caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/21791/020350_Disbopox_468_EP_Strukturschicht.png

Disbopox 468 EP-Strukturschicht

Strukturirani, protuklizni, pigmentirani premaz na bazi vode sa sposobnošću difuzije, od dvokomponentne epoksidne tekuće smole, za podne površine u industriji i zanatstvu. Minimalne emisije štetnih tvari, ispitano i kontrolirano od strane TÜV-a.

Primjena

Za mineralne podne površine sa srednjim mehaničkim opterećenjem, poput npr. proizvodnih i skladišnih prostora sa uporabom viličara, robne kuće sa samoposluživanjem, hodnici, staze za pješake.
Zahvaljujući formuli koja svodi emisiju štetnih tvari na minimum i čija se prisutnost ispituje i kontrolira od strane TÜV-a, posebice prikladan za sve osjetljive prostore poput npr. prostorija za boravak ljudi, bolnica, dječjih vrtića i prostora za dnevni boravak školske djece, škola itd.

Svojstva materijala

 • protukliznost
 • dobra otpornost na kemikalije
 • sposobnost difuzije vodene pare
 • strukturiranost, optički efekt ujednačenja
 • minimalna emisija štetnih tvari, ispitano i kontrolirano od strane TÜV-a
 • odobren od strane Njemačkog instituta za građevinsku tehniku
Ispitan prema kriterijima  AgBB-a – Odbora za zdravstvenu ocjenu građevinskih proizvoda – na hlapive organske spojeve (HOS) iz građevinskih proizvoda koje su relevantne za unutarnje prostore. Shema ocjenjivanja AgBB-a preuzeta je od institucija za zaštitu okoliša i zdravstvenih institucija u svrhu primjene na uporabu građevnih materijala u osjetljivim prostorima poput npr. prostorija za boravak ljudi.

Osnova materijala

Dvokomponentna epoksidna smola razrjediva u vodi.

Pakiranje/Veličina pakiranja

plastično kombi pakiranje od 10 kg,
pakiranje od 40 kg (masa: 33,6 kg u plastičnoj kanti, učvršćivač: 6,4 kg u limenoj dozi)

Nijanse

Kieselgrau, Steingrau
Posebni tonovi dostupni na upit.

Moguće postizanje ekskluzivnih tonova pomoću ton karte FloorColor. Moguće su promjene tona boje i pojave kredastih struktura zbog djelovanja UV zraka i atmosferilija.
Organski pigmenti (npr. u kavi, crnom vinu ili lišću) te različite kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline i sl.) mogu dovesti do promjene tona boje, dok opterećenje trenjem može izgrebati površinu, što međutim ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Stupanj sjaja

Svilenkasto sjajan.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža jamči postojanost najmanje godinu dana. Kod nižih temperatura potrebno je temperirati materijal prije obrade na temperaturu od ca. 20°C.

Gustoća

ca. 1,4 g/cm3

Debljina suhog filma

u prosjeku ca. 36 µm/100 g/m2

Difuzijski otpor µ (H2O)

ca. 15.000

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 50 mg/30 cm2

Klatna tvrdoća po Koenigu

ca. 110 s

Shore tvrdoća (A/D)

ca. D 80

Kemijski otpor

Tablica otpornosti na kemikalije prema normi DIN 53 168 pri 20 °C
7 Tage
Otopina natrij hidroksida, 10 %-tna+
Ammonjiak, 25 %-tna otopina (Salmiak)+
Destilirana voda+
Otopina kuhinjske soli, zasićena+
Etanol, 40 %-tni+
Alkoholi (ispitna tekućina 5) +
Svi ugljikovodici (ispitna tekućina 4) +
Kava+
Benzin DIN 51 600+
Motorno ulje+
Tumačenje znakova: + = postojan 
odgovara građevinskim i ispitnim smjernicama koje se odnose na zaštitu voda  DIBt-a

Prikladne podloge

Sve mineralne podloge.
Podloga mora biti nosiva, postojana oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoća, otisaka od gume i ostalih supstancija koje sprječavaju prianjanje.

Samonivelirajuće mase na bazi cementa potrebno je ispitati u pogledu njihove sposobnosti premazivanja, po potrebi izraditi uzorak.
Vlačna čvrstoća površine podloge mora u prosjeku iznositi 1,5 N/mm2
Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti ispod 1,0 N/mm2 .

Podloge moraju imati postignutu svoju vlagu izjednačenja:
Beton i cementni estrih: maks. 5 % težine
Anhidritni estrih: maks. 1,0 % težine
Magnezitni estrih: 2–4 % težine
Ksilolitni estrih: 4–8 % težine

Priprema podloge

Podloga se priprema prikladnim postupkom poput sačmarenja ili brušenja tako da ispunjava propisane zahtjeve.
Jednokomponentne stare premaze i olabavljene dvokomponentne premaze valja ukloniti.

Čvrsto prianjajuće staklaste površine i krute dvokomponentne premaze treba očistiti, izbrusiti odnosno matirano obraditi mlazom ili grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer. Pukotine i oštećena mjesta na podlozi popuniti po cijeloj površini s mortom Disbocret PCC-Mörteln ili Disboxid EP-Mörteln.

Priprema materijala

Najprije posebno promiješati učvrščivač. Nakon toga dodati učvršćivač u temeljnu masu i intenzivno miješati miješalicom koja se polagano okreće (400 o/min) dok ne nastane homogena masa bez pruga. Izmiješani materijal staviti u posudu za miješanje (prebaciti) i još jednom temeljito promiješati.

Omjer miješanja

Temeljna masa : učvršćivač = 84 : 16 težinskih dijelova

Način primjene

Temeljni premaz se nanosi nazubljenim nožem od tvrde gume ili četkom za mase za brtvljenje. Završni premaz se navuče s nazubljenim nožem od tvrde gume i obradi sa strukturnim valjkom u križnom postupku.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz
Mineralne podloge grundirati sa Disbopox 468 EP-Strukturschicht, razrjeđenim s max. 10% vode, tako da se ispune pore. 
Grube podloge dodatno ujednačiti grubim zaravnavanjem (kratz). 

Fino hrapave podloge ujednačiti sa
Disbopox 468 EP-Struktur­schicht 100 tež.-%
Disboxid 942 Mischquarz 20 tež.-%

Neravne, hrapave podloge ujednačiti sa
Disbo­pox 453 Verlaufschicht 100 tež.-%
Disboxid 942 Misch­quarz max. 20 tež.-%

Završni premaz, protuklizni
Disbopox 468 EP-Strukturschicht (nerazrijeđen) navući sa nazubljenim nožem od tvrde gume (trokutasti zupci 2 mm), nazubljeni nož zaokrenuti i materijal ravnomjerno raspodijeliti po površini. Sa strukturnim valjkom (valjak od moltoprena s promjerom pora od ca. 2 mm) obraditi u križnom postupku.

Završni premaz, protuklizni (R 11)
Disbopox 468 EP-Strukturschicht 100 tež.-%
Disboxid 942 Mischquarz 10 tež.-%
dodati i raditi kako je gore opisano.

Ovdje se radi o preporuci. Veličina zubaca ovisi o otpornosti nazubljenog noža na habanje, temperaturi, stupnju punjenja i uvjetima podloge.

Potrošnja

Temeljni premazca. 200–250 g/m2
Grubo zaravnavanje (kratz)    
Fino hrapave podloge:

Disbopox 468 EP-Strukturschicht
Disboxid 942 Mischquarz


ca. 1,3 kg/mm/m2
ca. 260 g/mm/m2
Neravne, hrapave podloge:
Disbopox 453 Verlaufschicht
Disboxid 942 Mischquarz

ca. 1.040–1.200 g/mm/m2
ca. 210–240 g/mm/m2
Završni premaz, protuklizni ca. 500–600 g/m2
Završni premaz (R 11)
Disbopox 468 EP-Strukturschicht
Disboxid 942 Mischquarz

ca. 500 g/m2
ca. 50 g/m2

Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 90 minuta. Više temperature skraćuju, a niže produljuju trajanje postupka.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Min. 10 °C, max. 30 °C 

Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura podloge mora uvijek biti za najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između radnih faza mora biti pri temperaturi od 20 °C min. 16, a maks. 48 sati.
U slučaju duljeg vremena čekanja mora se površinu nakon prethodnog radnog postupka obrusiti. Navedeno vrijeme se pri višim temperaturama skraćuje, a pri nižim produljuje.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka po površini se može hodati nakon ca. 1 dan, nakon ca. 3 dana je mehanički opteretiva, a nakon ca. 7 dana potpuno stvrdnuta.

Na nižim temperaturama odgovarajuće dulje. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca.24 sata na 20 °C) potrebno je nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer u protivnom može doći do poremećaja površine i smanjenja prianjanja. Valja se pobrinuti za dobro prozračivanje i odzračivanje, u protivnom može doći do promjena tona boje zbog neravnomjernog sušenja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i u slučaju duljih prekida rada alat isprati vodom ili toplom vodom sa sapunicom.

Njemački certifikat

 • 1-1270 Dokaz protukliznih svojstava R11
  Institut za ispitivanje materijala Hellberg, Adendorf
 • 1-1242 opća dozvola građevinske inspekcije za primjenu u prostorima za boravak ljudi Z-156.605-639, Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
 • 1-1240 certifikat o ispitivanju na prisutnost štetnih tvari, TÜV Nord

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Proizvod namijenjen samo za profesionalnu uporabu.


Temeljna masa (komponenta A): Opasnost od teških ozljeda očiju. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

Učvršćivač (komponenta B):

Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Spriječiti dodir s kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(j); 140 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 30 g/l.

GIS kod

RE 0

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno - tehnički list.
U radu s materijalom valja poštivati upute za zaštitu na radu na gradilištu kao i Caparolove upute za čišćenje i njegu podnih površina.

CE označavanje

EN 13813
Norma EN 13813 "estrih-mort, masa za estrih i estrih – estrih-mort i mase za estrih – svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve koje se postavlja na estrih-mort koji se koristi za podnekonstrukcije u interijerima. Premazi i brtvene mase od sintetičke smole također su obuhvaćeni ovomnormom.
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati oznaku CE. Označavanje se vrši na spremnicima kao i u odgovarajućoj brošuri o CE oznakama koju se može pronaći na internetu pod www.caparol.de.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija