caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/216871/061859_DisboTHAN_449_12_kg.png

DisboTHAN 449 1K-PU-Balkonbeschichtung

Pigmentirani, poliuretanski visokoelastični jednokomponentni premaz za balkone, terase i pergole koji se suši na zraku, na bazi otapala.

Primjena

Novi premazi na betonu, cementnim i tvrdim asfaltnim estrisima na balkonima, terasama i pergolama.
Renoviranje krutih i elastičnih starih premaza vani. Završni premaz na DisboROOF 412 Dachschicht u područjima gdje protječe voda, odn. površinama na kojima se očekuje da će se privremeno zadržavati stajaća voda.

Svojstva materijala

  • otporan na dugotrajnu izloženost vlazi
  • postojan na vremenske uvjete i UV zračenje
  • dobra otpornost na kemikalije
  • premoštavanje pukotina

Osnova materijala

Jednokomponentni, na zraku stvrdnjavajući poliuretan, sadrži vrlo malo otapala.

Pakiranje/Veličina pakiranja

6 kg, 12 kg limena kanta

Nijanse

Kieselgrau (ca. RAL 7032), Hellgrau
Posebne nijanse na upit.


Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće pomoću nijansi iz kolekcije FloorColor plus.
Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje, što međutim ne utječe na funkcionalna svojstva materijala.

Stupanj sjaja

Sjajan

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 6 mjeseci. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

Gustoća

ca. 1,1 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 68 µm/100 g/m2

Shore tvrdoća (A/D)

95/35 prema DIN 53505

Istezanje do pucanja prema DIN 53504

ca. 230 % prema DIN EN ISO 527

Prikladne podloge

Beton, cementni estrisi i estrisi od tvrdog asfalta, kao i nosivi kruti i elastični premazi. Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i drugih tvari koje razdvajaju.
Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih umjetnom smolom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
Srednja vlačna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2. Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen (beton i cementni estrih maksimalno 4 tež.%). Isključiti pojavu uzlazne vlage. Estrisi od tvrdog asfalta moraju odgovarati klasi tvrdoće IC 40 i ne smiju se u zadanim temperaturnim uvjetima i pod mehaničkim opterećenjima izobličiti.

Priprema podloge

Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, npr. brušenjem kuglicama ili glodanjem, tako da ispunjava navedene zahtjeve. 1K stare premaze i 2K premaze koji nisu nosivi u načelu treba odstraniti. Staklaste površine i krute 2K premaze očistiti, obrusiti, odnosno mat pjeskariti ili grundirati sa Disbon 481 2K-EP-Universalprimer. Čvrste nosive elastične premaze očistiti.
Napomena: Radi procjene vezivanja na poliesterskim premazima, prije izvođenja premaza potrebno je napraviti probni premaz.
Kod estriha od tvrdog asfalta materijal koji se dodaje nakon pripreme mora biti vidljiv najmanje 75 %. Izboje i defektna mjesta na podlozi zapuniti obilno po površini sa DisboCRET®-PCC-mortovima ili DisboXID EP mortovima.

Priprema materijala

Materijal je pripremljen za uporabu. Prije uporabe temeljito promiješati.
Samo kod grundiranja materijal se smije razrijediti max. 5-10%. Za razrjeđivanje koristiti isključivo DisboADD 499 Verdünner. Primjena drugih vrsta razrjeđivača može dovesti do nepravilnosti na površini. Proizvod u cjelosti potrošiti jer se inače stvara tvrda kora. Materijal koji je već reagirao i stvrdnuo se, ne može se više učiniti upotrebljivim pomoću razrjeđivača.

Način primjene

Ovisno o primjeni, nanosi se gumenom raklom, valjkom za lakiranje, ili valjkom kratke dlake otpornim na otapala.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz
Normalno upojne glatke mineralne podloge
Grundirati sa DisboTHAN 449 uz dodatak 5–10 tež.-% DisbocADD 499. Materijal nanijeti relativno tanko i raširiti s moher valjakom.

Hrapave, porozne mineralne podloge
Grundirati sa DisboXID 420. Vrijeme čekanja prije nanošenja sljedećeg sloja min. 12, maks. 24 sata. Ako je potrebno, dodatno grubo zaravnavanje (kratz) prema TI 420.

Tvrdi asfalt
Grundirati sa Disbon 481 2K-EP-Universalprimer. Vrijeme čekanja prije nanošenja sljedećeg sloja od 16 sati, maksimalno 3 dana.

Kruti stari premazi
Izbrusiti odn. pjeskariti i grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer.

Stari epoksidni ili poliuretanski premazi
Stari premaz izbrusiti odn. pjeskariti.

Među i završni sloj
Nerazrijeđeni materijal zasićeno nanijeti kratkim potezima valjkom. Prilikom renoviranja na neoštećenim premazima, u pravilu je dostatan jedan premaz.

Oblikovanje površina
DisboADD 8255 Farbchips posipati u svježi premaz.
Alternativno:
DisboADD 948 Farbchips posipati u svježi premaz i površinu glatko ili protuklizno premazati sa DisboTHAN 446 ili DisboPUR 309.

Nepropusno premazivanje
DisboTHAN 446 (sjajan) odn. DisboPUR 309 (svilenkasto mat) nanijeti tanko valjkom kratke dlake, otpornim na otapala.

Kao protuklizni, sjajni završni nepropusni premaz nanijeti smjesu od DisboTHAN 446 sa DisboADD 947 Glasperlen, rough i DisboADD 499 jednoliko, PE-gleterom preko zrna (kod duljih prekida u radu povremeno promiješajte materijal), te potom obradite grubim Moltoprenskim valjkom (promjer pora: 5 mm) križnim pokretima. 

Kao protuklizni, svilenkasto mat završni nepropusni premaz nanijeti finu smjesu DisboPUR 309 sa DisboADD 947 Glasperlen valjkom kratke dlake, otpornim na otapala.Potrošnja


Temeljni premaz
Normalno upojne glatke mineralne podloge
DisboTHAN 449 1K-PU-Balkonbeschichtung 
DisboADD 499 Verdünner/Reiniger zar PU smole
ca. 150–200 g/m
ca. 10–20 ml/m2
Hrapave, porozne mineralne podloge 
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premiumca. 300 g/m2
Tvrdi asfalt, kruti stari premazi
Disbon 481 2K-EP-Universalprimerca. 150 g/m2
Među i završni sloj
DisboTHAN 449 1K-PU-Balkonbeschichtungca. 400-500 g/mpo sloju
Završno premazivanje na Disboroof 412 Dachschicht
DisboTHAN 449 1K-PU-Balkonbeschichtungca. 400-500 g/m2
Oblikovanje površine
Posipanje čipsom bez nepropusnog premazivanja
DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm (Fast Chips)
ca. 20 g/m2
Posipanje čipsom sa protukliznim 
nepropusnim premazom (sjajan, R10) 
DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm
DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung
DisboADD 947 Glasperlen, rough (ca. 10 %)
DisboADD 499 Verdünner (ca. 6%)
ca. 30 g/m2
ca. 150 g/m
ca. 15 g/m
ca. 9 ml/m2
Posipanje čipsom sa protukliznim 
nepropusnim  premazom (svilenkasto mat, R10)
DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm
DisboPUR 309
DisboADD 947 Glasperlen, fine (ca. 4 %)
ca. 30 g/m2
ca. 120 g/m
ca. 5 g/m2
Posipanje čipsom sa glatkim nepropusnim premazom (sjajan) 
DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm 
DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung
ca. 30 g/m2
ca. 150 g/m2
Posipanje čipsom sa glatkim nepropusnim premazom (svilenkasto mat R9)
DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm
DisboPUR 309 2K-PU-Versiegelung
ca. 30 g/m2
ca. 120 /m2
Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.
npr. dodatno grubo zaravnavanje (kratz) prema TI 420.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min 5 °C, max. 30 °C.
Ne raditi po kiši i mrazu, odnosno na jako zagrijanim površinama. Relativna vlažnost zraka mora biti između 35% i 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva nanošenja bi trebalo pri 20 °C iznositi najmanje 6 sati.
Navedeno vremensko razdoblje se skraćuje pri višim, a produljuje pri nižim temperaturama.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 6 sati se može hodati/obrađivati, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, nakon ca. 7 dana je potpuno stvrdnuto.
Kod nižih temperatura potrebno je odgovarajuće dulje vrijeme. Za vrijeme stvrdnjavanja (ca. 6 sati pri 20 °C) nanešeni materijal štititi od vlage, jer inače može doći do nedostataka na površini i slabijeg vezanja za podlogu.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu razrjeđivačem DisboADD 499 Verdünner.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Samo za profesionalnu primjenu!
Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže otapala ili druge opasne tvari.

HOS

A(i); 500 g/l; maks. 310 g/l

GIS kod

PU50

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata, kao i Općih preporuka za čišćenje i održavanje podnih premaza.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list