caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/151491/049197_Disbocret_504_Feinmoertel_25kg.png

Disbocret 504 Feinmortel

Žbuka za obnovu i reprofiliranje betona. Izvanredna svojstva pri oblaganju, kako u mokrom tako i u suhom postupku nanošenja.

Primjena

Za reprofiliranje loših i ispucalih mjesta i za nanošenje po čitavoj površini, npr. za povišenje betonske ploče.

Svojstva materijala

 • vrlo dobra mogućnost obrade – i strojno
 • velika postojanost
 • velika izdašnost
 • nije zapaljiva A1 – DIN 4102
 • za debljine sloja od 5–40 mm, najveća granulacija: 2 mm
 • odgovara klasi žbuke M1 prema RiLi-SIB
 • ispunjava zahtjeve norme EN 1504-3: popravak relevantan statički i nestatički

Osnova materijala

Cementna žbuka s dodacima.

Pakiranje/Veličina pakiranja

Vreće od 25 kg (moguća isporuka u kontejneru).

Skladištenje

Na suhom, najmanje 9 mjeseci od datuma proizvodnje. 9 mjeseci sadrži malo kromata.

veličina zrna

2 mm

Prividna gustoća svježe žbuke

ca. 2.100 kg/m3

Svojstva osušene žbuke

(prosječne vrijednosti nakon 28 dana)
Sirova gustoća svježe žbuke: ca. 2.000 kg/m³
Tlačna čvrstoća: > 30 N/mm2
Vlačna čvrstoća kod svijanja: > 6,5 N/mm2
Čvrstoća na otkidanje: > 1,5 N/mm2

Prikladne podloge

Normalni, teški i laki beton.
Vlačna čvrstoća površine mora u prosjeku iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od  1,0 N/mm2.

Priprema podloge

Armaturni čelik s Disbocret® 502 Protec plus obraditi prethodno prema propisima o zaštiti od korozije. Kod ručne primjene pripremiti beton s Disbocret® 502 Protec plus prema propisima za vezne slojeve. Zaključno ugraditi finu žbuku na vezni sloj po sistemu mokro na mokro.
Ako se finu žbuku postavlja postupkom mokrog ili suhog prskanja, nije potreban vezni most, nego se kao zaštitu od korozije za armaturni čelik koristi Disbocret® 502 Protec plus.
Beton mora biti opteretiv, čist i bez dodatnih čestica. Valja ukloniti tvari koje djeluju odvajajuće (npr. stare premaze, ulje, masnoće) prikladnim postupkom.
Cementna ploča mora biti bez sastojaka koji potiču koroziju (npr. klorida) i valja je do te mjere ostrugati dok fina žbuka ne uspije prianjati na dodatak.
Rubove izboja valja ukositi između 45-60 stupnjeva. Podlogu prethodno namočite. Prije nanošenja veziva ona smije biti tek lagano vlažna.

Priprema materijala

Odmjerenu količinu vode ulijte u posudu. Uz temeljito miješanje odgovarajućom mješalicom (maks. 400 o/min.) malo-pomalo dodajite odgovarajuću količinu suhog morta, miješajte ca. 3 minute dok ne nastane homogena smjesa koju se može nanositi.

Omjer miješanja

Suha žbukaVoda
1 tež. dio0,12–0,15 tež. dio
25 kg vreća3,00–3,75 l

Način primjene

Finu žbuku ugraditi zidarskom žlicom ili lopaticom u vezni sloj po sistemu mokro u mokro tako da čini nepropustan sloj.  Reprofilirati ispucala mjesta na okomitim površinama sloj po sloj. Finu se žbuku može postavljati u postupku suhog špricanja (npr. Aliva, Jetmaster) kao i mokrim postupkom (npr. PFT N2V). Treba spriječiti isušivanje zbog sunčevih zraka, visokih temperatura i propuha prikladnom dodatnom obradom ili odgovarajućim mjerama. S pomoćnim oplatama raditi prema priznatim pravilima tehnike. Rano nanošenje sloja kita služi za naknadnu obradu fine žbuke.
Strojno nanošenje: Vidjeti "Disbon zaštita gradnje – upute za obradu".

Debljina sloja

Mjestimično ispucala mjesta:
5–40 mm

Nanošenje po čitavoj površini:
5–20 mm
Moguće se veće debljine sloja nanošenjem više slojeva.

Potrošnja

Suha žbuka ca. 1,8 kg/m2/mm

Obradivost

Pri 20 °C ca. 60 min.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Min. 5 °C, max. 35 °C.

Čišćenje alata

Vodom nakon uporabe.

Njemački certifikat

 • 4-1092 ispitivanje prema razredu opterećenja M1, RiLi-SIB
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 4-1078 ispitivanje primjenom postupka špricanja na suho i mokro,
  Polymer-Institut, Flörsheim

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Odlaganje

Samo vreću praznu bez ostatka (bez kapljica) davati na oporabu. Stvrdnute ostatke materijala zbrinjavati kao miješani otpad od gradnje i rušenja.

GIS kod

ZP 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

EN 1504-3 
EN 1504-3 „Proizvodi i sustavi za zaštitu i obnovu betonskih nosivih sustava – Dio 3: Obnova statički i nestatički relevantna" određuje zahtjeve za proizvode koje se koristi za obnovu.
Proizvode koji udovoljavaju gore navedenoj normi treba obilježiti CE-oznakom. Označavanje se vrši na ambalaži kao i u odgovarajućoj knjižici za CE-označavanje, koju se može skinuti s interneta na adresi www.caparol.de.
Za primjenu u Njemačkoj u područjima relevantnim za sigurnost vrijede dodatne norme.
Poklapanje se dokumentira U-oznakama na ambalaži. Ovo se dalje dokazuje sistemom dokazivanja suglasnosti 2+ s kontrolama i ispitivanjima od strane proizvođača i priznatih ispitnih ustanova.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije