caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/110126/039780_Capalac_Isolierspray.png

Capalac Isolierspray

Brzosušeći temeljni izolirajući premaz protiv probojnih mrlja, u vanjskom i unutarnjem prostoru.

Primjena

Temeljno izolirajuće sredstvo protiv probojnih tvari ili tvari koje dovode do promjene boje iz podloge premaza kao što su asfalt, katran, bitumen, mrlje od dima i čađi, rubovi od vode i tragovi oznaka u boji u vanjskom i unutarnjem prostoru, nakon čega je potrebno završno premazivanje.

Svojstva materijala

  • brzo se suši
  • višestruko upotrebljiv
  • može se premazivati
  • kompatibilan sa polistirolom

Osnova materijala

Smola na bazi otapala

Pakiranje/Veličina pakiranja

400 ml sprej

Nijanse

Bijela

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, zatvorene doze uskladištive 12 mjeseci.

Prikladne podloge

Mineralne podloge, drvo i drveni materijali, polistirol.
Podloga mora biti suha, čista i nosiva.
Vlaga drveta smije iznositi najviše 15%.

Priprema podloge

Rubove od vode i mjesta sa izbojima soli očetkati na suho.

Način primjene

Prije uporabe dozu snažno protresti najmanje 30 sekundi, a zatim križno poprskati tanki sloj i pustiti da se između radnih postupaka suši ca. 30 minuta.
Capalac Isolierspray poprskati po površini 2 – 3 puta.
Nedostatno vrijeme sušenja može negativno utjecati na izolirajući učinak, budući da se, osobito kod pokrivnih premaza velike debljine i polaganog sušenja, mogu pojaviti mrlje ako je izolirajući sloj pretanak, a u podlozi postoje pore.
Iz tog razloga treba izolacijski učinak provjeriti probnim nanošenjem.
Nakon uporabe treba mlaznicu raspršivača s ventilom mlaznice držati okrenutu prema dolje i mlaznicu kratkim očistiti prskanjem.

Sistem nanošenja na površinu

Može se premazivati jednokomponentnim Caparolovim bojama i lakovima. Sadrži otapala i razrjeđuje se u vodi.

Potrošnja

Ca. 1,5 – 2,0 m2/sa dozom

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Min. 8° C do max. 30° C za materijal, zrak i podlogu. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 75 %.

Vrijeme sušenja

Pri 20° C i 60 % relativne vlažnosti zraka.suho na prašinusuho na dodirmože se premazivati
nakon minuta102030

Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Čišćenje alata

Razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Vrlo lako zapaljivo. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati plin/pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne ispuštati u kanalizaciju, odložiti kao opasni otpad. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

Doza je pod tlakom. Zaštititi od sunčevih zraka i temperatura iznad 50°C. Niti nakon uporabe ne prešati,  stiskati na silu ili spaljivati. Ne prskati na plamen ili vrući materijal. Držati podalje od izvora paljenja - zabranjeno pušenje.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

Deklaracija sadržaja

Specijalna smola, titan dioksid, mineralno punilo, eter, alifatski ugljikovodici, glikoleter, aceton, aditivi

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije