caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/186851/056296_Aqua_Lasur_Universal_2_5L.png

Capadur Aqua-Lasur Universal

Vodorazrjediva lazura na bazi alkidnih smola za drvene elemente stabilnih do nestabilnih dimenzija, za vanjske radove. Efekt vodenih perli za bolje odbijanje vode.

Primjena

Za zaštitu od vlage i oblikovanje u boji drvenih elemenata stabilnih dimenzija kao što su prozori i vrata, drvenih elemenata ograničeno stabilnih dimenzija kao što su drvene konstrukcije na pero i utor, prozorski kapci, ulazna vrata, stolarija i sl. i drvenih elemenata nestabilnih dimenzija kao što su ograde, pergole, nadstrešnice za auto, balkonske ograde.
Samo za vanjsku uporabu, budući da sadrži tvari za tvorbu filma koji štiti drvo od napada plijesni i gljivica. Prozori i vanjska vrata mogu se tretirati sa svih strana.

Svojstva materijala

  • razrjeđuje se vodom
  • slabi miris
  • efekt vodenih perli poboljšava odbijanje vode
  • optimalna UV zaštita pomoću UV blokatora
  • visoka difuzivnost
  • premazani suhi slojevi se ne lijepe međusobno
  • lazura je privremeno zaštićena od napada plijesni

Osnova materijala

Hibridno vezivo na bazi alkidnih smola i akrilata

Pakiranje/Veličina pakiranja

750 ml, 2,5 l

Nijanse

Standardne nijanse:

750 ml, 2,5 l: Bezbojna

750 ml, 2,5 l: Kiefer, Eiche, Walnuss, Nussbaum, Palisander, Teak, Mahagoni, Ebenholz

Posebni tonovi:

750 ml, 2,5 l: U ColorExpress sustavu se može nijansirati u velikom broju nijansi.

Stupanj sjaja

Polumat do polusjajna, ovisno o vrsti i strukturi podloge.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalnoj ambalaži min 1 godina.

Gustoća

ca. 1,0 g/cm3


Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Vanjski drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija na građevinama. Vodoravne površine prekriti, npr. limom. Pridržavati se temeljnih načela konstruktivne zaštite drveta, prema tomu oborinska voda se mora brzo odvoditi preko drvene površine i ne smije prodrijeti u drvenu masu (izbjegavati stajaću vlagu). Osigurati dovoljnu zaštitu od vode koja prska.
Podloga mora biti čista i bez tvari koje razdvajaju. Starim premazima provjeriti nosivost i podnošljivost. Vlažnost drveta izmjeriti prije premazivanja. Vlažnost drveta smije iznositi najviše 15%. Drveni materijali u obliku ploča moraju biti odobreni kao građevinski materijal za vanjske radove kao fasadni građevinski i prikladni za premazivanje (pridržavati se preporuka proizvođača).
Pridržavati se BFS upute br. 18. ne koristiti na pločastim materijalima koji sadrže cement. Prikladnost za pločaste drvene materijale se ne može općenito potvrditi, pa je stoga potrebno pažljivo provjeriti prikladnost. Nije prikladna za podne površine kao ni za krovne pokrove. U obzir uzeti intervale održavanja i popravljanja prema BFS uputi br. 18 prilog C.

Priprema podloge

Nove drvene površine:
Glatke drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice, odstraniti.

Stare drvene površine:
Posivjele, istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog tkiva i temeljito očistiti.

Premazane drvene površine:
Nenosive stare premaze potpuno odstraniti do drvene mase. Stare premaze koji čvrsto vežu obrusiti, očistiti i provjeriti podnošljivost.

Vanjske drvene površine ugrožene taloženjem gljivica i algi:
Talog gljivica i algi temeljito oprati. Površine obraditi sa sredstvom Capatox. Priprema podloge kako je prethodno navedeno. Molimo obratiti pozornost na tehničke informacije za Capatox.

Način primjene

Capadur Aqua-Lasur Universal je pripremljen za uporabu i može se nanositi valjkom i kistom/četkom. Na velikim površinama nanijeti valjkom i odmah dodatno razmazati kistom/četkom. Kad je toplo vrijeme, površine navlažiti spužvom i hladnom vodom i odmah premazivati. Nanositi samo toliko materijala koliko se može obraditi bez vidljivih nasjeda. Po potrebi, za premazivanje angažirati više ljudi. Nanošenje špricanjem nije dozvoljeno zbog dodatka za stvaranje zaštitnog filma protiv napada gljivica.

Razrjeđivanje

Capadur Aqua-Lasur Universal je pripremljena za obradu. Na jako upojnim podlogama ili kad je toplo vrijeme razrijediti s najviše 5 vol.-% vode.

Sistem nanošenja na površinu


Podloga

Priprema podloge

Impregniranje

Grundiranje

Međupremaz

Završni premaz

Nepremazano drvo

BFS uputa br. 18

Capacryl
Holzschutz-Grund

Capadur
Aqua-Lasur Universal

Capadur
Aqua-Lasur Universal1

Capadur
Aqua-Lasur Universal

Očišćeni, nosivi stari

premazi2

Obrusiti, očistiti

-

Capadur
Aqua-Lasur Universal

-

Capadur
Aqua-Lasur Universal

Tehnika posvjetljavanja tamnih površina

Priprema podloge i impregniranje kao gore, ovisno o podlozi

Priprema podloge i impregniranje kao gore, ovisno o podlozi


Capacryl Haftprimer u nijansi za renoviranje


Capadur
Aqua-Lasur Universal


Capadur
Aqua-Lasur Universal


1) Za optimalnu UV zaštitu je kod svijetlih nijansi potreban temeljni, među i završni premaz (ne važi za tehniku posvjetljavanja tamnih površina). Kod tamnih nijansi (orah i tamnije) dovoljan je jedan temeljni i jedan završni premaz. Bezbojni proizvod ne pruža dovoljnu UV zaštitu i služi prvenstveno kao baza za toniranje.
2) Oštećenja na starim premazima prethodno obraditi na odgovarajući način za svaku pojedinu podlogu.

Potrošnja

Na glatkim drvenim površinama ca. 80 ml/m2 po nanosu.
Na upojnim podlogama ca. 150–200 ml/m2 po nanosu.
Ove vrijednosti potrošnje su orijentacione i mogu odstupati ovisno o vrsti drveta i stanju i svojstvima podloge. Točnu potrošnju po potrebi odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 8 °C

Vrijeme sušenja


Pri 200C i 65% relativne vlažnosti zraka


Suho na dodir


Može se premazivati


Otporno na kišu

30 minuta

8 sati

24 sata

Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se ova vremena sušenja produljuju.

Čišćenje alata

Čišćenje alata odmah vodom nakon uporabe ili kod prekida u radu.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati pakiranje ili etiketu, s obzirom na utjecaj na crijevne bakterije. Ne smije dospijeti u kanalizaciju, vode ili plodno tlo. Prilikom brušenja koristititi filter prašine P2. Prilikom nanošenja koristiti samo četku ili valjak.
Nakon dodira s očima odmah temeljito isprati vodom i posavjetovati se s liječnikom.
Nakon dodira s kožom odmah isprati s puno vode i sapuna.
Sadrži: 2-metil-2H-izotiazol-3-on, 3-jod-2-propinilbutilkarbamat, 1,2-benzizotiazol-3 (2H)-on. Može izazvati alergijske reakcije. 
Ovim proizvodom se postupa u skladu sa Uredbom EU 528/2012 (tretirani proizvod - nije biocidni proizvod) i sadrži slijedeće biocidne tvari: IPBC (3-jod-2-propinilbutilkarbamat, CAS br. 55406-53-6)

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(e), 130 g/l; maks. 50 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-KH01 F

Deklaracija sadržaja

Alkidne smole, poliakrilatna smola, pigmenti, voda, glikol eter, aditivi, konzervansi (metil/benzizotiazolinon), sredstvo za stvaranje filma (jodopropinilbutilkarbamat)

Detaljniji podaci

Detaljniji podaci – vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije