caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/90332/035508_Disbocret_545_25_KG.png

Disbocret 545 PCC II-Feinmörtel

Umjetnom smolom modificirani, multifunkcionalni mort za popravke ojačan vlaknima i vezan cementom. Za reprofiliranje prometnih, neprometnih i dinamički zahtjevnih vodoravnih i okomitih betonskih površina.

Primjena

Za reprofiliranje defektnih i napuklih mjesta i nanošenje cijelom površinom, odn. za povećanje debljine betonskog završnog sloja (primjena PCC I i II).
Za izradu veznih estriha debljine od 15-40 mm.
Za strukturne popravke betonskih konstrukcija.

Svojstva materijala

 • jednostavna priprema i dobra obradivost
 • niski omjer voda/cement
 • smanjuje prodor CO2 i vlage
 • sprječava koroziju
 • otporan na mraz i otopine soli
 • može se nanositi špricanjem na mokro
 • za debljine sloja od 6-40 mm, max. veličina zrna: 2 mm
 • odgovara klasi M3 mortova prema njemačkim smjernicama RiLi SIB
 • zadovoljava DIN EN 1504-3: Strukturni i nestrukturni popravci

U kombinaciji sa Disbocret® 502 Protec plus proizvod je ispitan kao reparaturni sistem prema TL/TP BE-PCC ZTV-ING. Njemački certifikat dostupan na upit.

Osnova materijala

Umjetnom smolom modificirani cementni mort.

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg vreća

Skladištenje

Na suhom, najmanje 9 mjeseci od datuma proizvodnje. 9 mjeseci sadrži malo kromata.

veličina zrna

2 mm

Prividna gustoća svježe žbuke

ca. 2.200 kg/m3

Svojstva osušene žbuke

(srednja vrijednost nakon 28 dana)
Gustoća čvrstog morta: ca. 2.060 kg/m3
Tlačna čvrstoća: ca. 56 N/mm2
Savitljivost kod istezanja: ca. 9,7 N/mm2
Pull-off: > 2,0 N/mm2
Statički E-Modul: ca. 29.000 N/mm2

Prikladne podloge

Normalni, teški i laki beton.
Vlačna čvrstoća površine mora u prosjeku iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2.

Priprema podloge

Armaturni čelik obraditi sa Disbocret® 502 Protec prema uputama za navedeni proizvod, kao zaštitu od korozije. Kod ručnog nanošenja beton pripremiti sa Disbocret® 502 Protec plus prema uputama proizvođača kao masu za bolje vezivanje. Potom fini mort na masu za vezivanje nanijeti mokro na mokro. Ako se fini mort obrađuje postupkom špricanja mokro na mokro nije potreban sloj za bolje vezivanje.
Podloga mora biti nosiva, čista i bez tvari koje smanjuju prionjivost. Tvari koje uzrokuju razgradnju i odvajanje (npr. stari premazi, ulje, masnoća) ukloniti prikladnim postupkom. Cement mora biti bez sastojaka koji izazivaju koroziju (npr. klorida) i obrađen to te mjere da fini mort lako veže.
Rubovi pukotina trebaju biti obrađeni tako da budu pod kutom 45-600. Podlogu prethodno navlažiti, a prije nanošenja finog morta smije biti samo još mat vlažna.

Priprema materijala

Sadržaj vreće postupno umiješati u izmjerenu količinu vode, ostavljajući određenu količinu vode. Uz temeljito miješanje prikladnom mješalicom (max. 400 okr/min) dodavati odgovarajuću količinu suhog morta i miješati ca. 3 minute. Potom dodati ostatak vode i nastaviti miješati 2 minute dok ne nastane homogeni mort.

Omjer miješanja

Suhi mortVoda
1 tež. dio0,12 tež. dijelova
25 kg vreća3,00 l

Način primjene

Fini mort žlicom ili lopaticom nanijeti u masu za vezivanje tako da dobro zapunjava. Dublje pukotine na okomitim površinama reprofilirati u slojevima. Fini mort se može nanositi i mokrim špricanjem (npr. PFT N2V).
Prikladnim mjerama i naknadnom obradom morta izbjegavati brzo isušivanje na suncu, uslijed visokih temperatura ili propuha.
Dodatna oblaganja izvoditi prema usvojenim pravilima struke. Ranije nanešena masa za izravnavanje služi za naknadnu obradu morta. Za strojno nanošenje vidjeti "Disbon Bautenschutz - Verarbeitungshinweise".

Debljina sloja

Min. 6 mm, max. 40 mm. Veće debljine sloja moguće ostvariti kroz nanošenje u slojevima.

Potrošnja

Suhi mort ca. 2,0 kg/mm/m2.

Obradivost

Pri 20 °C ca. 60 min.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Min. 5 °C, max. 35 °C.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Njemački certifikat

 • 4-1103 Opći certifikat građevnog nadzora br. P 5633/08-334
  Polymer Institut, Flörsheim

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Odlaganje

Samo vreću praznu bez ostatka davati na oporabu. Stvrdnute ostatke materijala zbrinjavati kao miješani otpad od gradnje i rušenja.

GIS kod

ZP 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

09

1119

DIS-545-004146

EN 1504-3:2005
Zamjenski proizvod za beton za statičan i nestatičan popravak
EN 1504-3: ZA.1a
Tlačna čvrstoćaKlasa R4
Sadržaj iona klorida< 0,05%
Sposobnost vezanja> 2,0 MPa
Ometano skupljanje / bubrenje> 2,0 MPa
Otpor karbonizacijiNPD
Modul elastičnosti> 20 GPa
Reakcija na požarKlasa E

EN 1504-3 

EN 1504-3 „Proizvodi i sustavi za zaštitu i obnovu betonskih nosivih sustava – Dio 3: Obnova statički i nestatički relevantna" određuje zahtjeve za proizvode koje se koristi za obnovu. Proizvode koji udovoljavaju gore navedenoj normi treba obilježiti CE-oznakom. Označavanje se vrši na ambalaži kao i u odgovarajućoj knjižici za CE-označavanje, koju se može skinuti s interneta na adresi www.caparol.de. Za primjenu u Njemačkoj u područjima relevantnim za sigurnost vrijede dodatne norme.
Poklapanje se dokumentira U-oznakama na ambalaži. Ovo se dalje dokazuje sistemom dokazivanja suglasnosti 2+ s kontrolama i ispitivanjima od strane proizvođača i priznatih ispitnih ustanova.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list