caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/187738/056482_Disbon_489_EP-Klarsiegel.png

Disbon 489 EP-Klarsiegel

Transparentan 2-komponentni epoksidni premaz. Međupremaz i završni sloj u Disboxid ColorQuarz sustavu – za unutarnji prostor. Masa za grundiranje i završni sloj u Disboxid garažnim sustavima (Disboxid Parkhaus-System) OS 8 VI i OS 8 VII.

Primjena

Međupremaz i završni sloj u Disboxid ColorQuarz sustavu – za unutarnje prostore. Masa za grundiranje i izravnavanje i završni sloj u Disboxid garažnim sustavima OS 8 VI i OS 8 VII prema smjernici DafStb-a (Njemačkog odbora za armirani beton).

Zahvaljujući formuli kojom su emisije štetnih tvari svedene na minimum i u kojoj su ispitane štetne tvari, proizvod je osobito prikladan za sve "osjetljive” prostore poput, primjerice, prostorija za boravak ljudi, bolnica, dječjih vrtića, škola itd.   

Emisije hlapivih organskih spojeva iz građevinskih proizvoda, važnih za unutarnje prostore, ispitane su prema ispitnim kriterijima AgBB-a (njemačkog odbora za zdravstvenu ocjenu građevinskih proizvoda). Shema vrednovanja AgBB-a temelji se na propisima ekoloških i zdravstvenih ustanova o primjeni građevinskih materijala u osjetljivim prostorima poput, primjerice, prostorija za boravak ljudi.

Svojstva materijala

  • minimalna emisija štetnih tvari 
  • u stvrdnutom stanju otporan na kemijska opterećenja kao što su vodene otopine soli, lužina i razrijeđenih kiselina, te na benzin, ulja, masnoće 
  • ispunjava zahtjeve norme DIN EN 1504-2 i DIN V 18026: sustavi za zaštitu betonskih površina 
  • trajna opteretivost

Osnova materijala

Niskoviskozna 2K-epoksidna smola, "total solid" prema Deutscher Bauchemie.

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg pakiranje (masa 16,67 kg kanta, učvršćivač 8,33 kg doza)

Nijanse

  • Transparentna

Promjene u boji i kredne pojave moguće su kod utjecaja UV zraka i atmosferilija. Organske tvari u boji (npr. kava, crno vino, lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline itd.) mogu izazvati promjene u nijansi boje. Brušenje i oštri predmeti mogu izazvati površinske ogrebotine, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Stupanj sjaja

Sjajan

Skladištenje

Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 12 mjeseci. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Gustoća

ca. 1,1 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 95 µm /100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

30 mg/30 cm2

Klatna tvrdoća po Koenigu

ca. 190 s

Shore tvrdoća (A/D)

ca. D 80

čvrstoća na pritisak

ca. 65 N/mm2

Viskozitet

ca. 600 mPas

Vlačna čvrstoća kod svijanja

ca. 50 N/mm2

Kemijska otpornost

Kemijska otpornost prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
7 dana
Octena kiselina 10 %tni+ (V)
Sumporna kiselina 20 %tna+ (V)
Limunska kiselina 10 %tna+ (V)
Klorovodična kiselina 37 %tna+ (V)
Fosforna kiselina 85 %tna+ (V)
Vodene otopine organskih kiselina (ispitna skupina 9) + (V)
Mineralne kiseline do 20 % (ispitna skupina 10) + (V)
Natrijeva lužina 20 %tna+
Anorganske lužine (ispitna skupina 11) +
Amonijak 25 %tni+
Otopina soli za kuhanje, zasićena+
Otopina šećera, zasićena+
Sagrotan 2 %tni+ (V)
Benzin DIN 51 600+
Benzini (ispitna skupina 1) +
Biodizel+
Motorno ulje+
Alkoholi (ispitna skupina 5) +
Svi ugljikovodici (ispitna skupina 4) +
Etanol 40 %ig+
Aromatski esteri i ketoni (ispitna skupina 7a) +
Kava+
Coca Cola+
Pivo+
Sok od jabuka+
Crno vino+
Skydrol (hidraulična tekućina)+
Tekućina za kočnice+
Tumačenje znakova: + = postojan, +/– = uvjetno postojan, V = promjena boje,
) Odgovara građevnim i ispitnim načelima za vodozaštitu DIBt.

Prikladne podloge

Disperzivni, čvrsto prianjajući premazi i obloge od epoksidne smole, kojima su obložene mineralne podloge.
Podloga mora biti suha, nosiva, stabilna oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoća, tragova otiranja gume i ostalih tvari koje potiču odvajanje.
Treba isključiti uzlaznu vlagu.
U slučaju primjene u garažnim sustavima valja voditi računa o odgovarajućim propisima sukladno sistemskim uputama Disboxid Parkhaus-System OS 8 VI i OS 8 VII.

Priprema podloge

Podlogu treba pripremiti prikladnim mjerama, znači temeljito je pomesti i usisati, tako da ispunjava navedene zahtjeve.
U slučaju primjene u garažnim sustavima valja voditi računa o dotičnim propisima sukladno sistemskim uputama Disboxid Parkhaus-System OS 8 VI i OS 8 VII.

Priprema materijala

Učvršćivač i masu pomiješati. Intenzivno miješati miješalicom u polaganom hodu (maks. 400 o/min.), dok ne nastane ravnomjeran ton boje bez pruga. Prebaciti masu u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

Omjer miješanja

Masa : učvršćivač = 2 : 1 tež. dijelova

Način primjene

Ovisno o primjeni, nanositi valjkom kratke ili srednje duge dlake, odnosno raklom od tvrde gume.

Sistem nanošenja na površinu

Vidjeti sistemsku uputu Disboxid ColorQuarz-System – za unutarnje prostore.
U slučaju primjene u garažnim sustavima valja voditi računa o propisima iz sistemske upute Disboxid Parkhaus-System OS 8 VI i OS 8 VII. 

Potrošnja

Vidjeti sistemsku uputu Disboxid ColorQuarz-System – za unutarnje prostore. U slučaju primjene u garažnim sustavima valja voditi računa o propisima iz sistemske upute Disboxid Parkhaus-System OS 8 VI i OS 8 VII. 

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 20 min. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produžuje.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 10 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije biti veća od 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Između dva radna prolaza treba pri temperaturi od 20 °C čekati najmanje 8, a najviše 24 sata. U slučaju duljeg vremena čekanja potrebno je površinu nakon prethodnog sloja obrusiti, ako nije pjeskarena. Navedeno vrijeme se pri višim temperaturama skraćuje, a pri nižim produžava. 

Vrijeme sušenja

Pri temperaturi od 20 °C i uz relativnu vlagu zraka od 60 % po površini se može hodati nakon ca. 8 sati, nakon ca. 7 dana je potpuno stvrdnuta. Pri nižim temperaturama odgovarajuće dulje. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 8 sati na 20 °C) potrebno je nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer inače može doći do poremećaja površine i smanjenja prionjivosti.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner.

Njemački certifikat

Aktualni certifikati dostupni na upit.

Čišćenje i održavanje

U radu s materijalom poštivati upute za zaštitu na radu na gradilištu kao i Caparolove upute za čišćenje i njegu podnih površina.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Namijenjeno samo za profesionalnu uporabu.

Masa:
Zapaljiva tekućina i para. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Učvršćivač:
Štetno ako se proguta. Štetno u dodiru s kožom. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno ako se udiše. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(j); 500 g/l; maks. 170 g/l.

GIS kod

RE 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno - tehnički list.

CE označavanje

ce-logo
1119
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

15

DIS-489-013201

DIN EN 1504-2:2004

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija - Sustavi površinske zaštite
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f i ZA.1g
Disboxid PHS-System OS 8 VI i OS 8 VII
Linearno stezanje≤ 0,3 %
Tlačna čvrstoćaKlasa I
Otpornost na habanje 1)< 3000, AR 1
CO2-propusnostsd-vrijednost > 50m
ParopropusnostKlasa II
Kapilarna apsorpcija vode i vodopropusnostw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Postojanost na temperaturne promjene≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Otpornost na vrlo agresivno djelovanje kemikalijaGubitak tvrdoće < 50%
Sposobnost premoštavanja pukotinaNPD
Udarna čvrstoćaKlasa I
Ispitivanje otkidanja radi ocjene čvrstoće prianjanja≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Reakcija na požarKlasa Bfl- s1
PrionjivostKlasa III

EN 1504-2
EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i obnavljanje betonskih nosivih konstrukcija – dio 2: sustavi za zaštitu betonskih površina” utvrđuje zahtjeve za postupke zaštite površine. Proizvode koji odgovaju gore navedenoj normi obilježava se CE oznakom. Oznaku se nanosi na pakiranje. Izjava o svojstvima proizvoda prema BauPVO (uredbi o građevinskim proizvodima) može se dobiti na zahtjev. Za primjenu u Njemačkoj u prostorima za koje je važna stabilnost vrijede dodatne norme. Sukladnost se potvrđuje Ü oznakom na pakiranju. Ovo se dodatno dokazuje sustavom dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i priznatih zavoda za ispitivanje proizvoda (notified body). 

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

14

DIS-489-013201
EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

DIN EN 13813 "Mortovi za estrihe, mase za estrihe i estrisi – mortovi za estrihe i mase za estrihe – svojstva i zahtjevi” (siječanj 2003.) utvrđuje zahtjeve koje mora ispunjavati mort za estrihe koji se koriste za podne konstrukcije u unutarnjim prostorima.
Ovom su normom obuhvaćeni i premazi i impregnacije od umjetne smole.
Proizvode koji odgovaraju gore navedenoj normi trebaju nositi CE oznaku.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije