caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/224011/062902_DisboPOX_W_471_AS_10kg.png

DisboPOX W 471 AS 2K-EP-Leitschicht

Pigmentirana dvokomponentna epoksidna tekuća smola na bazi vode. Vodljivi međupremaz u provodljivim premaznim sustavima.

Primjena

Provodljivi međupremaz u  DisboXID, DisboTHAN i Disbo­POX antistatik sustavima.

Svojstva materijala

  • vrlo dobro provodljiv
  • idealna svojstva vezanja kao provodljivi međusloj

Osnova materijala

Vodorazrjediva provodljiva 2K tekuća epoksidna smola.

Pakiranje/Veličina pakiranja

10 kg plastično kombi pakiranje

Nijanse

Crna.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju najmanje 1 godinu. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 °C.

Gustoća

ca. 1,1 g/cm3

Priprema materijala

Promiješati osnovnu masu. te dodati učvršćivač. Mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min), dok ne nastane jednolična, homogena smjesa. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati (ne raditi u pakiranju u kojem se proizvod nalazio prilikom isporuke).

Omjer miješanja

Komp. A (masa) : Komp. B (učvršćivač) = 9 : 1 težinskih dijelova

Način primjene

Nanesite ravnomjerno valjkom kratke dlake.

Sistem nanošenja na površinu

Vidjeti pojedine Tehničke informacije za završne premaze (DisboTHAN 429 AS 2K-PU-Beschichtung, DisboPOX W 454 AS 2K-EP-Verlaufsbeschichtung, wässrig, DisboXID 467 2K-EP-Hartkornschicht, DisboXID 472 AS 2K-EP-Beschichtung, DisboPOX W 477 AS 2K-EP-Versiegelung, DisboXID 972 ESD 2K-EP-Beschichtung).

Potrošnja

ca. 100 g/m2

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 90 minuta.
Više temperature skraćuju, a niže produljuju vrijeme za uporabu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Min. 10 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta. Tijekom faze sušenja osigurati adekvatnu ventilaciju, budući da može kroz isparavanje doći do porasta vlage. Izbjegavati propuh.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između DisboPOX W 471 AS i završnog sloja pri 20°C ne smije biti manje od 16 sati, niti veće od 2 dana.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu vodom ili toplom sapunicom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod namijenjen samo za profesionalnu uporabu.

Masa:
Uzrokuje teške ozljede oka. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
Sadrži: epoksi amino adukt

Učvrščivač: 
Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Prije uporabe pročitati naljepnicu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
Sadrži: produkt reakcije: bisfenol-A-(epiklorhidrina) i epoksi smole (broj srednje molekulske mase ≤ 700), bisfenol F-(epiklorhidrin)

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže organska otapala ili druge opasne materijale.

HOS

A(j), 500 g/l; maks. 70 g/l

GIS kod

RE 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Pri obradi materijala poštivati upute za obradu Disbon proizvoda.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list