caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/207233/060303_DISBON_374_24,6_Gebinde.png

DisboPUR 374 2K-PU-Beschichtung

Otporan i tvrd poliuretanski premaz za mineralne podne površine i površine od tvrdog asfalta, minimalne emisije štetnih tvari, praktički neutralnog mirisa

Primjena

Za mineralne podne površine i površine od tvrdog asfalta - u unutarnjem prostoru – s mehaničkim opterećenjem koje seže od visokog do ekstremnog, kao što su, primjerice, radioničke hale i proizvodni pogoni u kojima se kreću viličari.

Svojstva materijala

 • minimalne emisije štetnih tvaru, provjereno i ispitano
 • otporan i tvrd
 • visoki stupanj mehaničke otpornosti
 • kompatibilan s lakovima
 • premošćuje pukotine

Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutarnje prostore. Shemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak.

Osnova materijala

2K poliuretanska smola

Pakiranje/Veličina pakiranja

30 kg pakiranje
Komp. A (masa): 24,6 kg limena kanta, Komp. B (učvršćivač): 5,4 kg limena doza

Nijanse

Steingrau (ca. RAL 7030), Kieselgrau (ca. RAL 7032), Lichtgrau (ca. RAL 7035), Achatgrau (ca. RAL 7038).
Posebne nijanse na upit.

Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće prema FloorColor ton karti.

Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje. Izloženost brušenju i struganju može uzrokovati ogrebotine na površini, što međutim ne utječe na funkcionalna svojstva proizvoda.

Stupanj sjaja

Sjajan

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost originalno zatvorene ambalaže je najmanje 9 mjeseci. 
Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na 20°C.

Tehnički podaci

 • Premoštavanje pukotina prema DIN EN 1062-7:      ca. 750 µm (pri 1500 g/m2
                                                                                           ca. 1.500 µm (pri 3000 g/m2)

Gustoća

ca. 1,55 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 64 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

65 mg/30 cm2

Shore tvrdoća (A/D)

ca. D 62

Istezanje do pucanja prema DIN 53504

ca. 40 % (pri 1 mm debljine filma)

Kemijska otpornost

Otpornost na kemikalije prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
7 dana
Octena kiselina, 5 %tna+ (V)
Solna kiselina, 10 %tna+
Sumporna kiselina, ≤ 20 %tna+ (V)
Limunska kiselina, 10 %tna+ (V)
Amonijak, 25 %tni (Salmiak)+
Kalcij hidroksid+
Kalijeva lužina, 50 %tna+ (V)
Natrijeva lužina, 50 %tna+ (V)
Mliječna kiselina, 10 %tna+ (V)
Biodizel+
Sumporna kiselina, 35 %tna+ (V)
Octena kiselina, 20 %tna+ (V)
Destilirana voda+
Kuhinjska sol, zasićena otopina+
Lož ulje i dizel+
Motorno ulje+
Tekućina za hlađenje trafo uređaja+
Objašnjenje: + = postojano, V = obojenje

Prikladne podloge

Beton, cementni estrih i estrih od tvrdog asfalta, u unutarnjem prostoru.
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i drugih tvari koje razdvajaju.
Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih umjetnom smolom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
Tlačna čvrstoća površine mora biti >25 N/mm2.

Srednja vlačna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2. Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
Beton i cementni estrih: max. 4 tež.% (CM-metoda)
Metode ispitivanja navedenih vrijednosti prema uputama DafStb, smjernica za popravke, 3.dio.

Uzlaznu vlagu eliminirati. Ako postoji rizik vlage iz podloge, potrebno ju je grundirati bez pora sa DisboXID 420 odn. DisboXID 462. U tom slučaju, srednja vlačna čvrstoća površine podloge mora iznositi 2,0 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,5 N/mm2.
Estrisi od tvrdog asfalta moraju imati razred tvrdoće <IC 15 i ne smiju se deformirati u postojećim temperaturnim uvjetima i pod mehaničkim opterećenjima.

Kad se radi o drugim vrstama podloge odnosno postupcima, potrebno je posebno se posavjetovati s našom tehničkom službom.

Priprema podloge

Postojeću cementnu podlogu treba obraditi prikladnim metodama, poput primjerice, obrade mlazom kuglica, pri čemu, uz istodobno usisavanje, nema prašine. Stupanj skidanja sloja smanjene čvrstoće ovisi o pritisku, kao i o vrsti i količini sredstva kojim se obrađuje. Brušenje je dopušteno samo na manjim površinama (obrada rubova), izuzetak je priprema tehnikom dijamantnog brušenja za uklanjanje slojeva smanjene čvrstoće. Osim toga, treba poštovati upute u radnom biltenu BEB udruženja (saveznog udruženja za estrih i beton) KH-0/U i radnog biltena BEB udruženja KH 3 kao i tablicu 2.5 smjernice za zaštitu i obnovu betonskih građevnih elemenata, dio 2, "Njemačke komisije za armirani beton”. Krute epoksidne premaze treba temeljito očistiti, zatim ih obrusiti odnosno matirati mlazom kuglica (sve dok ne probije bijelo). Na površini koju se obrađuje ne smije biti ostataka materijala, sredstava za njegu ili sličnog.
Proboje i šupljine u mineralnoj podlozi treba zapuniti mortovima DisboCRET-PCC-Mörteln ili DisboXID EP-Mörteln u ravnini s površinom.
Kod estriha od tvrdog asfalta agregat mora nakon pripreme biti vidljiv najmanje 75%.

Prije i za vrijeme postupka premazivanja ne smiju se u okolini koristiti materijali koji sadrže silikon, budući da to može dovesti do poremećaja površine.

Savezno udruženje za estrihe i obloge e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

Priprema materijala

Komp. B (učvršćivač) i Komp. A (masu) dobro promiješati. Komp. B (učvršćivač) dodati osnovnoj masi (komp. A) i mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min), da nastane ravnomjerna njiansa bez pruga. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati (ne raditi u pakiranju u kojem se proizvod nalazio prilikom isporuke).

Omjer miješanja

Komp. A (masa) : Komp. B (učvršćivač) = 82:18 tež. dijelova

Način primjene

Ovisno o primjeni, nanosi se gleterom ili prikladnom raklom (npr. gumena nazubljena rakla). Kod pijeskom posipanih površina, kako bi se postigla gruba površina, raditi valjkom srednje dlake.
Napomena: Kod nanošenja raklom, zadane vrijednosti potrošnje nisu automatski točne za izabrano trokutasto nazubljenje.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz
1. Mineralne podloge grundirati sa DisboXID 462 2K-EP-Grundierung tako da se ispune pore. Hrapave podloge valja dodatno ujednačiti grubim zaravnavanjem (kratz) - masa za grundiranje pomiješana s kvarcnim pijeskom.
Ovisno o zahtjevima, alternativno se može upotrijebiti:
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung, 
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung,
DisboXID 461 2K-EP-Grundierung,
Za detaljnje informacije pogledajte odgovarajuće Tehničke informacije o proizvodima.

2. Tvrdi asfalt u unutarnjem prostoru grundirati sa DisboPUR 374 pomoću glatkog gumenog brisača ili rakle od tvrde gume da bude potpuno bez pora. Hrapave, porozne asfaltne podloge ujednačiti dodatnim grubim zaribavanjem (kratz), od
DisboPUR 374: 1 tež. dio,
Disbo­ADD 942:  0,5 tež. dijelova

Pokrivni premaz
Završni premaz
DisboPUR 374 izliti na grundiranu podlogu, te ravnomjerno razdijeliti raklom od tvrde gume. Nakon čekanja od ca. 10 minuta treba samorazlijevni premaz odzračiti bodljikavim valjkom.

Završni mort
Nakon prebacivanja u drugu posudu materijalu uz miješanje dodati 50 tež.% miješanog kvarca  DisboADD 942 (0,1 – 0,4 mm) ili DisboADD 941 (0,06-0,3 mm). Tako pripremljeni mort treba unutar vremena obrade razliti po temeljnom premazu i obraditi prema opisu za završni premaz.  
Napomena: pri primjeni specijalnih tonova potrebno je maksimalno kontrolirati količinu dodanog pijeska, budući da ona, ovisno o nijansi, može biti niža od 50 tež.%  

Za matiranje površine i povećanje protukliznosti može se u svježi premaz pomoću pištolja s lijevkom upuhati ca. 20 g/m2 sredstva za matiranje DisboADD 955 Mattierungsmittel.

Posipna obloga

Nakon prebacivanja u drugu posudu materijalu treba uz miješanje dodati 50 tež.% miješanog kvarca DisboADD 942 (0,1 – 0,4 mm). Tako pripremljeni mort izlije se kao posipni sloj na masu za grundiranje i ravnomjerno raspodijeli po površini nazubljenim nožem od tvrde gume ili glatkim nožem od tvrde gume. Nakon toga svježi posipni sloj treba po čitavoj površini posuti kvarcom DisboADD 943 (0,4 – 0,8 mm) ili DisboADD 944 (0,7–1,2 mm). Na posipni sloj treba izliti DisboPUR 374, ravnomjerno ga raspodijeliti po površini nožem od tvrde gume i zatim obraditi valjkom srednje dlake.

Potrošnja

Temeljni premaz
Mineralne podlogevidjeti odgovarajuću TI
Tvrdi asfalt, unutra
Grundiranje
DisboPUR 374

ca. 500–1000 g/m2
Grubo zaravnavanje (kratz)
DisboPUR 374
DisboADD 942
ca. 1,2 kg/mm/m2
ca. 0,6 kg/mm/m2

Završni premaz s glatkom površinom
Ca. 1 mm debljine sloja (ca. 3 mm trokutasto nazubljenje)
DisboPUR 374ca. 1,5 kg/m2
Ca. 1,5 mm debljine sloja (4 mm trokutasto nazubljenje)
DisboPUR 374ca. 2,3 kg/m2
Završni mort s glatkom površinom
ca. 1,5 mm debljine sloja (3 mm trokutasto nazubljenje)
DisboPUR 374
DisboADD 942 
ca. 1,8 kg/m2
ca. 0,9 kg/m2
ca. 2 mm debljine sloja (5 mm trokutasto nazubljenje)
DisboPUR 374
DisboADD 942 
ca. 2,4 kg/m2
ca. 1,2 kg/m2
ca. 3 mm debljine sloja (7 mm trokutasto nazubljenje)
DisboPUR 374
DisboADD 942 
ca. 3,6 kg/m2
ca. 1,8 kg/m2
Posipna obloga
Posipni sloj
DisboPUR 374ca. 2,4 kg/m2
DisboADD 942 ca. 1,2 kg/m2
Posipanje pijeskom
DisboADD 943
ili
DisboADD 944
ca. 4,0–4,5 kg/m2
Protuklizna površina
DisboPUR 374ca. 0,7-0,9 kg/m2

Preporučene vrijednosti. Veličina zuba ovisi o otpornosti rakle na trošenje, temperaturi, stupnju ispune i prilikama na podlozi. Vrijednosti potrošnje variraju zbog temperaturnih utjecaja, načina nanošenja, alata kao i različitih materijala za posipanje. Točne vrijednosti potrošnje je potrebno odrediti izradom probne površine na objektu.
Podaci o potrošnji u izvješćima o ispitivanju su laboratorijske vrijednosti (bez gubitka mase i skupljanja)te su stoga moguća odstupanja u realnim uvjetima.

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 25 min.
Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 5 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva prolaza bi pri temperaturi od 20 °C trebalo iznositi najmanje 16 sati, a najviše 24 sata. Kod duljeg čekanja potrebno je površinu iz prethodnog prolaza lagano obrusiti, ako nije bila pjeskarena. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 60 % relativne vlažnosti zraka prohodno nakon ca. 16 sati,, nakon 3 dana mehanički opteretiv, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno stvrdnut. Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje vrijeme.  Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 16 sati pri 20°C) nanešeni materijal zaštititi od vlage jer inače može doći od narušavanja izgleda površine i smanjenja moći prijanjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu razrjeđivačem DisboADD 499 Verdünner.

Njemački certifikat

 • Protukliznost R9 prema 12 8910 - S / 18 (MPI Adendorf)
 • Protukliznost R10 prema 12 8840 - S / 18 (MPI Adendorf)
 • Protukliznost R11 V4 prema 12 8841 - S / 18 (MPI Adendorf)

Dodatni certifikati na upit.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.

Masa:

Čuvati izvan dohvata djece.

Učvrščivač:
 
Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Štetno ako se udiše. Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. Može nadražiti dišni sustav. Sumnja na moguće uzrokovanje raka. Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. Prije uporabe pribaviti posebne upute. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Sadrži 4,4'-Difenilmetandiizocijanat, izomere, homologe i smjese, 4,4'-Metilendifenildiizocijanat, o-(p-Izocijanatobenzil)fenilizocijanat, 2,2'-Metilendifenildiizocijanat. 

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS

A(j); 500 g/l; < 10 g/l

GIS kod

PU 40

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list. 
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata te obratiti pažnju na savjete za čišćenje i održavanje podova.

CE označavanje

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

18
DIS-374-015734
EN 13813: 2002  
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Cfl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarCfl-s1
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813

Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima.  Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.

Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama uz DoP koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.hr ili na upit.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije