caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/57137/027185_Capalac_Venti_NL.png

Capalac Profi Venti

Temeljni, među i završni lak za drvene prozore i drvene dijelove ograničenih dimenzija s regulacijom vlažnosti. Za unutarnje i vanjske radove. Bez aromatskih ugljikovodika.

Primjena

Lak sustav za prozore s regulacijom vlažnosti, pogodan kao temeljni, među i završni premaz. Na griljama se preporuča upotreba Capadur Color Wetterschutzfarbe zbog često štetnih konstrukcijskih uvjeta. Nije preporučljiv za drvene grede i drvene fasade. Zbog svog karakterističnog mirisa, u osjetljivim unutarnjim prostorima preporučamo koristiti Capacryl PU-Satin.

Svojstva materijala

  • elegantna i laka obrada
  • regulira vlažnost
  • brzo se suši
  • dobro pokriva rubove
  • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i kratkotrajno na slabe kiseline i lužine
  • bez aromatskih ugljikovodika

Osnova materijala

Alkidna smola na bazi otapala, bez aromatskih ugljikovodika.

Pakiranje/Veličina pakiranja

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
  • ColorExpress:
    1 l, 2,5l, 10 l

Nijanse

Bijela.
Posebne nijanse dostpne  ColorExpress (Capalac mix) sustavu.
Kod intenzivnih i tamnih nijansi mogu na površini premaza nastati privremeno otarine pigmenata, po potrebi lakirati prozirnim lakom Capalac Kunstharz-Klarlack.
Napomena: Kod svijetlih nijansi i bijele boje može zbog oskudnog utjecaja svjetla (UV zračenje) i kemijskih utjecaja kao što su npr. pare amonijaka iz sredstava za čišćenje, materijala za ljepljenje, premazivanje ili brtvljenje doći do pojave žutila na površini laka. To žutilo je tipično za materijal i ne predstavlja manu proizvoda.

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Vezivo: Klasa B
Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

Stupanj sjaja

Svilenkasti sjaj.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Načetu ambalažu držati dobro zatvorenu.

Gustoća

ca. 1,25 g/cm3

Prikladne podloge

Drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija. Podloga mora biti čista, nosiva bez tvari koje razdvajaju.
Vlažnost drveta ne smije prijeći kod elemenata stabilnih dimenzija 13%, a kod onih s ograničeno stabilnim i nestabilnim dimenzijama 15%.

Priprema podloge

Nove drvene površine:
Glatke, oblanjane površine obrusiti u smjeru vlakana i očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, npr. smolu, odstraniti. Oštre rubove slomiti (vidjeti također BFS Uputu br. 18).

Stare drvene površine:
Posivjele, vremenom istrošene drvene površine obrusiti do neugroženog, nosivog drveta i očistiti. Oštre rubove slomiti (vidjeti također BFS Uputu br. 18).

Stari premazi:
Nenosive stare premaze potpuno ukloniti do nosive površine. Stare premaze koji čvrsto drže obrusiti i očistiti.

Način primjene

Savjeti za nanošenje špricanjem:
Ø mlaznice
PritisakRazrjeđivanjeTemperatura materijala
Aircoat-Tempspray0,011–0,013 inča180–200 baraisporučena konzistencija35 °C

Obrada:
Nanošenje sa Aircoat je moguće u konzistenciji isporučenog proizvoda, ako je proizvod prethodno zagrijan. Capalac Venti se može nanositi valjkom, četkom ili špricanjem i već je podešen za nanošenje.

Sistem nanošenja na površinu

Podloga

Primjena

Priprema podloge

Impregni-
ranje

Grundiranje

Međupremaz

Završni premaz

Drvo, drveni materijali

Unutra

Obrusiti

-

Capalac Venti

Capalac Venti

Capalac Venti

Drvo

Vani

BFS uputa br. 18

Capalac Holz-Imprägnier-
Grund

Capalac Venti

Capalac Venti 1

Capalac Venti

Nosivi stari premazi

Unutra/vani

Izbrusiti / očistiti lužinom

-2

Capalac Venti

Capalac Venti


1) Na stabilnim drvenim elementima je prema BFS uputi br. 18 potreban dvostruki međupremaz. Nanijeti impregnaciju, temeljni i međupremaz prije ugradnje i među i završni premaz nakon ugradnje (vidjeti BFS Uputu br. 18).

2) Oštećena mjesta na starim premazima (sirovo drvo) impregnirati sa Capalac Holz-Imprägniergrund. Unutarnje područje vanjskih prozora i vanjskih vrata se računa u vanjsko područje i impregnira se sa Capalac Holzimprägniergrund.

Potrošnja

Četka/kist

Valjak

Špricanje (Aircoat)

Potrošnja ml/m2/nanosu

100-110

90-100

130


Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Točnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka

otpornost na prašinu

suho na dodir

može se premazivati

može se ponovo špricati

nakon sati

3

6-7

4-6

6


Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe testbenzinom, zamjenom za terpen­tin­ ili uljnim razrjeđivačem.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Zapaljiva tekućina i para. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
Sadrži 2-butanon oksim, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacat, metil-(1,2,2,6,6-pentamethil-4-piperidil)sebacat, Metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(d), 300 g/l; maks. 300 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-LL01

Deklaracija sadržaja

Capalac Venti bijeli i Capalac mix Venti bijeli:
Alkidna smola, titan dioksid, kalcij karbonat, silikati, alifati, aditivi

Capalac Venti transparent:
Alkidna smola, kalcij karbonat, silikati, alifati, aditivi

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije