caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/176520/053203_Holz-OelGeo_Bangkirai_750ml.png

Holz-ÖlGeo

Ulje za drvo na vodenoj osnovi vrhunske kvalitete, napravljeno od obnovljivih sirovina, a namijenjeno za drvene konstrukcijske elemente u unutarnjem i vanjskom prostoru. U proizvodnji veziva koristi se više od 67 % obnovljivih sirovina.

Primjena

Za oblikovanje i održavanje drvenih građevnih elemenata u vrtnim prostorima, poput vrtnih kućica, ograda, pergola, daščanih oplata, rešetaka za biljke penjačice i vrtnog pokućstva. Za drvene površine u unutarnjem prostoru poput pokućstva i drvenih oplata.

Drveni materijali u obliku ploča poput, primjerice, šperploča, ploča od iverice i vlakana nisu u vanjskom prostoru prikladni za obradu sa Holz-ÖlGeo. Ne smije se koristiti za drvene elemente koji se nalaze u vodi, koji su u dodiru sa zemljom ili pod statičkim opterećenjem. 

Svojstva materijala

  • vodena emulzija biljnog ulja
  • djeluje kao regulator vlage
  • ima otvorene pore
  • proizvedeno od obnovljivih sirovina te tako čuva okoliš
  • intenzivira ton boje
  • sprječava kapanje
  • obrada je jednostavna i laka
  • pruža drvetu UV zaštitu 

Osnova materijala

Laneno ulje i akrilna smola - hibridno vezivo

Pakiranje/Veličina pakiranja

2,5 l i 750 ml metalno pakiranje koje se može reciklirati

Nijanse

  • Teak
  • Bangkirai

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat. Stupanj sjaja ovisi o vrsti površine koja se promazuje.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, od min. +5°C, bez opasnosti od smrzavanja, min 2 godine.
Spremnike čuvati čvrsto zatvorene.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Neimpregnirane, upojne drvene površine.

Podloga mora biti čista, nosiva i ne smije sadržavati tvari koje potiču odvajanje. Vlažnost drveta ne smije biti veća od 15%. Treba poštivati načela konstruktivne zaštite drveta.

Priprema podloge

Novi drveni elementi

Glatke drvene površine treba brusiti u smjeru vlakana, temeljito ih očistiti te ukloniti sastojke u drvetu koji probijaju van, kao što su smola i smolasti čepovi.

Staro, neobrađeno drvo

Posivjele, vremenskim utjecajima istrošene drvene površine treba prebrusiti sve do zdravog, nosivog drva i temeljito očistiti.

Premazano drvo

Stare premaze poput lakova i debeloslojnih lazura treba ukloniti sve do upojne drvene površine. Tankoslojne lazure koje čvrsto prianjaju treba obrusiti, očistiti i provjeriti njihovu kompatibilnost sa Holz-ÖlGeo.

Način primjene

Holz-ÖlGeo se nerazrijeđeno i ravnomjerno nanosi kistom za lakove na vodenoj bazi. Suvišan materijal treba, ovisno o upojnosti, nakon ca. 10 – 20 minuta ukloniti krpom koja dobro upija i nema dlačica. Veće i međusobno povezane površine treba premazivati kontinuiranim postupkom „mokro na mokro", kako bi se izbjegli vidljivi sastavci površina. 

Obrada

Holz-ÖlGeo treba promiješati prije uporabe.

Podloga

Impregnacija

Međupremaz

Završni premaz

Drvene površine vani

Capacryl Holzschutzgrund)

 Holz-ÖlGeo)

 Holz-ÖlGeo

Drvene površine unutra

 Holz-ÖlGeo

Holz-ÖlGeo 

) preporučuje se za vrste drveta ugrožene plavilom

) jako upojne dijelove poput čeonih površina i rezanih bridova treba najmanje jedanput dodatno premazati

Potrošnja

Premazivanje na glatkim drvenim površinama

ca. 70 – 90 ml / m2 / nanosu ovisno o upojnosti podloge

Premazivanje na upojnim drvenim površinama

Ca. 120 – 160 ml / m2 / nanosu ovisno o upojnosti podloge

Vrijednosti potrošnje su približne vrijednosti, koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenoj kakvoći. Točne vrijednosti potrošnje može se odrediti samo prethodnim pokusnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:                           
Min. +8°C

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 65% rel. vlažnosti zraka

suho na prašinu

može se premazivati

otporno na kišu

nakon sati

2-3

4-5

24

Moć upijanja drvene podloge utječe na sušenje i sjaj. Na drvetu sa sastojcima drvne tvari (npr. hrast, tropsko drvo) može doći do usporenog sušenja. Površina je opteretiva nakon najmanje 6-8 dana.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe ili prekida rada vodom i dispergirajućim sredstvom (npr. sapunom).

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti kombinirani filter A2/P2. Prilikom brušenja koristiti filter prašine P2. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM ILI OČIMA: isprati velikom količinom vode. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Sadrži: CG 22-1130 (UV-absorber), 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne
odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i
sam proizvod.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(e), 130g/l;  maks. 10 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-KH01

Deklaracija sadržaja

Laneno ulje, poliakrilatna smola, pigmenti, vodar, aditivi, UV-absorber, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon)

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije