caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/102320/038203_Disbocret_734_Nivelliergrund_20L.png

Disbocret 734 Nivelliergrund

Vodorazrjedivi koncentrat za grundiranje ispod proizvoda

Disbocret® 735 Nivellierschicht.

Primjena

Sredstvo za grundiranje za reguliranje upojnosti ispod Disbocret® 735 Nivellier­schicht.

Svojstva materijala

  • smanjuje podizanje mjehurića zraka iz podloge
  • poboljšava vezanje
  • priječi prebrzo odstranjivanje vode iz Disbocret® 735 Nivellierschicht
  • smanjuje prašinu
  • visoki sadržaj krutih tvari 

Osnova materijala

Disperzija umjetne smole.

Pakiranje/Veličina pakiranja

20 l plastični kanister

Nijanse

Plava

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, uskladištivo najmanje 1 godinu.

Gustoća

1,0 g/cm3

Prikladne podloge

Sve mineralne podloge.
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez dijelova koji se odvajaju, bez prašine, ulja, masnoća, otarina gume i drugih tvari koje razdvajaju. Betonski i cenentni estrisi moraju biti stari min. 28 dana. Vlačna čvrstoća površine mora u prosjeku iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2. Površine moraju imati ujednačenu vlažnost:
Beton i cementni estrih maks. 4 tež. %
Magnezitni estrih maks. 2 – 4 tež. %
Anhidritni estrih maks. 0,5 tež. %
Anhidritni estrih zagrijan maks. 0,3 tež.%

Ako nema izolacije prema tlu odnosno ako postoji opasnost od rastuće vlažnosti, potrebno je prije nanošenja  Disbocret 735 Nivellierschicht površinu premazati difuzivnim sredstvom.
Kod brtvenih premaznih sustava, izolacija prema tlu je nužno potrebna.

Priprema podloge

Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, kao npr. sačmarenjem ili glodanjem, tako da ispunjava navedene zahtjeve.
Ekstremno guste i glatke podloge kao eventualno cementno blato ohrapaviti sačmarenjem odnosno odstraniti. Izboje i nedostatke u podlozi zapuniti tijesno površinski sa Disbocret® PCC mortovima.

Priprema materijala

Disbocret® 734 Nivelliergrund dobro protresti i zamiješati u potrebnom omjeru miješanja (vidjeti tablicu) u čistoj posudi sa hladnom čistom vodom u homogenu smjesu.

Omjer miješanja

PodlogaDisbocret® 734 Nivelliergrund : voda
Magnezitni i anhidritni estrisinerazrijeđen
Gotovi betonski elementi1 : 1
Sirovi beton i normalno upojni cementni estrisi1 : 2
Jako upojni cementni estrisi1 : 3

kod magnezitnih i anhidritnih estriha potrebno je dvostruko grundiranje.

Način primjene

Disbocret® 734 Nivelliergrund Nivelliergrund se nanosi valjkom od janjeće dlake na pripremljenu podlogu, izbjegavati stvaranje mulja. Ovisno o vrsti podloge obvezno se pridržavati odgovarajućih vremena sušenja.

Potrošnja

Na cementnim površinama ca. 100 ml/m2 koncentratu, na magnezitnim i anhidritnim estrisima ca. 250 ml/m2 koncentrata u 2 nanosa. 
Točne vrijednosti potrošnje odrediti izradom probne površine na objektu. Potrošnja ovisi o stupnju razrjeđenosti, svojstvima i stanju podloge, te korištenim alatima.

Napomena: Kod neobično jako upojnih, novih ili neobičnih podloga obvezna je izrada probnih površina. Kod magnezitnih estriha je nužno potrebno dvostruko grundiranje.
u koncentratu, na magnezitnim i anhidritnim estrisima

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
min 5°C, maks 25°C.

Vrijeme čekanja

Pri 20°C može se obrađivati nakon ca. 12 sati.
Disbocret 734 Nivelliergrund mora bit suha i ne lijepiti se.
Kod magnezitnih i anhidritnih estriha potrebno se pridržavati vremena čekanja od najmanje 16 sati između dva nanosa. Navedena vremenska razdoblja se uslijed viših temperatura skraćuju, a uslijed nižih produljuju.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece.
Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(h): 50 g/l; maks. 10 g/l

GIS kod

M-GF01

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije