caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/194376/056825_Capdur_Holzdeckenfarbe_2_5L.png

Capadur Holzdeckenfarbe

Vodorazrjedivi 3u1 lak za drvo, posebno namijenjen za premazivanje tamnih drvenih unutarnjih stropova u bijelo

Primjena

Posebno prikladan kao temeljni, među i završni sloj za premazivanje postojećih drvenih stropova u bijelu boju.

Svojstva materijala

  • vodena emulzija
  • ekološki premaz
  • 3u1 - temeljni, među i završni premaz
  • efikasan protiv izbijanja obojenja iz drva na površinu

Osnova materijala

Akrilna disperzija

Pakiranje/Veličina pakiranja

750 ml, 2,5 l

Nijanse

Weiß

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, originalno zatvoreno, 12 mjeseci.

Gustoća

ca. 1,3 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++--
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Premazani i nepremazani drveni stropovi u unutarnjem prostoru. Preporučamo provjeriti nosivost  podloge, te efikasnost sprječavanja izbijanja obojenja iz drva na površinu izradom probne površine na objektu.
Podloga mora biti čista, suha, otprašena, nosiva i bez ostataka koji sprječavaju prionjivost premaza. Maksimalna dozvoljena količina vlage: 12%. 

U niti jednom slučaju ne može se garantirati da neće doći do izbijanja obojenja iz drva na površinu. Promjene boje u pojedinim slučajevima se mogu pojaviti čak i ako su nanesena dva sloja boje, ako su prisutne lako topive komponente u drvu. Stoga je uvijek potrebno provjeriti sposobnost pokrivnog premazivanja izradom testne površine na objektu, posebno u slučaju tropskog drva i drva koje ima veliki broj čvorova.

Priprema podloge

Nepremazani drven strop
Obrusiti drvo u smjeru vlakana, očistiti i odprašiti te ukloniti eventualne ostatke smole.

Drveni strop sa starim premazom
Oprezno prebrusiti postojeći premaz te ukloniti sve ostatke koji ne drže dobro.

Napomena:
Stropovi u unutrašnjosti mogu biti izloženi vlazi te stoga i sakupljanju zbog različite količine vlage u prostoru. Posebno na vrijeme sezone grijanja, mogu postati vidljivi pojedini nepremazani dijelovi, koji su prije bili premazani. Dijelovi drva koji su u direktnom kontaktu, npr. pero i utor, mogu pokazati blokirajući efekt. Dvije ili više drvene ploče mogu biti međusobno zalijepljene lakom i mogu se pojaviti pukotine u području spoja ili unutar ploče u slučaju promjena vlažnosti zraka. Ove pojave nije moguće izbjeći i spriječiti.

Način primjene

Upute za nanošenje špricanjem:

UređajØ DiznaTlakRazrjeđivanje
Airless0,008–0,010 inča180 barakonzistencija podešena za isporuku, nerazrijeđeno
Caparol NAST Frontend (plavi prsten)
Wagner XVLP FinishControl 5000
NAST-Frontend blaupuni protokkonzistencija podešena za isporuku, nerazrijeđeno


Obrada:

Capadur Holzdeckenfarbe nanijeti nerazrijeđen, koristeći četku za lak, valjak za lak kratke dlake, airless ili nanijeti na malu površinu sa Wagner XVLP FinishControl i NAST-Frontend.

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaNamjenaPriprema podlogeGrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
Drveni strop, nepremazaniunutrabrušenje (ako je potrebno) i čišćenje, provjera efikasnosti pokrivanja izradom probnog premazaCapadur HolzdeckenfarbeWenn erforderlich:
Capadur Holzdeckenfarbe
Capadur Holzdeckenfarbe
Drveni strop, sa starim premazomunutrapranje, čišćenje, brušenje (ako je potrebno), provjera prionjivosti, podnošljivosti i efikasnosti pokrivanja izradom probnog premazaCapadur HolzdeckenfarbeWenn erforderlich:
Capadur Holzdeckenfarbe
Capadur Holzdeckenfarbe

Minimalno vrijeme sušenja između slojeva 12 sati, kako bi se osigurao maksimalan učinak protiv izbijanja obojenja 

Potrošnja

Ca. 100–130 ml/m2/nanosu.
Vrijednosti potrošnje su orijentacione vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenom stanju i svojstvima. Točnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Najmanje +10 0C.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zrakaotporno na prašinusuho na dodirmože se premazivati
nakon sati1–28–1012–16
Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Obratiti pažnju

Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati izvan dohvata
djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s
kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ako se proguta hitno
zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. Nanosi se samo četkom / kistom ili valjkom. Prilikom brušenja koristiti filtar P2. Ne udisati prašinu/maglicu/pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao stare boje na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(i): 140 g/l: maks. 140 g/l.

Kod proizvoda boja i lakova

M-LW01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, alkidna sloma, titan dioksid, mineralni pigmenti, silikati, voda, glikoleter, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Benzizotiazolinon, Metilizotiazolinon).

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije