caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/185595/055999_CAPALAC_AQUA_Metallschutzlack.png

Capalac Aqua Metallschutz

Lak za zaštitu metala na bazi disperzije za temeljne i međupremaze te za završne premaze u vanjskom i unutarnjem prostoru. Antikorozivna zaštita za čelik i pocinčani čelik prema normi DIN EN ISO 12944-6.

Primjena

Temeljni i međupremaz te završni premaz (sustav „sve u jednom'") za zaštitu i oblikovanje dijelova zgrade od željeza, čelika, cinka, pocinčanog čelika, aluminija i bakra iznutra i izvana.
Antikorozivna zaštita za željezo i čelik.
Ne smije se koristiti za premazivanje eloksiranog aluminija niti krovnih pokrova.

Svojstva materijala

 • izvanredno prianjanje 
 • velika pokrivna moć na površinama konstrukcijskih elemenata i bridovima 
 • dugotrajna zaštita zahvaljujući vrlo dobroj otpornosti na atmosferske utjecaje 
 • temeljni i međupremaz te završni premaz iz jednog pakiranja (sustav sve u jednom) 
 • potvrda o ispitivanju za kategoriju korozivnosti do C 4 M na čeliku i C 4 H na pocinčanom čeliku prema normi DIN EN ISO 12944 dio 6 
 • mogućnost nijansiranja u raznovrsnim tonovima boje u sustavu ColorExpress 
 • podobnost prema kriteriju sustava DGNB ENV 1.2 (2012): QS1, QS2; QS3; QS4

Osnova materijala

Disperzija umjetne smole.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Bijela:  750 ml; 2,5 l; 10 l;

 

 • ColorExpress: 700 ml; 2,4 l; 9,6 l;

Nijanse

 • Standardna:
  Weiss
 • ColorExpress:
  U sustavu ColorExpress moguće je nijansiranje u velikom broju nijansi. 

  Postojanost tona boje prema BFS biltenu br. 26:
  Vezivo: razred A
  Pigmenti: skupina 1 do 3, ovisno o tonu boje

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, min 2 godine.

Gustoća

ca. 1,3 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Željezo, čelik, cink, aluminij, bakar, nosivi stari premazi.
Podloga mora biti čista, nosiva, suha i ne smije sadržavati tvari koje potiču odvajanje. Nije predviđeno za premazivanje krovnih površina ni eloksiranog aluminija! Na postojećim premazima po potrebi je potrebno izvršiti pokus prianjanja. To osobito vrijedi za praškaste premaze i Coil Coating.

Priprema podloge

Željezo, čelik:
Pripremiti na stupanj čistoće SA 2 ½ (obraditi mlazom) prema normi DIN EN ISO 12944-4. Pri neznatnom korozivnom opterećenju (npr. u unutarnjem prostoru bez opterećenja kondenziranom vodom i bez agresivnih utjecaja) moguće je temeljito strojno ili ručno skinuti hrđu do stupnja čistoće ST 3.

Cink, pocinčani čelik:
Čišćenje brušenjem brusnom tkaninom i sredstvom Multistar, razrijeđenim s vodom u omjeru 1:5 ili pranje dispergirajućim sredstvom na bazi amonijaka ili obrada mlazom prema uputama u BFS biltenu br. 5.

Aluminij:
Čišćenje brušenjem brusnom tkaninom i sredstvom Multistar, razrijeđenim s vodom u omjeru 1:5. Slijediti upute iz BFS biltena br. 6.

Bakar:
Čišćenje brušenjem brusnom tkaninom i sredstvom Multistar, razrijeđenim s vodom u omjeru 1:5.

Stari premazi:
Stare premaze treba obrusiti i/ili lužiti. Nenosive stare premaze odstraniti.

Način primjene

Savjeti za nanošenje špricanjem:

Uređaj za špricanjeØ DiznaKut špricanjaTlakNapomena
Airless0,012 – 0,014 inča40 - 60 °200 - 220 barnerazrijeđen
Caparol-NAST
/Wagner XVLP
FinishControl 5000 
Caparol NAST-Frontend
(nijansa: plava)
-puni protok zraka10 % vodom
Za antikorozivnu zaštitu usklađenu s normom prednost ima nanošenje špricanjem. Debljine sloja ispitati mjeračem debljine mokrog filma kako bi se postigla potrebna debljina suhog sloja. Pri nanošenju špricanjem na velikim površinama nije uvijek moguće izbjeći pojavu oblačića, primjerice, zbog razdiobe površine na radne sekcije. 

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeGrundiranjeMeđupremazZavršni sloj
Željezo, čelikunutra/vaniodstraniti hrđu/očistitiCapalac Aqua Metallschutzako je potrebno
Capalac Aqua
Metallschutz
Capalac Aqua
Metallschutz
Cinkunutra/vaniBFS br. 5
Aluminijunutra/vaniBFS br. 6
Bakarunutra/vaniMultistar/brusnom tkaninom

Nosivi stari
premazi1)

unutra/vaniobrusiti/izlužiti

Oštećenja pripremiti i
grundirati sukladno podlozi

Napomena: na praškastim premazima, premazima Coil Coating i drugim kritičnim podlogama treba prethodno ispitati prianjanje na pokusnim površinama.

Obrada:
Capalac Aqua Metallschutz može se premazivati kistom, nanositi valjkom ili špricanjem. Prije uporabe dobro promiješati. Za antikorozivnu zaštitu usklađenu s normom (vidi sljedeće tablice/kategorije korozivnosti) prednost ima nanošenje špricanjem, kako bi se postigle potrebne debljine mokrog i suhog filma.

Ljepljive trake za omeđivanje premaza: 
Ljepljive trake treba prije sušenja površine premaza ukloniti. U protivnom će se zbog velikih debljina sloja suhi premazani film u odlijepljenoj rubnoj zoni odignuti skupa s trakom. Treba koristiti vodootporne ljepljive trake.  
  
Antikorozivna zaštita na čeliku s Capalac Aqua Metallschutz:
Capalac Aqua Metallschutz: sustavi premazivanja za kategoriju korozivnosti do C2 H, C3 H, C4 M na podlozi norme DIN EN ISO 12944-5.
Priprema površine: obrada mlazom na stupanj čistoće SA 2 1/2 (DIN EN ISO 12944-4).
Postupak nanošenja: Airless špricanje..
Br.Temeljni premazµm1)Međupremazµm1)Završni premazµm1)pot. debljina sloja 
µm1)
Kategorija korozivnosti
C22)C32)C4 4)
LMHLMHLMH
1 3)Capalac Aqua Metallschutz80--Capalac Aqua Metallschutz80160+++++----
2 3)Capalac Aqua Metallschutz80Capalac Aqua Metallschutz80Capalac Aqua Metallschutz80240++++++++-
1)Propisana debljina sloja (debljina suhog sloja)
2)Objašnjenja u vezi s kategorijama korozivnosti (vidi dolje)
3)S dokazom o prikladnosti (izvješće o ispitivanju) prema normi DIN EN ISO 12944 dio 6 za sustav br. 1 i 2
4)Za kategoriju korozivnosti C4 High treba primijeniti Capalac Dickschichtlack
+pogodan
-nije pogodan


Antikorozivna zaštita na pocinčanom čeliku s Capacryl Metallschutz (sustav Duplex):
Sustav premazivanja za kategoriju korozivnosti C2 H, C3 H, C4 H na podlozi norme DIN EN ISO 12944-5.
Priprema površine: sweeping postupkom (DIN EN ISO 12944-4).
Postupak nanošenja: Airless špricanje.

Br.Temeljni premazµm1)Međupremazµm1)Završni premazµm1)pot. debljina sloja 
µm1)
Kategorija korozivnosti
C22)C32)C4
LMHLMHLMH
1 3)Capalac Aqua Metallschutz80--Capalac Aqua Metallschutz80160+++++++++
1)Propisana debljina sloja (debljina suhog sloja)
2)Objašnjenja u vezi s kategorijama korozivnosti (vidi dolje)
3)S dokazom o prikladnosti (izvješće o ispitivanju) prema normi DIN EN ISO 12944 dio 6 za sustav br. 1
+Pogodan
-Nije pogodan

Napomene
Kategorije korozivnosti (vidjeti DIN EN ISO 12944 dio 2)
Kategorija/
Opterećenje
Primjeri tipičnih uvjeta okoline odnosno u umjerenoj klimatskoj zoni
vaniunutra
C2 neznatnoAtmosfere s neznatnim onečišćenjem. Najčešće ruralna područja.Negrijane zgrade, u kojima može doći do kondenzacije, npr. skladišta, sportske dvorane.
C3 umjerenoGradska i industrijska atmosfera, umjereno onečišćenje sumpornim dioksidom. Obalna područja s neznatnim opterećenjem solju.Proizvodni pogoni s visokim stupnjem vlage i djelomice onečišćenim zrakom, npr. postrojenja za proizvodnju živežnih namirnica, praonice, pivovare, mljekare.
C4 jakoIndustrijska područja i obalna područja sa umjerenim opterećenjem solju.Kemijska postrojenja, bazeni za kupanje, spremišta za čamce iznad morske vode.

Trajanje zaštite
(vidjeti DIN EN ISO 12944 dio 1 i 5)
Trajanje zaštite je očekivana trajnost nekog sustava premazivanja do prvog obnavljanja. Kod navedenih razdoblja radi se o iskustvenim vrijednostima koje mogu pomoći naručitelju da definira program obnavljanja prema gospodarskim aspektima.
Trajanje zaštite nije jamstveni rok! 
RazdobljeZaštita/god
Low (L)2–5
Middle (M)5–15
High (H)više od 15

Potrošnja

Potrošnja/Debljina filma:
Način nanošenjaPotrošnja/m2Prosječna potrošnja/ m2Prosječna debljina mokrog filmaProsječna debljina suhog filma
Špricanjeca. 200 - 250 mlca. 220 mlca. 200 µmca. 80 µm
Vrijednosti potrošnje su orijentacijske vrijednosti, koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenoj kakvoći. Točne vrijednosti potrošnje moguće je odrediti samo na temelju prethodnog pokusnog premazivanja.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnostisuho na prašinusuho na dodirmože se premazivatipotpuno suho
nakon sati4824ca. 10 dana za 
100 µm debjine suhog filma

Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju. 

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Koristiti osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom
mjestu za stare lakove.

HOS

A(i): 140 g/l: maks. 140 g/l

GIS kod

M-LW01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, titan dioksid, Kalcij karbonat, cink fosfat, mineralina punila, voda, ester alkohol, glikolether, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Benzizotiazolinon, Metilzsotiazolinon).

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije