caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/69180/030241_Disbopox_453_Verlaufsschicht_10_kg.png

Disbopox 453 Verlaufschicht

Pigmentirani, samorazljevni difuzivni dvokomponentni epoksidni premaz na bazi vode, za industrijske podove s velikim mehaničkim opterećenjem

Primjena

Minimalne ispitane emisije štetnih tvari, posebno prikladan za sve osjetljive prostore poput npr. prostorija za boravak ljudi, bolnica, dječjih vrtića i prostora za dnevni boravak školske djece, škola itd. Za mineralne podne površine s velikim mehaničkim opterećenjem u industrijskim pogonima i zanatskim radionicama, poput npr. skladišnih i proizvodnih prostora, utovarnih rampi, prostorija za boravak ljudi. 

Idealno primjenjiv kao protuklizni premaz otporan na habanje, na podnim površinama u kontaktu sa zemljom u nadzemnim i podzemnim garažama.
Međupremaz izveden u Disboxid StoneColor sustavu za reprezentativne interijere.

Svojstva materijala

  • upotrebljava se na vlažnim podlogama vezanim cementom
  • dobra otpornost na kemikalije (npr. kiselina baterija)
  • temperaturna postojanost do 100° C
  • paropropustan
  • mogućnost raznovrsnih obrada poput grubog zaravnavanja (kratz), nanošenje razljevanjem (samoliv) i kao posipna obloga
  • površine čini protukliznim i sigurnim
  • minimalna emisija štetnih tvari – ispitano
  • odobrenje "DeutschenIstitut für Bautechnik"
Ispitan prema kriterijima AgBB-a – Odbora za zdravstvenu ocjenu građevinskih proizvoda – na emisije hlapivih organskih spojeva (HOS) iz građevinskih proizvoda koje su relevantne za unutarnje prostore. Shema ocjenjivanja AgBB-a preuzeta je od institucija za zaštitu okoliša i zdravstvenih institucija u svrhu primjene na uporabu građevnih materijala u osjetljivim prostorima poput npr. prostorija za boravak ljudi.

Osnova materijala

Dvokomponentna vodorazrjediva epoksidna tekuća smola.

Pakiranje/Veličina pakiranja

40 kg pakiranje (masa: 36 kg plastična kanta, učvrščivač: 4 kg limena doza)

Nijanse

Kieselgrau, Steingrau, Mittelgrau 
Posebni tonovi dostupni na upit.

Moguće postizanje ekskluzivnih tonova pomoću ton karte FloorColor. Moguće su promjene tona boje i pojave kredastih struktura zbog djelovanja UV zraka i atmosferilija.

Organski pigmenti (npr. u kavi, crnom vinu ili lišću) te različite kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline i sl.) mogu dovesti do promjene tona boje, dok opterećenje trenjem može izgrebati površinu, što međutim ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Napomena: kod intenzivnih tonova boje može zbog različitih debljina sloja i neravnomjernog sušenja doći do malih razlika u boji.

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža jamči postojanost najmanje 6 mjeseci. Kod nižih temperatura potrebno je temperirati materijal prije obrade na temperaturu od ca. 20°C.

Tehnički podaci

  • sd-vrijednost kod debljine sloja od 2 mm < 6 m
  • sd-vrijednost kod debljine sloja od 4 mm < 7 m

Gustoća

ca. 2,0 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 40 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

80 mg/30 cm2

čvrstoća na pritisak

ca. 45 N/mm2 (MPa)

Kemijska otpornost

Tablica otpornosti na kemikalije prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
7 dana
Ispitna skupina 1
Otto goriva, Super i Normal prema DIN 51600 i DIN EN 228
+
Ispitna skupina 4a
svi ugljikovodici uključ. 2 i 3 osim 4 a i 4 b te rabljena motorna i hidraulička ulja
+
Ispitna skupina 5
jednovalentni i polivalentni alkoholi (do maks. 48 vol. % metanola) glikoeteri (uključ. 5b)
+ (E)
Ispitna skupina 7
svi organski esteri i ketoni (uključ. 7a)
+ (E)
Ispitna skupina 8
vodene otopine alifatskih aldehida do 40%
+ (E)
Ispitna skupina 9
vodene otopine organskih kiselina (ugljičnih kiselina) do 10 % te njihovih soli (u vodenoj otopini)
+/-
Ispitna skupina 10
mineralne kiseline do 20 % te kiselo hidrolizirajuće anorganske soli u vodenoj otopini (pH < 6), osim fluorovodične kiseline i kiselina sa oksidirajućim djelovanjem i njihovih soli
+ (V)
Octena kiselina 5 %tna+/-
Mliječna kiselina 10 %tna+/-
Sumporna kiselina 50 %tna+ (V)
Nitratna kiselina 10 %tna+ (V)
Solna kiselina 30 %tna+ (V)
Amonijak 25 %tna otopina (Salmiak)+
Otopina natrij hidroksida 50 %tna+
Otopina željezo(III)klorida, zasićena+ (V)
Otopina magnezij klorida 35 %-tna+
Dest. voda+
Otopina kuhinjske soli, zasićena+
Benzin, super+
Lož ulje i dizel gorivo+
Kola+ (V)
Kava+ (V)
Crno vino+ (V)
Lizoformna otopina 2 %tna+
Shell Diala nafta+
Skydrol (hidraulična tekućina)+
Rashladne tekućine za transformatore+
Tumačenje znakova: + = postojan, +/– = uvjetno postojan, V = promjena boje,  E = malo smekšavanje

odgovara građevinskim i ispitnim načelima koja se odnose na zaštitu voda  DIBt-a. Kod tekućina razreda opasnosti A I, A II i B  VbF-a (Uredbe o zapaljivim tekućinama) neophodan je sloj sposoban za odvodnju.

Prikladne podloge

Sve mineralne podloge (kao što su npr. beton, cementni i anhidritni estrih) u unutarnjem prostoru. Podloga mora biti nosiva, postojana oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoće, otisaka od gume i ostalih supstancija koje spriječavaju prianjanje. 
Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih umjetnom smolom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.  Estrihe od tvrdih materijala kao i površine koje se obrađuju kemijskim dodacima (npr. sredstvima za finalnu obradu), potrebno je intenzivno mehanički pripremiti. Uvijek predlažemo izvođenje probnog premaza na objektu. 

Vlačna čvrstoća površine podloge mora iznositi prosječno 1,5 N/mm2 . Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2.
Podloge moraju imati postignutu svoju vlagu izjednačenja:
Beton i cementni estrih: beton ili cementni estrih moraju imati matiranu osušenu površinu, na kojoj se ne smije sjajiti vodeni film.
Anhidritni estrih: maks. 0,5  tež.%
Ispitne metode za navedene vrijednosti prema DafStb (Njemačkoj komisiji za armirani beton), smjernica za obnavljanje, dio 3.
Kad se radi o drugim vrstama podloge odnosno postupcima, potrebno je posebno se posavjetovati s našom tehničkom službom.

Priprema podloge

Podloge se priređuju prikladnim postupkom poput sačmarenja ili brušenja tako da ispunjavaju navedene zahtjeve. Jednokomponentne stare premaze i dvokomponentne premaze koji ne vežu treba načelno ukloniti. Staklaste površine i krute dvokomponentne premaze treba očistiti, obrusiti odnosno matirano obraditi mlazom.

Priprema materijala

Najprije posebno promiješati učvršćivač. Nakon toga dodati učvrščivač u temeljnu masu i intenzivno miješati miješalicom koja se polagano okreće (400 o/min) dok ne nastane homogena masa bez pruga. Izmiješani materijal staviti u posudu za miješanje (prebaciti) i uz temeljito miješanje dodavati potrebnu količinu pijeska odnosno vode (vidi tablicu dolje) i miješati sve dok ne nastane homogena smjesa bez grudica.

Omjer miješanja

Disbopox 453 Verlaufschicht:
Temeljna masa : učvršćivač = 9 : 1 tež. dijelova

Način primjene

Ovisno o namjeni, nanosi se glatkim gleterom ili odgovarajućom raklom (npr. nazubljenom raklom od tvrde gume).

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz
Mineralne podloge grundirati sa Disbopox 443 EP-Imprägnierung. Materijal nanijeti četkom.

Grubo zaravnavanje (kratz):
Materijal prilagođen za grubo zaravnavanje (kratz) izliti na površinu i sa gletericom ili raklom prevlačiti preko izbočina podloge.

Reparaturni mort
Reparaturni mort nanositi na svježe nanešeni temeljni premaz i čvrsto ga nabiti pomoću plastične gleterice ili gleterice od nehrđajućeg čelika. Na kraju izgladiti površinu.

Završni premaz
Razljevni premaz (samoliv):
Samorazljevni premaz razliti na pripremljenu podlogu i ravnomjerno ga razdijeliti nazubljenom raklom (trokutasti zupci, min. 8 mm). Nakon čekanja od ca. 10 min. materijal odzračiti pomoću bodljikavog valjka.

Posipna obloga (protuklizna):
Na grundiranu odnosno špahtlanu površinu nanijeti razljevni premaz (samoliv) nazubljenom raklom od tvrde gume (trokutasto nazubljena zubima od najmanje 8 mm) te ravnomjerno rasporediti. Nakon toga na svježu površinu po cijeloj površini posuti Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4-0,8 mm) ili Disboxid 944 Einstreuquarz 0,7–1,2 mm). Nakon stvrdnjavanja, odnosno sušenja, sloj kvarcnog posipa koje ostao kao višak temeljito pomesti to jest očetkati te nanijeti valjkom kao međusloj i završni sloj Disbopox 447 Wasserepoxid.

Potrošnja

Temeljni premaz
Disbopox 443 EP-Imprägnierung

ca. 200 g/m2
Grubo zaravnavanje (kratz)
Disbopox 453
Verlaufschicht
Disboxid 942
Mischquarz

ca. 1.500 g/mm/m2

ca. 300 g/mm/m2
Reparaturni mort
Disbopox 453 Verlaufschicht
Disboxid 946 Mörtelquarz
ca. 300 g/mm/m2
ca. 1.500 g/mm/m2
Razljevni premaz Disbopox 453 Verlaufschicht
Min. 2 mm, max. 5 mm nazivne debljine sloja
ca. 2 mm (8 mm trokutasti zupci)
ca. 3 mm
ca. 4 mm
ca. 3,5 – 4,0 kg/m2
ca. 5,0 – 6,0 kg/m2
ca. 7,0 – 8,0 kg/m2
Posipna obloga (protuklizna)
Disperzivni sloj
Disbopox 453 Verlaufschicht
Disboxid 942 Mischquarz
Posipanje pijeskom 

Disboxid 943/944
Einstreuquarz
Pokrivno premazivanje

Disbopox 442 GaragenSiegel
ili
Disbopox 447 Wasserepoxid

ca. 3,0 kg/m2
ca. 600 g/m2


ca. 3–4 kg/m22 x ca. 250 g/m2
Materijal se može koristiti za podešavanje konzistencije obrade uz maks. razrjeđenje s 2 mas.% vode (ne kod razljevnog premaza)
Ne smije se ići ispod minimalne potrošnje od 3,5 kg/m2, jer može doći do poremećaja u razlijevanju
Ovdje se radi o preporukama. Veličina zubaca ovisi o otpornosti na habanje nazubljenog noža, temperaturi, stupnju doziranja i uvjetima podloge. Potrošnja pokrivnog premaza na disperzivnim premazima varira ovisno o temperaturnim utjecajima, načinu primjene, alatu kao i raznim disperzivnim materijalima. Točne parametre potrošnje odrediti probnim premazivanjem na objektu

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 30 minuta. Više temperature skraćuju, a niže produljuju vrijeme sušenja.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Min. 10 °C, max. 25 °C
Relativna vlažnost zraka mora biti između 40% i maks. 80%. Vrijednosti izvan ovog raspona mogu nepovoljno utjecati  na izgled površine. Temperatura podloge bi morala uvijek biti za najmanje 3 °C veća od temperature rosišta.
Tijekom faze sušenja potrebno je osigurati adekvatno prozračivanje, budući da u suprotnom slučaju može doći do promjene nijanse zbog neravnomjernog sušenja.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između radnih koraka je pri 20 °C min. 12 sati. U slučaju duljeg vremena čekanja potrebno je površinu nakon prethodnog radnog koraka obrusiti.
Navedeno vrijeme se zbog viših temperatura skraćuje, a zbog nižih produljuje.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka može se po površini hodati nakon ca. 12 sati, nakon ca. 7 dana je površina potpuno mehanički i kemijski opteretiva.
Pri nižim temperaturama odgovarajuće dulje. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 12 sati na 20°C) potrebno je nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer u protivnom može doći do poremećaja površine i smanjenja prianjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe kao i u slučaju duljeg prekida rada alat oprati vodom ili toplom vodom sa sapunicom.

Njemački certifikat

Aktualni certifikati dostupni su na upit.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod namijenjen samo za profesionalnu uporabu.
Masa:
Uzrokuje teške ozljede oka. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Sadrži 3,6,9-Triazaundekametilen diamin. Može izazvati alergijske reakcije.

Učvršćivač:
Zapaljiva tekućina i para. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Prije uporabe pročitati naljepnicu. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(j); 140 g/l; maks. 30 g/l.

GIS kod

RE 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno - tehnički list. 
U radu s materijalom valja poštivati upute za zaštitu na radu na gradilištu kao i Caparolove upute za čišćenje i njegu podnih površina.

CE označavanje


ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08 

DIS-453-005604
EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvarSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813

DIN EN 13813 "Mortovi za estrihe, mase za estrihe i estrisi – mortovi za estrihe i mase za estrihe – svojstva i zahtjevi” (siječanj 2003.) utvrđuje zahtjeve koje mora ispunjavati mort za estrihe koji se koriste za podne konstrukcije u unutarnjim prostorima.
Ovom su normom obuhvaćeni i premazi i impregnacije od umjetne smole.
Proizvode koji odgovaraju gore navedenoj normi trebaju nositi CE oznaku.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija