caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/185051/055805_CAPACRYL_PU-Vorlack_2,5L.png

Capacryl PU-Vorlack

Vodorazrjedivi, poliuretanski akrilni međupremaz za drvo i grundirane podloge. Izvanredno se brusi. Za vanjske i unutarnje radove.

Primjena

Za međupremaze koji zapunjuju i dobro se razlijevaju, na drvenim elementima stabilnih dimenzija, grundiranom metalu, izravnanim i obrušenim površinama kao i na starim premazima koji dobro vežu te lak premazima, prije nanošenja proizvoda Capacryl PU Gloss/Satin ili Capalac PU-Alkyd.

Svojstva materijala

 • razrjeđuje se vodom
 • slabog mirisa
 • laka i ugodna obrada
 • velika pokrivna moć
 • brusi se kao alkidni temeljni lak
 • difuzivan
 • dobro zapunjuje
 • poboljšava vezanje kasnijih lak premaza
 • brzo se suši
 • prikladan za dječje igračke prema DIN EN 71-3
 • može se premazivati vodorazrjedivim lakovima na bazi alkidnih i akrilnih smola i lakovima od alikidne smole koji sadrže otapala

Osnova materijala

Poliuretanska akrilna disperzija.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Bijela:
  375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
 • ColorExpress:
  350 ml, 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

Nijanse

Bijela

Ostale nijanse se mogu tonirati na ColorExpress (Capamix) uređajima. Kod nanošenja intenzivnih nijansi koje teže pokrivaju poput crvene, narančaste i žute, preporučamo temeljni premaz u odgovarajućem tonu žavršnog sloja.

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža u skladištu stabilna 12 mjeseci.

Gustoća

ca. 1,45 g/cm3

Prikladne podloge

Grundirani drveni elementi stabilnih dimenzija, metal i tvrdi PVC. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta kod drvenih elemenata stabilnih dimenzija ne smije prijeći 13%.

Priprema podloge

Drveni elementi:
Drvenu površinu obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, a sastojke koji cure, kao npr. smola i grudice smole, odstraniti. Oštre rubove odlomiti (vidjeti i stručnu uputu BFS br. 18)

Željezo, čelik:
Željezo i čelik pripremiti na normirani stupanj čistoće SA 2½ (mlazom) ili ST3 (strojno) prema DIN EN ISO 12 944-4.

Cink, tvrdi PVC:
Abrazivnom spužvom oprati sredstvom za močenje na bazi amonijaka prema BFS br. 5 i 22.

Aluminij (ne eloksirani), bakar:
Čišćenje nitro razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom sa brusnom spužvom prema BFS br. 6.

Stari premazi:
Stari premaz obrusiti i/ili očistiti lužinom. Nenosive stare premaze odstraniti.

Način primjene

Naputci za nanošenje prskanjem:
Ø mlaznicePritisak prskanjaPritisak zrakaRazrjeđenje
Airless0,011–0,015 inča200 barmax. 5 %
Airmix/Aircoat0,011–0,015 inča120 bar2,5 barmax. 5 %
Niski pritisak1,8–2,2 mmca. 0,5 bar5–15 %
Visoki pritisak2,0–2,5 mm2–3 bar5–15 %


Obrada:

Capacryl PU-Vorlack se može nanositi četkom / kistom, valjkom ili prskanjem. Prije uporabe dobro promiješati i po potrebi razrjediti sa najviše 5 - 15% vode. Za nanošenje kistom koristiti Orelmix kist. Kod ručnog premazivanja na većim površinama lak nanijeti valjkom od poliamida (nylon) kratke dlake (teksturiran) i odmah doraditi sa valjkom od pjenastog materijala finih pora ili Orelmix kistom. Veličinu alata prilagoditi veličini površini kako bi se omogućilo nanošenje laka i ravnomjerna dorada površina u jednom potezu (vidjeti i dopunske informacije za obradu PU lak sustava).

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeImpregniranjeGrundiranjeMeđu-premazZavršni premaz
Drvo, drveni materijaliunutraobrusiti /očistitiCapacryl Holz-IsoGrund 1)Capacryl
PU-Vorlack 2)
Capacryl
PU-Gloss/PU-Satin
ili Capalac
Aqua PU-Alkyd Gloss/Satin 3)
Drveni elementi stabilnih dimenzijavaniBFS Nr. 18Capacryl Holzschutz-GrundCapacryl Holz-IsoGrund 1)
Željezo, čelikunutraskinuti hrđu /očistitiCapalac AllGrund
vaniskinuti hrđu /očistiti2 x Capalac AllGrund
Cinkunutra/vaniBFS Nr. 5Capacryl Haftprimer
Aluminij/bakarunutra/vaniBFS Nr. 6Capacryl Haftprimer
Tvrdi PVCunutra/vaniBFS Nr. 22Capacryl Haftprimer
Nosivi stari premaziunutra/vaniobrusiti/nanijeti lužinuOštećenja pripremiti i grundirati sukladno podlozi
Na drvenim elementima stabilnih dimenzija prema BFS uputi br. 18 potreban je dvostruki međupremaz.
 1. Kod drveta s tvarima koje se tope u vodi i puštaju boju uvijek stavljati Capacryl Holz-IsoGrund. Mjesta odrezanih grana tj. čvorove premazati 2x.
 2. Međupremaz u nijansi koja je ista kao i završni premaz. Kod slabo pokrivnih crvenih, žutih i narančastih nijansi se na ColorExpress uređaju automatski zamiješa nijansa koja omogućuje bolje prekrivanje završnog premaza. Ta nijansa odstupa od izabrane nijanse u korist pokrivne moći završnog premaza.
 3. Kod boja koje slabo pokrivaju (npr. iz spektra žuta/crvena) ponekad je potrebno dodatno premazivanje.
Uputa: Kod premaza s prahom i premaza na žicama (zavojnice) i drugih kritičnih podloga bezuvjetno prethodno ispitati prijanjanje na probnim površinama.

Potrošnja

Ca. 100–130 ml/m2/nanosu. Vrijednosti za potrošnju su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Točnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 8 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zrakaotporno na prašinumože se premazivatipotpuno suho
nakon sati1–210–1248
Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe, vodom.

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(i), 130 g/l; maks. 130 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-LW01

Deklaracija sadržaja

Sastojci prema Savezu njemačkih proizvođača lakova – Smjernica 01: poliuretan /poliakrilatna smola, titan dioksid, silikati, kalcij karbonat, voda, glikoli, ester alkohol, aditivi, konzervans.
Proizvod sadrži Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija