caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/218314/061925_DISBON_481_04_kg_06_kg.png

Disbon 481 2K-EP-Universalprimer

2K sredstvo za grundiranje od čvrste epoksidne smole na bazi vode, za neupojne, krute podloge. Primjenjuje se vani i unutra.

Primjena

Poboljšava vezanje na krutim, neupojnim podlogama.
Zaštita od hrđe na željezu, čeliku i pocinčanim površinama.
Univerzalno premazivo sa gotovo svim 1K i 2K pokrivnim premazima (u slučaju dvojbe izvesti probni premaz). Nije prikladno kao premaz za zaštitu od korozije na armirnom željezu kod popravaka na betonu.

Svojstva materijala

  • odlično veže na praktički svim neupojnim podlogama
  • primjenjuje se na željezu, čeliku i pocinčanim površinama očišćenim od hrđe kao aktivna zaštita od hrđe

Osnova materijala

dvokomponentna epoksidna smola, na bazi vode

Pakiranje/Veličina pakiranja

1 kg, 5 kg, 10 kg limeno kombi pakiranje

Nijanse

Weiß, Hellgrau, Dunkelbraun (bijela, svijetlo siva, tamno smeđa)

Skladištenje

Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 1 godina. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

Gustoća

1,5 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 35 µm/100 g/m2

Prikladne podloge

Neupojne krute podloge kao glasal, resopal, verzalit, kolorpan, pločice, glinena cigla, stari premazi od poliuretana, epoksidne smole i poliestera, aluminij (ne eloksirani) i pocinčane površine, neobrađeni vakuum beton kao i nepremazane eterplan N ploče

Na tvrdom PVC i premazanim žicama svitaka (zavojnica) napraviti probu prijanjanja i probni premaz. Ne primjenjuje se na polietilenu, polipropilenu i eloksiranom aluminiju. Podloga mora biti suha, nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez čestica koje se odvajaju, prašine, ulja, masnoća, sredstava za čišćenje, otarina guma i drugih čestica koje razdvajaju.

Priprema podloge

Nosive površine s onečišćenjima (prašina, prljavština itd.) pripremiti vodom pod pritiskom tako da tvari koje sadrže silikone i djeluju razdvajajuće budu odstranjene bez ostatka. Keramičke obloge se nakon mokrog čišćenja moraju u načelu još mat obrusiti sa brusnim papirom, brusnom vunom ili sličnim.

Cink odnosno pocinčane elemente pripremiti čišćenjem odnosno mlazom (sweep) pod niskim tlakom (sitnim česticama) da postanu malo hrapavi, prema BFS uputi br. 5.

Zahrđale željezne, čelične i cinčane površine očistiti od hrđe da metal bude sjajno čist (stupanj pripremljenosti odnosno čistoće Sa 21/2 prema DIN EN ISO 12944, dio 4).

Podloge koje sadrže azbest (npr. glazal) se smiju čistiti prema uputi TRGS 519.

Tvrdi PVC pripremiti sredstvom za pranje na bazi amonijaka prema BFS uputi br. 22.

Aluminij pripremiti tako da se obrusi brusnom vunom i očisti sa npr. sredstvom za čišćenje na bazi fosforne kiseline prema BFS uputi br. 6.

Priprema materijala

Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće (najviše 400 okr/min) intenzivno miješati da nastane ravnomjerna nijansa bez pruga. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

Omjer miješanja

osnovna masa : učvršćivač = 3 : 2 težinska dijela

Način primjene

Kist/četka za ravne površine, valjak kratke dlake ili prskanje Airless uređajima (sapnica 0,016 – 0,018 inča, pritisak najmanje 50 bara)

Sistem nanošenja na površinu

Materijal nanijeti ravnomjerno u tankom sloju. Kod primjene tankoslojnih lakova se materijal mora aplicirati postupkom prskanja.
Grundiranje i premazivanje eterplan N ploča obaviti prema uputi proizvođača (Eternit).

Potrošnja

Na neupojnim podlogama ca. 120–170 g/m2. Kod nanošenja prskanjem potrošnja može biti veća. Točnu potrošnju odrediti izradom uzorka na objektu.

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 90 minuta. Više temperature skraćuju, a niže produljuju vrijeme za uporabu.
Savjet: Kraj vremena upotrebljivosti se optički ne može raspoznati. Prekoračenje roka dovodi do promjena u sjaju i nijansi kao i do smanjenja čvrstoće i gubitaka u vezanju za podlogu. Izbjegavati predebele premaze (veću potrošnju). Tijekom faze sušenja i stvrdnjavanja osigurati dobro prozračivanje. Ne upotrebljavati ispod premaza debelog sloja na bazi vode. 

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 10 °C, max. 30 °C

Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva prolaza (dvije etape rada) bi kod premaza na bazi vode koji slijede trebalo biti najmanje 3 sata pri 20 0C.
Kod premaza koji slijede, a sadrže otapala, vrijeme čekanja iznosi najmanje 16 sati pri 20 0C.
Premaz koji slijedi se mora nanijeti u roku od 3 dana. Navedeni rok se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka može se nakon ca. 3 sata premazivati s premazima na bazi vode, a nakon ca. 16 sati s premazima koji sadrže otapala.

Kod nižih temperatura može se s premazima na bazi vode premazivati nakon 12 sati, a nakon 48 sati s premazima koji sadrže otapala. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 8 sati pri 20 0C) nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer inače može doći do narušavanja površine i smanjenja moći vezanja za podlogu.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu, vodom ili toplom vodom sa sapunicom.

Obratiti pažnju

Proizvod namijenjen samo za industrijsku primjenu.

Osnovna masa: Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

Učvršćivač: Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
Sadrži epoksidne spojeve. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(j); 140 g/l; maks. 90 g/l

GIS kod

RE 0

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije