caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/186853/056298_Capadur_Wetterschutz_NQG_2_5L.png

Capadur Wetterschutzfarbe NQG

Pokrivna boja za drvo, razrjediva u vodi, za dugotrajnu čistoću i izdržljivost drvenih površina u vanjskom prostoru.

Primjena

Za oblikovanje u boji i zaštitu drvenih građevinskih elemenata poput drvenih oplata, prozorskih kapaka, ulaznih vrata, rešetaka konstrukcije i sl. kao i nestandardnih drvenih elemenata poput daščanih oplata, ograda, šindre, balkonskih ograda, pergola itd. te za odvodne cijevi i žljebove za kišnicu od tvrdog PVC-a i cinčanog lima.

Prije premazivanja materijala od drveta u vidu ploča, kao što su masivne drvene ploče ili šperploče sa slojem furnira, molimo da vodite računa o uputama u BFS biltenu br. 18 stavak 2.2.3 ff.

Polimerna površina mineralizirana primjenom nanokvarc mrežne tehnologije (NQG) za postizanje čistih površina bez gubitka elastičnosti premaznog filma.

S konzervirajućim filmom za zaštitu površine premaza od napada gljivica i algi. Konzervirajući film pruža najčešće dugogodišnju djelotvornu zaštitu od pojave plijesni i algi na premazanoj površini. Uporaba konzervirajućeg filma ograničena je međutim na ekološki prihvatljivu mjeru. Ovisno o biološkom opterećenju, može u pojedinom slučaju, usprkos konzervirajućem filmu doći do ranog napada mikroorganizama. Na pločama od drvenih materijala (npr. šperpločama, šperpločama s furnirom za izradu zidova, drva s furnirskim slojem i dr.) načelno se mora računati s pojavom mikroorganizama prije isteka uobičajenog jamstvenog roka. Donje strane krovnih istaka su, ovisno o konstrukciji i izvedbi, zbog povećanog opterećenja kondenzacijom, također vrlo podložne napadu gljivica, tako da se ni ovdje ne može zajamčiti da neće doći do njihove pojave. Osim konstrukcijskih tj. građevinskih mjera, uporaba sredstava u vidu zaštitnog filma jedina je moguća zaštita od napada gljivica i algi na premazanoj površini.

Svojstva materijala

 • razrjedivost u vodi
 • vrlo slab miris
 • jednostavna i lagana obrada
 • sprječavnje kapanja
 • paropropusnost
 • visoki stupanj otpornosti na atmosferske utjecaje
 • elastičnost
 • privremena zaštićenost površine od pojave gljivica i algi
 • difuzijski ekvivalentna debljina zračnog sloja pri 150 µm debljine suhog sloja: sd H2O ca. 0,50 m
 • nanokvarc mrežna tehnologija (NQG) osigurava dugotrajnu čistoću površine

Osnova materijala

NQG-modificirana disperzija umjetne smole, posebno namijenjena za drvene površine.

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Weiß: 750 ml, 2,5 l, 10 l
  • Schokobraun: 750 ml, 2,5 l
  • Lichtgrau: 750 ml, 2,5 l
  • Tiefschwarz: 750 ml, 2,5 l
  • Schwedenrot: 750 ml, 2,5 l
  • ColorExpress nijanse: 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

Nijanse

U ColorExpress sustavu moguće je nijansiranje prema 3D sustavu, kao i ostalim kolekcijama ton karata.

Pri opterećenju vodom premazane površine dolazi do privremenog posvjetljivanja tona boje.

Ovakav izgled tipičan je za materijal i ne utječe negativno na funkcionalnost premaza. To vrijedi i u slučaju abrazije pigmenata na premazanoj površini nastale intenzivnim čišćenjem.

Pri uporabi tonova boje slabe pokrivne moći kao što su crvena, žuta, narančasta, preporučujemo izvesti jedan temeljni premaz u odgovarajućem tonu iz sustava grundiranja. Za Capadur Color Wetterschutzfarbe, Capacryl Haftprimer i Capalac GrundierWeiß tonovi boje iz sustava gruniranja dostupni su putem tehnike nijansiranja u ColorExpress sustavu. 

Postojanost tona boje prema BFS biltenu br. 26:
Vezivo: razred A
Pigmenti: skupina 1 do 3 ovisno o nijansi

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat.
Stupanj sjaja ovisi o vrsti i stanju površine.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Ambalažu držati čvrsto zatvorenu.

Gustoća

ca. 1,3 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Drveni elementi nestabilnih i ograničeno stabilnih dimenzija:
Podloga mora biti čista, nosiva, suha i ne smije sadržavati tvari koje potiču odvajanje. Vlažnost drveta ne smije kod drvenih elemenata nestabilnih i ograničeno stabilnih dimenzija biti veća od 15 %.
Mora se voditi računa o načelima konstruktivne zaštite drveta. Ona su preduvjet za trajnu zaštitu drveta premaznim materijalima (vidi i BFSbilten br. 18).

Priprema podloge

Novi drveni građevinski elementi:
Površinu drveta treba izbrusiti u smjeru vlakana, temeljito je očistiti i ukloniti sastojke drveta koji izbijaju na površinu, poput smole i smolastih čepova. Oštre bridove treba izravnati.

Staro neobrađeno drvo:
Posivjele, djelovanjem atmosferilija istrošene površine drveta treba prebrusiti sve do zdravog, nosivog drveta i temeljito ih očistiti. Oštre bridove treba izravnati.

Premazano drvo:
Nenosive stare premaze treba u potpunosti odstraniti sve do nosivog drveta. Čvrsto prianjajuće stare premaze treba prebrusiti i očistiti.

Cink, tvrdi PVC:
Oprati dispergirajućim sredstvom na bazi amonijaka pomoću brusne pločice prema BFS biltenu br. 5 i 22 ili izvršiti čišćenje brušenjem pomoću brusne pločice i sredstva Multistar, razrijeđenog s vodom u omjeru 1 : 5.

Način primjene

Upute za nanošenje špricanjem u zatvorenim uređajima:

 DiznaKut špricanjaTlakRazrjeđivanje 
Airless 0,012 - 0,014 inča40 - 60°180 - 220 bar -
Capadur Wetterschutzfarbe NQG je pripremljen za obradu. Nanosi se kistom i valjkom. Prije uporabe dobro promiješati. Capadur Wetterschutzfarbe NQG ima zaštitni film protiv napada gljivica i algi. Stoga je dopušteno špricanje samo u zatvorenim uređajima uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša i o zaštiti na radu.
Sistem nanošenja na površinu

PodlogaNamjenaPriprema podlogeImpregniranje 1)GrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
Drveni elementiVaniBFS Nr. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
ili
Capalac
Holz-Imprägniergrund

Kod svijetlih nijansi 2)
Capalac GrundierWeiß
ili
Capacryl Holz-IsoGrund
Capadur
Wetterschutzfarbe NQG
Capadur
Wetterschutzfarbe
NQG
CinkVaniBFS Nr. 5Capacryl HaftprimerAko je potrebno
Capadur
Wetterschutzfarbe NQG
Tvrdi PVCVaniBFS Nr. 22Capacryl HaftprimerAko je potrebno
Capadur
Wetterschutzfarbe NQG
Nosivi stari premaziVaniObrusiti/
izlužiti
–3)Capacryl Haftprimer 3)Ako je potrebno
Capadur
Wetterschutzfarbe NQG
1)Na drvenim građevinskim elementima, koji su ugroženi pojavom plavljenja, potrebna je prema BFS biltenu br. 18 i VOB DIN 18363 dio C impregnacija protiv plavljenja
2)Kod drveta sa sastojcima topivim u vodi, koji izazivaju promjenu boje, treba uvijek primijeniti Capalac GrundierWeiß ili Capacryl Holz. Mjesta sa izraženom strukturom premazati 2x.
3)Oštećenja na starim premazima treba pripremiti i grundirati u skladu s dotičnom podlogom.

Potrošnja

Ca. 150 ml/m2/nanosu.
Vrijednosti potrošnje su orijentacione vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenom stanju i svojstvima. Točnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Najmanje +8 0C.

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zrakasuho na dodirmože se premazivatiotporno na kišu
nakon sati11224

Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje.

Čišćenje alata

Vodom nakon uporabe.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. Nanosi se samo četkom / kistom ili valjkom.

Ovaj proizvod je "tretirani proizvod" prema sukladno EU-odredbi 528/2012 (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne sastojke: IPBC (3-jod-2-propinilbutilkarbamat)  (CAS-Nr. 55406-53-6), Propikonazol  (CAS-Nr. 60207-90-1), 4,5-Diklor-2-oktil-2H-izotiazol-3-on (64359-81-5), Oktilizotiazolinon  (CAS-Nr. 26530-20-1).

Sadrži: smejsu 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 247-500-7] i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 220-239-6] (3:1). 4,5-Diklor-2-oktil-2H-izotiazol-3-on. 

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao stare boje na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(d): 130 g/l; maks. 130 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-LW01F

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, titan dioksid, pigmenti u boji, kalcijev karbonat, voda, glikoleter, aromati, glikoli, aditivi, sredstvo za konzerviranje ((jodpropinilbutilkarbamat, Propikonazol, Dikloroktilizotiazolinon, Oktilizotiazolinon)

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije