caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/133627/044690_Disbon_415_10kg.png

Disbon 415 EP-Mörtel

Pigmentirani 2K epoksidni mort za debljine sloja od 0,5 do 30 mm

Primjena

Za djelomičnu sanaciju oštećenih betonskih i estrih podova
Za izravnavanje neravnih površina i za grube, porozne površine
Za izradu holkera
Za rad na spojnim fugama
Za rad na dijelovima profila

Svojstva materijala

  • dobra otpornost na kemikalije
  • lako se obrađuje
  • postojan
  • mehanički jako opteretiv
  • obrađuje se bez dodatnih oplata

Osnova materijala

2K epoksidni mort, "total solid" prema Deutscher Bauchemie.

Pakiranje/Veličina pakiranja

10 kg limeno pakiranje.

Učvršćivač se nalazi u pakiranju uz masu.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Stabilnost originalno zatvorene ambalaže je najmanje 1 godina.
Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20°C.

Gustoća

ca. 1,8 g/cm3

čvrstoća na pritisak

ca. 70 N/mm2

Vlačna čvrstoća kod svijanja

ca. 30 N/mm2

Vlačna čvrstoća vezanja

> 1,5 N/mm2 betonski propust

Prikladne podloge

Sve mineralne podloge.

Površina mora biti nosiva, čvrsta, bez dijelova koji se osipaju ili otpadaju, otarina guma, bez prašine i prljavštine.
Srednja vlačna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2.

Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
Beton i cementni estrih: max. 4 tež.%
Anhidritni estrih: maks. 0,5 tež.%
Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.%
Ksilolitni estrih: 4 – 8 tež.%

Uzlaznu vlagu koja se pojavljuje eliminirati. Kod anhidritnog i magnezitnog estriha je neophodna izolacija prema zemlji.

Priprema podloge

Podlogu treba pripremiti prikladnim metodama, poput npr. obrade mlazom kuglica ili glodanjem, tako da ispunjava navedene zahtjeve.

Priprema materijala

Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min) dok ne nastane jednolična, homogena smjesa. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

Omjer miješanja

Masa : učvršćivač = 95,3 : 4,7 tež. dijelova

Način primjene

Ovisno o primjeni, glatkim gleterom ili gleterom za holker.

Sistem nanošenja na površinu

Podlogu grundirati sa Disboxid 462 EP-Siegel Neu tako da se zapune pore. Detaljne informacije vidjeti u TI 462. Svježe zamiješani Disboxid 415 EP-Mörtel naliti na površinu i ravnomjerno razdijeliti gleterom ili posipati sa Disbon 943 Einstreuquarz.
Ovisno o željenoj hrapavosti površine, moguće ju je zagladiti gleterom ili zaribati odgovarajućim alatom. Veće udubine popravljati u slojevima.

Potrošnja

Masa za špahtlu
Disbon 415 EP-Mörtelca. 1,8 kg/mm/m2
Holker, 5 cm radijus
Disbon 415 EP-Mörtelca. 1 kg/m

Tačne vrijednosti potrošnje odrediti izradom probne površine na objektu.

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 30 min. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produžuje.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 10 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Nakon 14 sati pri 20 °C se špahtlane površine mogu premazivati.
Navedeno vrijeme se zbog viših temperatura skraćuje, a zbog nižih produžava.

Vrijeme sušenja

Pri temperaturi od 20 °C i uz 60 % relativne vlažnosti zraka površina je nakon ca. 3 dana mehanički opteretiva, a nakon ca. 7 dana potpuno stvrdnut.
Na nižim temperaturama odgovarajuće duže. Tokom procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sati pri 20 °C) treba nanešeni materijal čuvati od vlažnosti, jer bi u protivnom moglo doći do poremećaja površine i smanjenja prianjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu sa Disboxid 419 Verdünner.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.

Masa:
Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Učvšćivač:
Štetno ako se proguta. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno ako se udiše. Može uzrokovati oštećenje organa tokom produžene ili ponavljane izloženosti. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

GIS kod

RE 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

14

DIS-415-012964
EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813

Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama uz DoP koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de ili na upit.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije