caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/185596/056000_CAPALAC_Disbocolor_493.png

Capalac Disbocolor 493 Methacrylharzschutz

Fasadni zaštitni lak brilijantne boje, posebno za metalne fasade.

Primjena

Površinska zaštita za fasade i fasadne dijelove izrađene od pocinčanog čelika, Coil Coating lima, aluminija (ali ne eloksiranog), bakra i tvrdog PVC-a. Za oblikovanje u boji betonskih i cementnih površina. Za vanjsku primjenu.

Svojstva materijala

 • brzosušiva
 • reverzibilna
 • velika otpornost na UV zračenje i atmosferilije
 • briljantno sjajna boja
 • lak površina koja se lako čisti
 • otpornost na mineralna ulja, masnoće, vosak, sredstva za čišćenje i vodene otopine soli
 • brzo se suši i brzo može biti izložen utjecaju kiše

Osnova materijala

Metakrilna smola. Sadrži otapala.

Pakiranje/Veličina pakiranja

8 l

Nijanse

 • Standardne nijanse:
  Bijela
 • Tvorničko nijansiranje:
  Široki izbor tvornički dostupnih nijansi.

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Vezivo: Klasa A
Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži.

Gustoća

ca. 1,2 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
--++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Fasadne površine od Coil Coating lima, pocinčanog lima, cinka, aluminija (NIJE za eloksirani aluminij), bakar i tvrdi PVC. Beton i cementne žbuke. Zbog brzog sušenja Capalac Disbocolor 493 na betonu i cementnoj žbuci može kroz pore doći do izbijanja mjehurića. To je fizikalno neizbježno, no ne utječe na funkcionalnost premaza.

Capalac Disbocolor nije prikladan za krovne površine. Podloga mora biti suha, čvrsta, nosiva, stabilna i bez tvari koje razdvajaju.

Priprema podloge

Grundiranu površinu obrusiti i očistiti.

Premazi (npr. Coil Coating)
Ispitati nosivost starih premaza i podnošljivost s Capalac Disbocolor 493. Nosive stare premaze očistiti npr. vodenim mlazom pod pritiskom te ukloniti kredaste ostatke. Nenosive stare premaze odstraniti prikladnim postupkom.

Način primjene

Capalac Disbocolor 493 je moguće nanositi valjkom. Materijal je spreman za uporabu. Prije uporabe dobro promiješati.

Nanošenje špricanjem nije moguće!

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeGrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
Coil coating fasadni limvaniočistitiCapalac 2K-EP-Haftgrund1) ili
Capacryl Haftprimer1)

Capalac

Disbocolor 493 2)

Capalac
Disbocolor 493
Cink, pocinčani čelikvaniBFS-Uputa br. 5Capacryl Haftprimer

Capalac

Disbocolor 493 2)

Aluminij i bakarvaniBFS-Uputa br. 6Capacryl Haftprimer

Capalac

Disbocolor 493 2)

Tvrdi PVCvani

BFS-Uputa br. 22

Capacryl Haftprimer

Capalac

Disbocolor 493 2)

Beton, cementna žbukavaniočistitiDupa-grundCapalac
Disbocolor 493 2)
1)Kod premazivanja starih premaza prethodno ispitati prionjivost za podlogu.
2)

Kod vrlo tamnih tonova ili slabe pokrivnosti (npr. žuta, crvena ili narančasta) može biti potreban dodatni međupremaz.

Napomena: Kod praškastih premaza, kao i kritičnih podloga potrebno je napraviti ispitivanje prionjivosti za podlogu. Kod vrlo tamnih tonova ili tonova slabe pokrivnosti (npr. žuta, crvena ili narančasta) može biti potreban dodatni međupremaz.

Potrošnja

Ca. 135–180 ml/m2/nanosu.
Vrijednosti potrošnje su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i svojstvima podloge. Točnu potrošnju utvrditi samo prethodnim probnim premazivanjem.

Potrošnja od 200 ml/m2/nanosu se ne smije prekoračiti!

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

 • temperatura materijala, okolnog zraka i podloge: min. 5 °C (preporučljivi raspon: do 10 do 25 °C)
 • relativna vlažnost zraka: ≤ 80 %

Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.1.10. Materijal se ne bi trebao nanositi pri direktnoj izloženosti suncu, jakom vjetru, kiši i zagrijavanju.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zrakaotporno na prašinuotporno na kišumože se premazivati
nakon sati1 sat2 sata12 sati

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe razrjeđivačem Disbocolor 499 Verdünner.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljiva tekućina i para. Nadražuje dišni sustav. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Moguća opasnost od neprolaznih učinaka. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne ispuštati u kanalizaciju, odložiti kao opasni otpad. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik.

Sadrži derivate nafte, lake, aromatske, ugljikovodike, C9-C12, n-alkane, izo-alkane, ciklički vezane, aromate (2-25 %), n-Butilacetat.

Sadrži Bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacat, Metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat – može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(i), 500 g/l; maks. 500 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-PL04

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno - tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije