caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/151493/049199_Disbocret_506_Planspachtel_25kg.png

Disbocret 506 Planspachtel

Umjetnom smolom modificirana cementno vezana masa za izravnavanje namijenjena za parcijalno izravnavanje i ispunu pora i rupa u betonu – nanosi se i mokrim špricanjem.

Primjena

Za ispunu pora i rupa i parcijalno izravnavanje nedostataka i raspuklina do 3 mm dubine.
Za izravnavanje neravnina i hrapavosti kod popravaka.
Kao masa za modeliranje služi za izravnavanje i obnovu vidljivog i ukrasnog betona i strukturiranog betona.

Svojstva materijala

  • jednostavna priprema i jako dobra obradivost
  • izvlači se gotovo na nulu
  • velika izdašnost
  • strojno nanošenje
  • povoljno vrijeme upotrebljivosti
  • za slojeve debljine do 3 mm. Najveća zrnatost: 0,2 mm

Osnova materijala

Umjetnom smolom modificirani cementni mort.

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg Sack

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, najmanje 9 mjeseci od datuma proizvodnje, 9 mjeseci sadrži vrlo malo kromata.

veličina zrna

0,2 mm

Prividna gustoća svježe žbuke

ca. 1.850 kg/m3

Svojstva osušene žbuke

(srednja vrijednost)
Čvrstoća otkidanja 28 d > 1,0 N/mm2

Prikladne podloge

Normalni, teški i laki beton kao i površine reprofilirane Disbocret® mortovima za popravljanje. Vlačna čvrstoća površine mora u prosjeku iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od  1,0 N/mm2.

Priprema podloge

Dublje pukotine (> 3 mm) reprofilirati jednim od Disbocret® mortova za popravljanje. Beton mora biti nosiv, čist, bez slobodnih čestica. Tvari koje djeluju razdvajajuće (npr. stari premazi, ulje, masnoće) odstraniti prikladnim postupkom.
Cementni blok mora biti bez sastojaka koji izazivaju koroziju (npr. klorida) i treba ga skinuti toliko da masa za izravnavanje hvata na udar (kad se nabaci). Podlogu prethodno navlažiti. Prije nanošenja mase za izravnavanje podloga smije biti tek mat vlažna.

Priprema materijala

Izmjerenu količinu vode staviti u posudu. Uz temeljito miješanje (max. 400 okr/min) prikladnom mješalicom, dodavati odgovarajuću količinu suhog morta i miješati ca. 3 minute dok ne nastane homogena smjesa morta. Nakon zrenja od ca. 2 minute još jednom kratko promiješati.

Omjer miješanja

Suhi mortVoda
1 tež. dioca. 0,32–0,34 tež. dijelova
25 kg vreća8,25 l

Način primjene

Masu za izravnavanje prikladnim alatom kao npr. žlica za zaglađivanje, letva ili lopatica nanijeti tako da bude zgusnuta i zagladiti.
Porozne podloge prethodno izravnati sa malo materijala nasuprotnim potezima. Ako treba očuvati strukturu podloge, masu za izravnavanje razvući na nulu gumenom raklom (nožem za struganje i nanošenje). Masa za izravnavanje se može nanositi mokrim špricanjem (npr. PFT N2V).
Brzo isušivanje uslijed zračenja sunca, visokih temperatura i strujanja zraka spriječiti prikladnim mjerama ili doradom. Kao zaštita od isušivanja se može nanijeti CapaSol LF Konzentrat (razrjeđen vodom u omjeru 1 : 2). Vrijeme čekanja ca. 1-3 sata, ovisno o vremenskim uvjetima.
Strojno nanošenje: vidjeti "Disbon Bautenschutz - savjeti za obradu".

Debljina sloja

Bez nasjeda, razvlači se gotovo na nulu, max. 3 mm. Veće debljine sloja su moguće radom u više slojeva.

Potrošnja

Suhi mort ca. 1,0–1,4 kg/m2/mm

Obradivost

Pri 20 °C ca. 60 min.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C, max. 30 °C

Vrijeme sušenja

Do nanošenja zaštitnih premaza obvezno se pri 20 °C pridržavati slijedećih vremena čekanja:
Disbocret® 515 Betonfarbe: 6 sati
Disbocret® 518 Flex-Finish: 12 sati
Ostale premazne materijale nanositi najranije nakon jedan dan.

Čišćenje alata

Vodom nakon uporabe.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Odlaganje

Samo vreću praznu bez ostatka (bez kapljica) davati na oporabu. Stvrdnute ostatke materijala zbrinjavati kao miješani otpad od gradnje i rušenja.

GIS kod

ZP 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije