caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/91414/035738_Disbopox_477.png

Disbopox 477 AS-Siegel

Dvokomponentna vodena impregnacija na bazi epoksidne smole, sa sposobnošću odvođenja statičkog elektriciteta. Za podove izložene laganom mehaničkom opterećenju.

Primjena

Provodljiva impregnacija kao međupremaz i završni premaz za područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom prema propisu GUV-R 132 „Izbjegavanje opasnosti zapaljenja uslijed elektrostatičkog naboja".
Zahvaljujući minimalnoj emisiji štetnih tvari (kontrolirano sa strane TÜV-a), kojom su štetne emisije svedene na najmanju mjeru, masa je osobito prikladna za sva „osjetljiva" područja.

Svojstva materijala

  • paropropustan 
  • minimalna emisija štetnih tvari, ispitano i kontrolirano
  • odobrenje Njemačkog instituta za građevinsku tehniku (Deutschen Institut für Bautechnik)
Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutarnje prostore. Shemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u  osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak. 

Osnova materijala

Pigmentirani dvokomponentni epoksidni premaz na bazi vode

Pakiranje/Veličina pakiranja

10 kg plastično kombi pakiranje, 40 kg pakiranje (masa: 33,6 kg limena kanta, učvršćivač: 6,4 kg limena doza)

Nijanse

Kieselgrau, Steingrau
Posebne nijanse dostupne na upit.

Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće pomoću nijansi iz kolekcije FloorColor plus.
Napomena: Uslijed dodavanja vodljivih ugljikovih vlakana može, posebice kod posebnih nijansi boja, doći do narušavanja izgleda nijanse.
Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje. Prije nanošenja posebnih nijansi, potrebna je izrada probnog premaza (punilo može utjecati na nijansu, posebno ako su korištene svijetlo obojeni  pigmenti). Brušenje može izazvati pojavu oštećenja po površini, što ne utječe na funkcionalna svojstva materijala.

Stupanj sjaja

Sjajan.

Skladištenje

Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 1 godina. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

Tehnički podaci

Otpornost uzemljenja ≤ 10 Ohm prema DIN EN 61340-4-1 odn. DIN EN 1081

Gustoća

ca. 1,4 g/m3

Debljina suhog filma

ca. 35 µm/100 g/m2

Difuzijski otpor µ (H2O)

ca. 20.000

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 66 mg/30 cm2

Klatna tvrdoća po Koenigu

ca. 140 s

Kemijski otpor


Otpornost na kemikalije prema DIN EN ISO 2812 pri 20 °C
 7 dana
Octena kiselina, 5 %ig+ (V)
Dušična kiselina, 10 %ig+ (V)
Klorovodična kiselina, 10 %ig+ (V)
Sumporna kiselina, 20 %ig+ (V)
Amonijak, 25 %ig (Salmiak.)+
Test benzin (zamjena za terpentin)+
Ksiol+
Ispitna skupina 5
jednovalentni i polivalentni alkoholi (do maks. 48 vol. % metanola) glikoeteri
+
Sredstvo za odleđivanje+
Benzin DIN 51 600+
Ispitna skupina 4
svi ugljikovodici uključujući smjese koje sadrže benzol, sa max. 5 Vol.-% Benzola
+
Skydrol (hidraulična tekućina)+
Shell Diala-Öl (Rashladna tekućina za transformatore)+
Objašnjenje znakova: + = postojano, (V) = obojenje
Odgovara građevnim i ispitnim načelima za vodozaštitu DIBt.

Prikladne podloge

Mineralne podloge (pored ostalog beton, cementni i anhidritni estrih), u unutarnjem prostoru.
Podloga mora biti nosiva, stabilna oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoće, tragova otiranja gume i ostalih tvari koje potiču odvajanje. Treba ispitati sposobnost premazivanja cementnih masa za izravnavanje poboljšanih umjetnom smolom. Estrihe od tvrdih materijala kao i površine koje se obrađuju kemijskim dodacima (npr. sredstvima za finalnu obradu), potrebno je intenzivno mehanički pripremiti. Uvijek predlažemo izvođenje probnog premaza na objektu.

Vlačna čvrstoća površine mora iznositi u prosjeku 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti niža od 1,0 N/mm2. Podloge moraju imati postignutu vlagu izjednačenja:
Beton i cementni estrih: maks. 4% težine (CM metoda)
Anhidritni estrih: maks. 1,0% težine (CM metoda)

Ispitne metode za navedene vrijednosti prema propisima DafStb-a (Njemačkog odbora za armirani beton), smjernica za popravak, dio 3.
O drugim vrstama podloga odnosno postupcima potrebno je posebno se posavjetovati s naštim tehničkim osobljem.

Priprema podloge

Podlogu je potrebno pripremiti prikladnim metodama, kao što je obrada mlazom kuglica, glodanjem ili dijamantnim brušenjem, tako da može ispuniti navedene zahtjeve.
Nenosive, jako prljave površine, koje su onečišćene, primjerice, uljem, masnoćom, tragovima otiranja gume itd., ili površine koje pokazuju brašnast odnosno staklast cementni kamen, potrebno je intenzivno mehanički obraditi. Mrlje od ulja obraditi odstranjivačem ulja.
1-komponentne stare premaze i 2-komponentne neprianjajuće premaze potrebno je načelu odstraniti.
Krute epoksidne premaze treba temeljito očistiti, zatim obrusiti odnosno obraditi mlazom (sve do izbijanja bijelog). Alternativno se površinu može matirati brusnim jastučićem i grundirati sredstvom Disbon 481 EP-Uniprimer. Na površini koju se premazuje ne smije biti nikakvih ostataka materijala, sredstava za njegu ili sličnog. Pri obradi starih premaza koji imaju sposobnost difuzije mora se po potrebi provjeriti da li i cjelokupna struktura površine ima dostatnu difuzijsku sposobnost.
Proboje i šupljine u podlozi treba zapuniti mortom Disbocret®-PCC-Mörtel ili Disboxid EP Mörtel u ravnini s površinom.
Prije i za vrijeme impregniranja ne smije se u okolini koristiti materijale koji sadrže silikon, budući da mogu izazvati poremećaj površine.
Potrebno je poštivati pravila biltena BEB-Arbeitsblatt KH-0/U i biltena BEB-Arbeitsblatt KH 2 te tablicu 2.5 smjernice Zaštita i popravak betonskih konstrukcijskih elemenata, dio 2 „Njemačkog odbora za armirani beton".
Savezno udruženje za estrihe i obloge e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

Priprema materijala

Najprije treba promiješati temeljnu masu. Zatim se temeljnoj masi dodaje učvršćivaač i intenzivno miješa mješalicom u polaganom hodu (400 O/min.), dok ne nastane homogena masa bez brazda. Zamiješani materijal treba prebaciti u posudu za miješanje i uz intenzivno miješanje dodati potrebnu količinu vode (vidjeti tablicu) i miješati sve dok ne nastane homogena smjesa.

Omjer miješanja

masa : učvršćivač = 84 : 16 tež. dijelova

Način primjene

Materijal se može nanositi četkom ili valjkom.
Za postizanje ravnomjernog izgleda treba uvijek raditi postupkom „svježe u svježe". Pri obradi valjkom materijal treba nanijeti ravnomjerno (pridržavati se propisane potrošnje materijala) i zatim ga križnim smjerom razvlačiti valjkom (okomito pa zatim vodoravno). Na većim površinama treba raditi više osoba, po potrebi površinu razdijeliti na segmente. Na površinama koje čine cjelinu treba uvijek koristiti materijal iz iste šarže.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz
Mineralne podloge grundirati sa Disbopox 443 EP-Imprägnierung.
Potrošnja:
Disbopox 443 EP-Imprägnierung ca. 200 g/m2

Grubo zaravnavanje (kratz)
Hrapave, porozne podloge ujednačiti masom za izravnavanje. Za ovo je potrebno posebno se posavjetovati s našim tehničkim osobljem.

Polaganje priključaka za uzemljenje
Na stvrdnutu temeljnu masu/masu za izravnavanje (kratz) nalijepiti traku Disbon 973 Kupferband (duljine ca. 50 cm) okolo naokolo uz zidove (vidjeti sliku) – s maks. razmakom od 20 m. Treba postaviti najmanje 2 priključka za uzemljenje. Pritom treba upotrijebiti pribor za izvedbu kontaktnih točaka Disboxid 975 Leitset. Površine koje su odijeljene fugama potrebno je uzemljiti svaku zasebno.

Kod vrlo velikih povezanih površina mora se održavati maks. razmak bakrenih traka od < 20 m, tako što će se na potpornje ili ugradbene dijelove dodatno priključiti priključke za uzemljenje. Površinu bakrene trake potrebno je čistiti krpom navlaženom razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner. Nakon završetka radova premazivanja treba stručnom električaru prepustiti posao priključenja bakrene trake.

Skica tlocrta za priključak za uzemljenje:
Bild 1 (003250.jpg)
1. Disbon 973 Kupferband
2. Bakrena žica 4 mm2 za priključak na uzemljenje (prstenasti vod)

Vodljivi međupremaz
Na temeljni premaz/masu za izravnavanje (kratz) valjkom nanijeti vodljivi sloj Disboxid 471 AS-Grund odnosno Disboxid 5022 WHG-Leitschicht. Nakon stvrdnjavanja vodljivog sloja, ali prije nanošenja završnog premaza, mora se ispitati sposobnost odvođenja statičkog elektriciteta. Otpor uzemljenju ne smije biti veći od 5 x 104 Ohma. Razmak između mjerne elekrode i priključka za uzemljenje mora biti između 8 i 10 m. Ako je otpor prevelik, potrebno je postaviti dodatne priključke za uzemljenje.
Potrošnja:
Disboxid 471 AS-Grund ca. 100 g/m2 odn.
Disboxid 5022 WHG-Leitschicht ca. 120 g/m2

Napomena: tijekom faze sušenja i stvrdnjavanja valja osigurati dobro prozračivanje i odzračivanje. 

Završni premaz

Vodljivi valjani premaz za podove izložene normalnom mehaničkom opterećenju:
1. sloj:
Disbopox 477 AS-Siegel razrijeđen sa 5 tež.-% voderavnomjerno nanijeti križnim postupkom.
Potrošnja
Disbopox 477 AS-Siegel ca. 100 - 200 g/m2

2. sloj:
Disbopox 477 AS-Siegel nanijeti ravnomjerno, nerazrijeđen.
Potrošnja:
Disbopox 477 AS-Siegel ca. 200 g/m2

Točne vrijednosti potrošnje odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Napomena: Potrošnja materijala ne smije biti veća od maks. 400 g/m2 (ukupno za oba sloja), budući da se u protivnom više ne može zajamčiti provodljivost. Pri popravcima ili obnavljanju potreban je provodljivi međupremaz sredstvom Disboxid 471 ASGrund odnosno Disboxid 5022 WHG-Leitschicht uključujući uzemljenje (nove bakrene trake). Kraj vremena uporabe nije optički vidljiv. Prekoračenje dovodi do promjene stupnja sjaja i tona boje, kao i do smanjene čvrstoće i gubitka moći prianjanja za podlogu. Tijekom faze sušenja i stvrdnjavanja osigurati dobro prozračivanje i odzračivanje. Zbog nanošenja materijala valjkom bakrena traka priključaka za uzemljenje jasno će se ocrtavati na površini.

Napomena: Potrošnja materijala ne smije biti veća od maks. 400 g/m2 (ukupno za oba sloja), budući da se u protivnom više ne može zajamčiti provodljivost. Pri popravcima ili obnavljanju potreban je provodljivi međupremaz sredstvom Disboxid 471 ASGrund odnosno Disboxid 5022 WHG-Leitschicht uključujući uzemljenje (nove bakrene trake). Kraj vremena uporabe nije optički vidljiv. Prekoračenje dovodi do promjene stupnja sjaja i tona boje, kao i do smanjene čvrstoće i gubitka moći prianjanja za podlogu. Tijekom faze sušenja i stvrdnjavanja osigurati dobro prozračivanje i odzračivanje. Zbog nanošenja materijala valjkom bakrena traka priključaka za uzemljenje jasno će se ocrtavati na površini.

Potrošnja

Temeljni premaz
Disbopox 443 EP-Imprägnierung

ca. 200 g/m2
Odvodljivi sloj
Disboxid 471 AS-Grund
Disboxid 5022 WHG-Leitschicht

ca. 100 g/m2
ca. 120 g/m2
1. premazivanje 
Disbopox 477 AS-Siegel +
5 tež.-% vode


ca. 100 -200 g/m2
2. premazivanje
Disbopox 477 AS-Siegel

ca. 200 g/m2
Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 90 minuta. Više temperature skraćuju, a niže produžuju vrijeme sušenja.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge: 
Min. 10 °C, max. 30 °C 
Relativna vlažnost zraka ne smije biti viša od 80%. Temperatura podloge bi morala uvijek biti za najmanje 3 °C veća od temperature rosišta. Tijekom faze sušenja potrebno je osigurati odgovarajuće provjetravanje površine, jer može doći do porasta vlage zbog isparavanja sadržane vode. Izbjegavati propuh.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između radnih koraka je pri 20 °C min. 16 sati, a max. 2 dana. Navedeno vrijeme se zbog viših temperatura skraćuje, a zbog nižih produžuje.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka može se po površini hodati nakon ca. 16 sati, nakon ca. 7 dana je površina mehanički i kemijski opteretiva. Pri nižim temperaturama odgovarajuće duže.
Tokom procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sata na 20°C) potrebno je nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer u protivnom može doći do poremećaja površine i smanjenja prianjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe kao i u slučaju dužeg prekida rada alat oprati vodom ili toplom vodom sa sapunicom.

Njemački certifikat

Aktualni certifikati na upit

Obratiti pažnju

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.

Masa: Opasnost od teških ozljeda očiju. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

Učvršćivač: 
Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.
Spriječiti dodir s kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. 
Sadrži epoksidne spojeve. Vidjeti i slijediti upute proizvođača (sigurnosno-tehnički list).

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomijašati s učvrščivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(j); 140 g/l; maks. 10 g/l

GIS kod

RE 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08 

DIS-477-005199 
EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813

Norma EN 13813 „Mort za estrih, mase za estrih i estrisi – mort za estrih i mase za estrih – svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve koje trebaju ispunjavati mortovi za estrihe koji se primjenjuju za podne konstrukcije u unutarnjim prostorima. Ovom su normom također obuhvaćeni i premazi i impregnacijska sredstva od umjetne smole. 

Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi trebaju nositi CE oznaku. Obilježavanje se vrši na pakiranju kao i u izjavi o svojstvima proizvoda prema odredbama BauPVO (Uredbe o građevinskim proizvodima), koju se može pozvati na internetskoj stranici www.disbon.de.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Tehnička informacija