caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/219048/062132_DisboPOX_W_402_8_5_kg.png

DisboPOX W 402 2K-EP-Grundierung

Vodena, transparentna 2-komponentna epoksidna smola za grundiranje i grubo zaravnavanje mineralnih podnih površina

Primjena

Grundiranje i grubo zravnavanje (s DisboADD 940 Füllstoff) za paropropusne premazne sustave.

Svojstva materijala

  • paropropusnost
  • prikladnost za cementne podloge s povećanim ostatkom vlage
  • ispitan prema normi DIN 18531-5 u kombinaciji s DisboPUR 304 kao brtvilom

Osnova materijala

Vodena epoksidna dvokomponentna smola

Pakiranje/Veličina pakiranja

8,5 kg, 1 kg limeno kombi pakiranje

Nijanse

Transparentna

Stupanj sjaja

Sjajan

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 1 godina. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 °C.

Gustoća

ca. 1,05 g/cm3

Difuzijski otpor µ (H2O)

300 - 500 ovisno o stupnju punjenja

Viskozitet

ca. 5000 mPa·s

Prikladne podloge

Mineralne podloge.

Podloga mora biti nosiva, stabilna oblika, čvrsta, bez nevezanih čestica, prašine, ulja, masnoće, tragova otiranja gume te ostalih tvari koje potiču odvajanje. Keramičke pločice treba ispitati glede njihove podobnosti za premazivanje, po potrebi treba napraviti probnu površinu. Vlačna čvrstoća površine podloge mora u prosjeku iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2. Sadržaj vlage podloga vezanih cementom ne smije biti veći od 6 tež.%. Ako se DisboPOX W 402 ne premazuje dalje paropropusnim materijalima, treba isključiti djelovanje uzlazne vlage.

Metode ispitivanja za navedene vrijednosti navedene su u smjernici za održavanje, dio 3, Njemačke komisije za armirani beton.

Priprema podloge

Podloga se mora prikladnim mjerama, npr. glodanjem ili dijamantnim brušenjem, pripremiti tako da ispunjava postavljene zahtjeve.

Nenosive površine, staklasti cementni kamen i nečistoće treba intenzivno mehanički obraditi odnosno odstraniti. Stare premaze je potrebno skinuti.

Proboje i šupljine u podlozi zapuniti mortovima DisboCRET-PCC- Mörtel ili DisboXID-EPMörtel u ravnini s površinom.

Materijali koji sadrže silikonske smjese ne smiju se koristiti prije i tijekom cijelog postupka premazivanja, jer oni dovode do površinskih nedostataka.

Treba se držati uputa u radnom listu BEB-Arbeitsblatt KH-0/U, BEB-Arbeitsblatt KH 1 te u tablici 2.5 smjernice za održavanje, dio 2, Njemačke komisije za armirani beton.

Bundesverband Estrich und Belag e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

Priprema materijala

Probijanjem pakiranja učvršćivača dodati komp. B (učvršćivača) komponenti A (masa), intenzivno miješati mješalicom u polaganom hodu (maks. 400 o/min.). Materijal prebaciti u drugu posudu i ponovo temeljito miješati (ne smije se raditi izravno iz pakiranja u kojem je materijal isporučen). Za primjenu u svrhu grundiranja dodati za razrjeđivanje potrebnu količinu vode (50 – 100 tež.%).
Kad se primjenjuje za grubo zaravnavanje (kratz), materijal treba miješati s potrebnom količinom specijalnog punila DisboADD 940 (1 vreća DisboADD 940 od 20 kg na 1 dozu DisboPOX W 402 od 8,5 kg).

Omjer miješanja

Komp. A (masa) : Komp. B (učvršćivač) = 12 : 5 masenih dijelova

Način primjene

Kad se primjenjuje za grundiranje, zamiješani materijal treba valjkom srednje dlake ili brtvenom četkom utrljati u podlogu. Izbjegavati stvaranje lokvica. Za nanošenje se može koristiti gumeni brisač.
Za grubo zaravnavanje treba zamiješani materijal glatkim gleterom oštro povlačiti po površini.

Sistem nanošenja na površinu

Grundiranje
Za grundiranje mi­ne­­ralnih površina, razrijediti ovisno o upojnosti podloge sa 50 - 100 tež.-% vode.

Grubo zaravnavanje (kratz)
Hrapave podloge do 3 mm (mjereno metodom posipanja pijeska)
Špahtl masu izraditi od
vezivo, DisboPOX W 402: 1 tež. dio,
Punilo, DisboADD 940: 2,4 tež. dijela
(odgovara 1 pakiranju DisboPOX W 402 od 8,5 kg na 1 vreću DisboADD 940 od 20 kg).

Kod debljine sloja > 3 mm količina punila može se povećati do 1: 5 masenih dijelova.

Potrošnja

Grundiranje:
ca. 150 g/m2 DisboPOX W 402 (plus voda)

Grubo zaravnavanje (kratz) (pri MV 1 : 2,4):
DisboPOX W 402: 0,55 kg/m2/mm
DisboADD 940: 1,3 kg/m2/mm

Točne vrijednosti potrošnje treba utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 20 min.
Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 10 °C, max. 25 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Masa nanesena grubim zaravnavanjem (kratz) može se postupkom „mokro na mokro" ili nakon sušenja (ca. 6, a najviše 24 sata) nanijeti na podlogu.
Vrijeme čekanja između grubog zaravnavanja i sljedećeg sloja /brtvljenja iznosi pri temperaturi od 20°C min. 12 sati, a maks. 3 dana. U slučaju duljeg čekanja treba obrusiti površinu obrađenu u prethodnom postupku. Površinu tada treba ponovo grundirati odnosno grubo zaravnati (kratz) tako da se zatvori. Navedeno vrijeme se s višim temperaturama skraćuje, a s nižim produljuje.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 6 sati je prohodno, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno stvrdnut i mehanički i kemijski otporan. Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje vrijeme. 

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu vodom ili toplom sapunicom.

Njemački certifikat

Aktualni certifikati dostupni su na upit.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Samo za profesionalnu primjenu.

Komp. A (masa):
 
Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Uzrokuje teške ozljede oka. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nakon uporabe temeljito oprati kožu. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. 


Komp. B (učvršćivač): 
Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nakon uporabe temeljito oprati ruke. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS

A(j): 500 g/l; maks. 1 g/l

GIS kod

RE 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije