caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/192751/056644_0,5L_Disboxid_903_EP-Rapid.png

Disboxid 903 EP-Rapid

Ubrzivač za odabrane epoksidne smole za grundiranje i epoksidne smole za završni premaz.

Primjena

Za ubrzavanje otvrdnjavanja (sušenja), kao i ubrzavanja rada proizvoda Disboxid 460 EP-Ground, Disboxid 461 EP-Filler, Disboxid 462 EP-Siegel Neu, Disboxid 463 EP-Grund Neu i Disboxid 464 EP-Decksiegel.

Svojstva materijala

Ubrzava otvrdnjavanje (sušenje) i osigurava tako kraće vrijeme čekanja između radnih (postupaka) faza, kao i ranije (brže) mehaničko opterećenje površina.

Osnova materijala

Na bazi tercijarnih poliamina

Pakiranje/Veličina pakiranja

6 x 0,5 l doza u kartonskom pakiranju

Nijanse

Transparentan.

Dodavanjem Disboxid 903 EP-Rapid može doći, u ovisnosti od uvjeta, do blijeđenja površine, šno međutim ne utječe na funkcionalnost iste.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje godinu dana.

Tehnički podaci

Udio čvrste tvari: 100 %

Gustoća

ca.   1,0 g/cm³

Uvod

Za informacije o podlogama i pripremi podloge vidjeti tehničke informacije o grundiranju i premazivanju.

Priprema materijala

Ubrzivač u potrebnoj količini dodati učvršćivaču i lagano promiješati (400 o/min). Nakon toga učvršćivač dodati masi i intenzivno promiješati dok ne nastane homogena smjesa bez pruga. Nakon toga smjesu pretočiti u čistu posudu i sve još jednom dobro promiješati.

Omjer miješanja

Disboxid 460 EP-Ground:
Max. 3 pakiranja od 0,5 l Disboxid 903 EP-Rapid na pakiranje od 25 kg

Disboxid 461 EP-Filler Neu:
Max. 2 pakiranja od 0,5 l Disboxid 903 EP-Rapid na pakiranje od 25 kg

Disboxid 462 EP-Siegel Neu:
Max. 3 pakiranja od 0,5 l Disboxid 903 EP-Rapid na pakiranje od 25 kg
Max. 1 pakiranje od 0,5 l Disboxid 903 EP-Rapid na pakiranje od 10 kg

Disboxid 463 EP-Grund Neu:
Max. 3 pakiranja od 0,5 l Disboxid 903 EP-Rapid na pakiranje od 30 kg

Disboxid 464 EP-Decksiegel:
Max. 2 pakiranja od 0,5 l Disboxid 903 EP-Rapid na pakiranje od 30 kg

Sistem nanošenja na površinu

Vidjeti odgovarajuće Tehničke informacije.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 10 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije biti iznad 80 %. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vidjeti odgovarajuće Tehničke informacije.

Vrijeme sušenja

Vidjeti odgovarajuće Tehničke informacije.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner .

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod namijenjen samo za industrijsku uporabu.

Izaziva opekotine. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. 

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Odložiti sadržaj/spremnik na za to predviđenom mjestu.
Sadrži: 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol i Bis[(dimetilamino)metil]fenol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomijašati s učvršćivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

GIS kod

RE 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije