzemljenje:

Bild 1 (003250.jpg)


1. Disbon 973 Kupferband
2. Bakrena žica 4 mm2 za priključak na uzemljenje (prstenasti vod)

Provodljivi međusloj
Nakon polaganja bakrene trake valjkom nanijeti na cjelokupnu površinu temeljni premaz Disboxid 471 AS-Grund ili Disboxid 5022 WHG-Leitschicht. Nakon stvrdnjavanja vodljivog sloja, ali prije nanošenja završnog premaza, mora se izvršiti ispitivanje sposobnosti odvoda statičkog elektriciteta. Odvodni otpor uzemljenju ne smije biti veći od 5 x 104 Ohm. Razmak između mjerne elektrode i priključka za uzemljenje mora biti od 8 do 10 m. Ako je otpor prevelik, potrebno je postaviti dodatne priključke za uzemljenje.
Potrošnja:
Disboxid 471 AS-Grund ca. 100 g/m2 odn.
Disboxid 5022 WHG-Leitschicht ca. 120 g/m2

Napomena: tijekom faze sušenja i stvrdnjavanja voditi računa o dobrom prozračivanju i odzračivanju.
Završni sloj
Provodljivi, završni sloj:
Disbothan 429 PU-Decksiegel AS izliti na površinu i ravnomjerno po njoj raspodijeliti nazubljenim nožem od tvrde gume (trokutasti zupci od ca. 4 mm) . Nakon toga nož okrenuti i sa stražnjom stranom povlačiti po svježem premazu. Nakon ca. 10 minuta izvršiti prisilno odzračivanje bodljikavim valjkom kako bi se izravnala karbonska vlakna.
Potrošnja:
Disbothan 429 PU-Decksiegel AS ca. 2,5 kg/m2 (ca. 1,5 mm debljine sloja)

Napomena: ne smije se prekoračiti potrošnja materijala od maks. 3,0 kg/m2, budući da se u protivnom više ne može zajamčiti njegova provodljivost. Disbothan 429 PU-Decksiegel AS se ne smije puniti kvarcom (osim kod grubog zaravnavanja - kratz). Kod završnog sloja se smije nanijeti samo jedan sloj materijala. Kod popravaka ili dorade načelno je potreban jedan provodljivi međupremaz od Disboxid 471 AS-Grund, odn. Disboxid 5022 WHG-Leitschicht uključujući uzemljenje. 
Točne vrijednosti potrošnje materijala određuju se probnim premazivanjem na objektu.
Preporučene vrijednosti. Veličina zubaca ovisi o otpornosti noža na habanje, temperaturi, stupnju punjenja i uvjetima podloge.

Potrošnja

Temeljni premaz
Tvrdi asfalt
Disbothan 429 PU-Decksiegel AS

Mineralne podloge
Disboxid 462 EP-Siegel Neu


ca. 500 - 1000 g/m2


ca. 300 - 400 g/m2
Grubo zaravnavanje (kratz) - po potrebi
Tvrdi asfalt
Disbothan 429 PU-Decksiegel AS
Disboxid 942 Mischquarz

Mineralne podloge
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Disboxid 942 Mischquarz


ca. 1.200 g/mm/m2
ca. 600 g/mm/m2


ca. 660 g/mm/m2
ca. 1.000 g/mm/m2
Vodljivi sloj
Disboxid 471 AS-Grund bzw.
Disboxid 5022 WHG-Leitschicht

ca. 100 g/m2
ca. 120 g/m2
Završni sloj
Disbothan 429 PU-Decksiegel AS
(ca. 4 mm trokutasto nazubljenje)

ca. 2.500 g/m2
Preporučene vrijednosti. Veličina zuba ovisi o otpornosti rakle na trošenje, temperaturi, stupnju ispune i prilikama na podlozi. Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 25 min. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja od temeljnog premazivanja sa Disboxid 462 EP-Siegel do provodljivog međupremaza mora iznositi najmanje 12 sati, a najviše 24 sata; između temeljnog premaza Disbothan 429 PU-Decksiegel AS i završnog premaza min. 16 i max. 24 sata. Ista se vremena čekanja odnose i na kratz obradu. Između vodljivog međusloja i završnog sloja, vrijeme čekanja mora biti najmanje 16 sati i maks. 48 sati.  Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produžava.

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 60% relativne vlažnosti zraka je površina nakon ca. 1 dan prohodna, a nakon ca. 7 dana se može mehanički opteretiti.
Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje vrijeme. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 16 sati pri 20°C) nanešeni materijal zaštititi od vlage jer inače može doći od narušavanja izgleda površine i smanjenja moći prijanjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu odgovarajućim sredstvom (vidjeti tablicu).
ProizvodSredstvo za čišćenje
Disboxid 462Disboxid 419 Verdünner
Disboxid 471
Disboxid 5022
Voda ili topla sapunica
Disbothan 429Disbocolor 499 Verdünner

Njemački certifikat

Aktualni certifikati na upit.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.

Masa:
Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati plin/pare/aerosol.

Učvršćivač:
Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Štetno ako se udiše. Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. Može nadražiti dišni sustav. Sumnja na moguće uzrokovanje raka. Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti Čuvati izvan dohvata djece. Prije uporabe pribaviti posebne upute. Ne udisati pare/aerosol. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. [U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s važećom zakonskom regulativom. Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.

 
Odlaganje

Na oporabu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Ostaci materijala: Osnovnu masu stvrdnuti s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS

A(j), 500 g/l; maks. 30 g/l.

GIS kod

PU 40

Detaljniji podaci

Vidjeti u Sigurnosno-tehničkim listovima.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-429-005126 EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4


EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Sukladnost se dokazuje oznakom na ambalaži, uz dodatak "Izjave o svojstvima proizvoda".

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Tehnička informacija