caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/194574/056883_Capadur_SilverStyle_5_L.png

Capadur SilverStyle

Vodorazrjediva lazura s efektom za atraktivno oblikovanje drvenih površina. Za unutarnje i vanjske radove.

Primjena

Efektna lazura s metalnim sjajem za vrlo atraktivno i decentno oblikovanje drvenih površina. Primjenjuje se za unutarnje radove i za vanjske radove na drvenim elementima stabilnih dimenzija kao što su prozori i vrata, drvenim elementima ograničeno stabilnih dimenzija kao što su drvene konstrukcije na utor i pero i na drvenim elementima koji ne drže mjeru (nestabilnih dimenzija), npr. na fasadama. Nije prikladno za drvo koje je u stalnom dodiru sa zemljom i vodom.

Svojstva materijala

 • aluminijski brončani pigmenti daju plemeniti efekt
 • izvanredna UV zaštita pomoću reflektirajućih pigmenata
 • visoki stupanj zaštite od vlage za drvene elemente stabilnih dimenzija
 • velika sposobnost difuzije
 • lazura s tankim slojem olakšava radove na renoviranju
 • vodorazrjediva
 • premazane površine se ne lijepe
 • konzistencija koja sprječava kapanje

Osnova materijala

Alkidno-akrilna disperzija.

Pakiranje/Veličina pakiranja

750 ml, 5 l

Nijanse

 • Standardna nijansa: 
  Stardust

Koristeći Stardust kao baznu nijansu, na ColorExpress mašinama moguće su slijedeće nijanse na bazi nijanse Stardust: Neptun, Earth, Moon, Deep Space i ostale nijanse prema 3D, DB ili biserno sjajne nijanse prema RAL.
Na dojam nijanse i sjaja utječe stanje površine drveta kao i broj premaza i nanešena količina.

Stupanj sjaja

Svilenkasto-mat.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, najmanje 2 godine u originalno zatvorenoj ambalaži.

Gustoća

ca. 1,0 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Unutarnji drveni elementi. Drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija kod vanjskih radova.
Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta ne smije prijeći kod elemenata stabilnih dimenzija 13%, a kod onih s ograničeno stabilnim dimenzijama i onih koji ne drže mjeru 15%.
Poštivati temeljna pravila konstrukcijske zaštite drveta. Ista su preduvjet za trajnu zaštitu drveta sa premaznim materijalima.
Prije premazivanja drvenih materijala u obliku ploča, kao npr. ploča od masivnog drveta, šper-ploča s furnirom, iverica ili ploča sa vlaknima, molimo poštivati upute u BFS-Uputi br. 18, st. 2.2.3.

Uputa za održavanje premazanih drvenih elemenata:
Trajno očuvanje vrijednosti premazanih drvenih elemenata postiže se samo redovnim i stručnim održavanjem. Upute za održavanje i potrebne intervale održavanja se mogu pronaći u BFS-Uputi br. 18 saveznog odbora Boja i zaštita materijalnih vrijednosti, Prilog C.

Priprema podloge

Nove drvene površine
Glatke, oblanjane površine obrusiti u smjeru vlakana i očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, npr. smolu, odstraniti. Kod vanjskih radova impregnirati sa Capacryl Holzschutz-Grund.

Stare drvene površine - vanjske
Posivjele, vremenom istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog drveta i očistiti. Impregnirati sa Capacryl Holzschutz-Grund.

Premazane drvene površine
Nenosive stare premaze potpuno odstraniti do površine drveta. Drvenu površinu impregnirati sa Capacryl Holzschutz-Grund. Nosive stare premaze koji dobro vežu očistiti. Naslage gljivica i algi temeljito oprati i površinu dezinficirati sa Capatox. Grundirati tako da pokrije površinu sa Capacryl Haftprimer u nijansi boje za renoviranje. Nakon toga dva do tri premaza sa Capadur SilverStyle u željenoj nijansi boje (tehnika posvjetljivanja).

Priprema materijala

Capadur SilverStyle je pripremljen za uporabu. Prije uporabe promiješati. Za obradu kistom koristiti kist za akrilni lak s mješavinom poliesterskih i prirodnih dlaka (npr. Orelmix). Za nanošenje valjkom koristiti kratkodlake poliamidne valjke i doraditi kistom.

Sistem nanošenja na površinu


Podloga

Primjena

Priprema
podloge

Impregniranje

Grundiranje

Međupremaz

Završni premaz

Nepremazani
drveni elementi

vani

BFS-Uputa
br. 18

Capacryl
Holzschutz-Grund

Capadur SilverStyle

ako je potrebno
Capadur SilverStyle

Capadur SilverStyle

Nepremazani
drveni elementi

unutra

obrusiti,
očistiti

Capadur SilverStyle

-

Capadur SilverStyle

Drveni elementi
s nosivim starim
premazom

unutra i vani

Izbrusiti,
očistiti

Capacryl Haftprimer Renovier farbton (Palazzo 205)

Capadur SilverStyle

Capadur SilverStyle

Potrošnja

70-100 ml/m2 po nanosu. Najmanja količina nanosa kod vanjskih radova sveukupno 200 ml/m2. Stanje drvene površine (npr. hrapavost, upojnost itd.) utječe na potrošnju. Točne vrijednosti potrošnje se mogu odrediti samo prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okoline i podloge:
Min. 8 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho na dodir nakon ca. 2 sata. Slijedeći premaz nanijeti najranije nakon 4 sata. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka ili slaboj izmjeni zraka, npr. zbog gusto naslaganih elemenata, sušenje se produljuje.

Čišćenje alata

Nakon uporabe vodom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati pakiranje ili etiketu, s obzirom da može doći do poremećaja crijevnih bakterija. Ne izlijevati u kanalizaciju / vode ili tlo. Prilikom brušenja koristiti filter prašine P2. Koristite samo četku ili valjak. Svojstva aluminija u prahu mijenjaju se po desenzibilizaciji, zbog čega se smanjuje rizik od zapaljenja.

Ovim proizvodom se postupa u skladu s Uredbom EU 528/2012 (tretirani proizvod - nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: IPBC (3-jod-2-propinilbutilkarbamat) (CAS br. 55406-53-6) 

Sadrži 3-jod-2-propinilbutilkarbamat, alfa-3-(3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-tercbutil-4-hidroksifenil)propionil-omega-hidroksipoli(oksi-etilen). Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu  odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao  kućno smeće.

HOS

A(e), 130 g/l; maks. 50 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-KH01F

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije