caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/194642/056892_CAPALAC_Kunstharz-Klarlack.png

Capalac Kunstharz-Klarlack - polumat

Transparentni završni lak, bez aromata.

Primjena

Unutarnji radovi:
Za lak premaze na neobrađenim, lazurom premazanim ili u boji lakiranim drvenim površinama. Kao prozirni lak premaz za željezo, čelik, aluminij (ne eloksirani) i bakar (Pozor: nije zaštita od oksidacije i korozije!). 

Vanjski radovi:
Za dodatni prozirni lak premaz na lazurom premazanim ili u boji lakiranim površinama drveta stabilnih dimenzija. 

Unutarnji i vanjski radovi:
Za dodatni prozirni lak premaz na prikladnim lak površinama (npr. Capalac Dickschichtlack Glimmer) radi poboljšanja mehaničke opteretivosti površine, svojstava čišćenja i otpornosti na atmosferilije. Zbog razvijanja mirisa tipičnog za lakove od alkidnih smola preporučamo za premazivanje velikih površina unutra primijeniti Capadur Parkett- und SiegelLack.

Svojstva materijala

  • bez aromata
  • jako dobro se obrađuje
  • višestruko primjenjiv
  • jako dobro se razlijeva
  • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i kratkotrajno na slabe kiseline i lužine

Osnova materijala

Alkidna smola, otapalo bez aromata.

Pakiranje/Veličina pakiranja

375 ml, 750 ml, 2,5 l

Nijanse

Transparentan.
Zbog blago žućkaste nijanse alkidne smole kod lak premaza na bijelim i obojanim površinama nastaje neznatno odstupanje u nijansi.

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu. Ambalažu držati čvrsto zatvorenu.

Gustoća

ca. 0,91 g/cm3

Prikladne podloge

Premazani i nepremazani unutarnji građevni elementi od drveta. Željezo, čelik, aluminij, bakar u unutaranjim prostorima bez opasnosti od korozije i oksidacije.

Lazurom premazani i lakirani vanjski elementi od drveta stabilnih dimenzija (ne kao prozirni premaz na drvetu vani, jer nema UV zaštite). Lakovi od alkidne smole i Capalac Dickschichtlack unutra i vani. Nije za podove od parketa.

Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju.

Vlažnost drveta kod bjelogoričnog drveta ne smije prijeći u prosjeku 12%, kod crnogoričnog drveta u prosjeku 15%.

Priprema podloge

Drveni elementi:
Površinu drveta obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti i odstraniti izbočine kao npr. smolu i grude smole. Oštre rubove odlomiti (vidjeti i BFS uputu br. 18).

Metali unutra:
Sa željeza i čelika skinuti hrđu. Kod aluminija i bakra ukloniti proizvode oksidacije i temeljito očistiti nitro razrjeđivačem.

Lakirane površine:
Obrusiti plastičnom vunom (kod boja sa svjetlucavim česticama - glimmerima, nije potrebno) i očistiti.

Način primjene

Naputci za nanošenje špricanjem:

Ø mlaznicePritisakRazrjeđenjeZagrijavanje materijala
Aircoat-TempSpray0,009–0,011 inča180–200 bara35 °C

Obrada:
Capalac Kunstharz-Klarlack se može nanositi četkom / kistom, valjkom ili prskanjem. Capalac Kunstharz-Klarlack je već podešen za nanošenje četkom / kistom. Prskanje je moguće u isporučenoj konzistenciji uz zagrijavanje materijala (TempSpray) sa Aircoat nanošenjem.

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaPrimjenaPriprema podloge
ImpregniranjeGrundiranjeMeđupremaz
Završni premaz
Drvo, drveni elementiunutraobrusiti / očistitiCapalac
Kunstharz-Klarlack
po potrebi

Capalac Kunstharz-Klarlack

Capalac
Kunstharz-Klarlack
Drveni elementi stabilnih dimenzijavaniBFS Uputa
br. 18
Capalac
Holz-Imprägniergrund
Capadur UniversalLasur
ili
F7-LangzeitLasur u tonu
1–2 x Capadur UniversalLasur ili
F7-LangzeitLasur u tonu1)
Željezo, čelik, aluminij, bakar
unutraskinuti hrđu, obrusiti, očistitiCapalac
Kunstharz-Klarlack
Lakovi od alkidne smole,
Capalac Dickschichtlack
unutra/vanipo potrebi obrusiti, očistiti
2)
1)Kod lazura mora postojati dostatna UV zaštita pigmentima. Capalac Kunstharz-Klarlack nije UV zaštita, samo je prozirni lak premaz.
2)Oštećena mjesta na starim premazima prethodno obraditi sukladno podlozi.
Uputa: Na praškastim premazima, premazima svitaka i zavojnica i drugim kritičnim podlogama prethodno izraditi probne površine i provjeriti vezanje za podlogu.

Potrošnja


Četka / Kist - ValjakŠpricanje
Potrošnja ml/m2/nanosu80–100140

Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Točnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zrakaotpornost na prašinumože se primatimože se premazivatimože se ponovo špricati
nakon sati481612

Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe, tehničkim benzinom odnosno zamjenom za terpentin.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare / aerosol. Spriječiti dodir s očima i kožom. Ne smije dospijeti u kanalizaciju / vode i plodno tlo. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Upotrebljavati samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik.

Sadrži: kobaltoarboksilate, 2-butanoksim – može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(i), 400 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 400 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-KH02

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr