caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/186855/056300_F7-LangzeitLasur_2_5L.png

Capadur F7-LangzeitLasur

Lazura za drvo srednje debljine sloja, jako otporna na atmosferilije, s UV zaštitom, za vanjske i unutarnje radove – ne sadrži aromate.

Primjena

Za oblikovanje u boji, kao i zaštitu od vlage i UV zaštitu drvenih elemenata stabilnih dimenzija kao što su prozori i vrata i drvenih elemenata ograničeno stabilnih dimenzija kao što su drvene konstrukcije na pero i utor, prozorski kapci, kućna vrata i sl., vani i unutra. Prije premazivanja pločastih drvenih materijala, kao npr. masivnih drvenih ploča ili šperploča s furniranim slojem, molimo obratiti pažnju na upute u BFS Uputi br. 18, st. 2.2.3. Prema sadašnjem stanju tehnike, kod vanjskih radova je premaze izložene izravnom utjecaju atmosferilija potrebno obnoviti svake 2-3 godine.

Svojstva materijala

 • bez biocida
 • otapala bez aromata
 • dobra UV zaštita zahvaljujući prozirnim pigmentima od željeznog oksida
 • dodatna UV zaštita preko UV filtera
 • dugotrajna zaštita od vlage
 • velika difuzivnost
 • viskozitet podešen za primjenu tako na nema kapanja
 • zbog duge upotrebljivosti izgled ravnomjernog lazurnog premaza bez vidljivih nasjeda postiže se i kod radova na velikim površinama

Osnova materijala

Alkidna smola s otapalima koja sadrže vrlo malo aromata.

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardne nijanse:
   375 ml: Farblos, Kiefer, Eiche hell, Nußbaum
   750 ml i 2,5 l: Sve standardne nijanse
   5 l: Farblos, Kiefer, Eiche hell, Nußbaum, Walnuß
 • Posebne nijanse:
  1 l, 2,5 l, 5 l: Capalac mix

Nijanse

 • Standardne nijanse: 
  Farblos, Kiefer, Eiche hell, Walnuß, Nußbaum, Palisander, Teak, Mahagoni, Ebenholz,
 • Sve nijanse se mogu međusobno miješati u svakom omjeru. 

  Na ColorExpress mašinama (Capamix i Capalac mix) se može izraditi i 89 posebnih nijansi iz 3D ton karte, kao i u brojnim nijansama iz drugih ton karata.

  Napomena: Pojedine nijanse su samo uvjetno primjenjive kod vanjskih radova. Informacije o tome se mogu dobiti na ColorExpress mašinama. Capadur F7-LangzeitLasur "bezbojnu" kod vanjskih radova koristiti samo kao temeljni premaz ispod neke lazure u boji ili kao završni premaz na nekoj lazuri tamne boje, jer se inače ne može zajamčiti zadovoljavajuća UV zaštita. Za vanjske premaze izložene izravnom utjecaju atmosferilija ne upotrebljavati bezbojnu lazuru.

Stupanj sjaja

Svilenkasto-sjajni
Stupanj sjaja može varirati ovisno o površini drveta.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu.
Ambalažu držati čvrsto zatvorenu.

Gustoća

ca. 0,95 g/cm3

Udio čvrste tvari

ca. 60 tež.-%

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Drveni elementi stabilnih i ograničeno stabilnih dimenzija.
Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
Vlažnost drveta ne smije kod elemenata stabilnih dimenzija prijeći 13 %, a kod elemenata ograničeno stabilnih dimenzija 15 %.
Pridržavati se temeljnih načela konstruktivne zaštite drveta. Oni su preduvjet za trajnu zaštitu drveta s premaznim materijalima.

Priprema podloge

Novi drveni elementi:
Glatke drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice, odstraniti. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capalac Holz-Imprägniergrund.

Staro neobrađeno drvo:

Posivjele, istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog tkiva, temeljito očistiti, a kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capalac Holz-Imprägniergrund.

Premazano drvo:

Nenosive stare premaze potpuno odstraniti do drvene mase. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capalac Holz-Imprägniergrundom.
Nosive stare premaze obrusiti, očistiti i provjeriti kompatibilnost sa Capadur F7-LangzeitLasur.

Način primjene

Capadur F7 LangzeitLasur nanositi nerazrjeđen kistom / četkom.

Sistem nanošenja na površinu

Obrada:
Izrada premaza:
Vani  Vani            Unutra
Drveni elementi stabilnih
dimenzija
Drveni elementi ograničeno stabilnih dimenzija
Temeljni premazCapalac Holz-ImprägniergrundCapalac Holz-ImprägniergrundCapadur F7-LangzeitLasur
Međupremaz1 x Capadur LasurGel1)2 x Capadur LasurGelu pravilu nije potrebno
Završni premaz2 x Capadur F7-LangzeitLasurCapadur F7-LangzeitLasurCapadur F7-LangzeitLasur

1) Za optimalnu UV zaštitu je kod svijetlih nijansi potreban dvostruki međupremaz. Kod tamnih tonova (nijansa orah i tamnije) dovoljan je jedan međupremaz. Bezbojni proizvod nema UV zaštite i prvenstveno služi kao temeljni materijal za nijansiranje ili za unutarnje premaze.

Maserier tehnika za vanjske drvene elemente:
za flekave odnosno drvene površine na koje više ne prianja lazuraSirovo drvo impregnirati sa Capalac Holz-Imprägniergrundom
1–2 x Capadur UniversalLasur u nijansi Renovierfarbton kao standardnom tonu
alternativa:
1-2 x Capalac Grundierweiß u nijansi Renovierfarbton preko ColorExpress mašine
1–2 x Capadur F7-LangzeitLasur

Potrošnja

Nanošenje kistom / četkom ca. 80–100 ml/m2.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka površina je nakon ca. 10-16 sati suha i može se premazivati. Upojnost drvene površine utječe na sušenje i sjaj. Na drvenim podlogama sa raznim sastojcima u drvetu (npr. hrast) sušenje može biti dulje.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljiva tekućina i para. Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Sadrži: 2-butanon oksim, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebakat. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(e): 400 g/l; maks. 400 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-KH02

Deklaracija sadržaja

Alkidne smole, pigmenti boje, alifatski spojevi, silikati, sredstvo protiv stvaranja kožice (2-butanon oksim), aditivi

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list