caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/187896/056511_Capadur_LasurGel_2_5L.png

Capadur LasurGel

Lazura za drvo zaštita filmom) otvorenih pora, tankog sloja, koja ne kaplje, za vanjsku uporabu.

Primjena

Za oblikovanje u bojama i zaštitu nemasivnih drvenih elemenata kao što su konstrukcije od dasaka, ograde, šindra, balkonske ograde, oplate, pergole, itd.
Prije premazivanja drvenih materijala u obliku ploča, kao npr. ploča od masivnog drveta, šper-ploča s furnirom, iverica ili ploča sa vlaknima, molimo obratiti pozornost na upute u BFS-Uputi br. 18, st. 2.2.3.
Nije za unutarnju uporabu.

Svojstva materijala

 • u formi gela
 • tiksotropan
 • ne curi i ne kaplje
 • otapalo bez aromata
 • tvori tanki film
 • otvorene pore, regulacija vlage
 • visoka UV zaštita
 • laka i jednostavna obrada
 • jednostavno renoviranje
 • ne ljušti se
 • zaštitni film protiv taloženja gljivica

Osnova materijala

Alkidna smola bez aromatskih ugljikovodika.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Standardne nijanse:
  750 ml, 2,5 l: sve nijanse
  5 l: bezbojni, Kiefer, Eiche hell, Nußbaum

Nijanse

 • Standardne nijanse:
  Bezbojni, Kiefer, Eiche hell, Nußbaum, Walnuß, Mahagoni, Teak, Palisander, Ebenholz, Weiß.
 • Sve nijanse se mogu međusobno miješati u svim odnosima. U ColorExpress sustavu (Capamix i Capalac mix) može se napraviti i u 89 posebnih nijansi iz kolekcije Caparol 3D System plus prema karti kao i u velikom broju nijansi iz drugih kolekcija.

Napomena: Pojedine nijanse se samo uvjetno mogu primijenjivati vani. Informacije o tome se mogu dobiti kod naših partnera. Capadur LasurGel „bezbojni" primjenjivati samo kao premaz za grundiranje ispod premaza u boji za izjednačavanje upojnosti drvene podloge, jer u protivnom nije zajamčena dovoljna UV zaštita.

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat.
Stupanj sjaja može varirati ovisno o površini drveta.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu bez opasnosti od smrzavanja.
Načetu ambalažu držati dobro zatvorenu.

Gustoća

ca. 0,85 g/cm3

Udio čvrste tvari

ca. 17–20 tež.-%, ovisno o pigmentiranju

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Upojne podloge drvenih elemenata nestabilnih (nemasivnih) dimenzija. Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
Vlažnost drveta ne smije prijeći kod elemenata stabilnih dimenzija 13%, a kod onih s ograničeno stabilnim i nestabilnim dimenzijama 15%.
Pridržavati se temeljnih pravila konstrukcijske zaštite drveta. Ista su preduvjet za trajnu zaštitu drveta sa premaznim materijalima.

Priprema podloge

Novi drveni elementi
Glatke površine drveta obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, tvari iz drveta koje izlaze kao npr. smole, ukloniti.

Staro drvo neobrađeno
Posivjele, vremenom istrošene drvene površine obrusiti do zdravog nosivog drveta, temeljito očistiti.

Premazano drvo
Stare premaze kao lak i lazure debljeg sloja odstraniti do upojne površine drveta. Čvrste tankoslojne premaze lazura obrusiti, očistiti i ispitati podnošljivost sa Capadur LasurGel.

Način primjene

Capadur LasurGel se može nanositi bez miješanja. Capadur LasurGel se nanosi četkom.

Sistem nanošenja na površinu

Podloga

Impregniranje

Međupremaz

Završni premaz

Nemasivni drveni elementi

Capalac Holz-Imprägniergrund

1-2 puta Capadur LasurGel

Capadur LasurGel


Za optimalnu UV zaštitu je kod svijetlih nijansi potreban je dvostruki međupremaz. Kod tamnih tonova (nijansa orah i tamnije) dovoljan je jedan međupremaz. Bezbojni proizvod nema UV zaštite i prvenstveno služi kao temeljni materijal za nijansiranje.

Potrošnja

Nanošenje četkom na glatkim drvenim površinama:
ca. 80 –100 ml/m2/nanosu, ovisno o upojnosti podloge.
Nanošenje četkom na hrapavim upojnim drvenim površinama:
ca. 200 –250 ml/m2/nanosu, ovisno o upojnosti podloge.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka površina je nakon ca. 12 sati suha i može se premazivati. Upojnost drvene površine utječe na sušenje i sjaj. Na drvenim podlogama sa raznim sastojcima u drvetu (npr. hrast) sušenje može biti dulje.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljivo. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Čuvati spremnike na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Pri rukovanju ne jesti i ne piti. Ne udisati pare / aerosol. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.
Sadrži (+)-1-[2-(2,4-Diklorfenil)-4- propil-1,3-dioksolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol. Može izazvati alergijsku reakciju.
Ovim proizvodom se postupa u skladu s Uredbom EU 528/2012 (tretirani proizvod - nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: Propikonazol (CAS-br. 60207-90-1).

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu  odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(f), 700 g/l: maks. 700 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-KH02 F

Deklaracija sadržaja

Alkidna smola, pigmenti boje, alifatski spojevi, silikati, sredstvo za tvorbu filma (propikonazol)

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list