caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/185594/055998_CAPACRYL_PU-Satin.png

Capacryl PU-Satin

Visokovrijedni poliuretanski akrilni lakovi, za vanjske i unutarnje radove.

Primjena

Za visokovrijedne međupremaze i završne lak premaze na grundiranim stabilnim drvenim elementima kao i na grundiranom metalu i tvrdom PVC, za vanjske i unutarnje radove. Bijele nijanse se ne primjenjuju na tijelima i uređajima za grijanje jer je moguća pojava žutila (koristiti Capacryl Heizkörperlack za grijaća tijela).

Svojstva materijala

 • razrjeđuje se vodom
 • slabog mirisa
 • laka i ugodna obrada
 • velika otpornost na ogrebotine i udarce
 • difuzivan
 • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu
 • mokro otiranje prema DIN EN 13300: Klasa 1 (odgovara otpornosti na ribanje prema DIN53 778)
 • prikladno za dječje igračke prema normi DIN EN 71-3
 • otpornost na dezinfekcijska sredstva

Osnova materijala

Poliuretanska akrilna disperzija.

Pakiranje/Veličina pakiranja

Capacryl PU-SatinCapacryl PU-Gloss
Standardno pakiranje:375 ml, 750 ml, 2,5 Ltr.,10 L.375 ml, 750 ml, 2,5 L.
ColorExpress:350 ml, 700 ml, 2,4 Ltr., 9,6 L.350 ml, 700 ml, 2,4 L.
 ne kod baza Y i R

Nijanse

Bijela

Ostali tonovi dostupni toniranjem na ColorExpress mašinama.

Kod Capacryl PU-Satina na površini premaza može kod tamnijih i intenzivnijih nijansi doći do privremenog otiranja pigmenata, u nekim slučajevima je kod unutarnjih radova potrebno lakiranje s nepropusnim prozirnim lakom Capadur Parkett i SiegelLack.

Kod primjene slabo pokrivnih tonova kao što su crvena, narančasta i žuta, preporuča se temeljni premaz u odgovarajućem tonu završnog sloja. Za Capalac PU- Satin i Gloss, Capacryl Haftprimer i Capacryl PU-Vorlack sistem je omogućen preko ColorExpress stroja za nijansiranje.


Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Vezivo: Klasa A
Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

Stupanj sjaja

 • Capacryl PU-Gloss:
  Sjajni
 • Capacryl PU-Satin:
  Svilenkasto mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju 12 mjeseci.

Tehnički podaci

Gustoća: ca. 1,3 g/cm³

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Grundirani stabilni drveni elementi. Grundirani metal i tvrdi PVC. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta kod stabilnih drvenih elemenata ne smije prijeći 13%.

Način primjene

Capacryl PU-Gloss/PU-Satin se može nanositi valjkom, četkom ili špricanjem. Prije uporabe promiješati i po potrebi za međupremaz razrjediti s najviše 5 - 15% vode.
Kod ručnog premazivanja na većim površinama lak nanositi valjkom kratke dlake (teksturiran) od poliamida (nylon) i odmah doraditi spužvastim valjkom finih pora ili Orelmix kistom.

Veličina alata treba odgovarati veličini površine kako bi se lak nanio u jednom potezu i da se omogući ravnomjerna dorada površina (vidjeti također dopunske informacije za obradu PU sustava lakova).

Upute za nanošenje špricanjem:

Ø mlaznicePritisak prskanjaPritisak zrakaRazrjeđenje
Airless0,008–0,011 inča200 baramax. 5 %
Airmix/Aircoat0,011–0,013 inča120 bara2–3 baramax. 5 %
Niski pritisak1,8–2,2 mmca. 0,5 baramax. 15 %
Visoki pritisak2,0–2,5 mm2–3 baramax. 15 %

Više informacija potražite u Caparolovom priručniku za tehnologiju nanošenja špricanjem.

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeImpregniranjeGrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
Drvo, drveni materijaliUnutraObrusiti / očistitiCapacryl Holz-IsoGrund1)Capacryl PU-Vorlack2)Capacryl
PU-Gloss
PU-Satin3)
Stabilni drveni elementiVaniBFS br. 18Capacryl Holzschutz-GrundCapacryl Holz-IsoGrund1)
Željezo, čelikUnutraOdstraniti hrđu /očistitiCapalac AllGrund
VaniOdstraniti hrđu /očistiti2 x Capalac AllGrund
CinkUnutra /vaniBFS br. 5Capacryl Haftprimer
Aluminij /bakarUnutra /vaniBFS br. 6Capacryl Haftprimer
Tvrdi PVCUnutra /vaniBFS br. 22Capacryl Haftprimer
Nosivi stari premaziUnutra /vaniobrusiti /nanijeti lužinu-Capacryl Haftprimer
Na stabilnim drvenim elementima prema BFS uputi br. 18 potreban je dvostruki međupremaz.
 1. Kod drveta s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju uvijek primijenjivati Capacryl Holz-IsoGrund, mjesta od grana tj. čvorove premazati 2x.
 2. Međupremaz u istoj nijansi kao završni premaz. Kod crvenih, žutih i narančastih nijansi koje slabo pokrivaju, nijansa se miješa automatski na ColorExpress uređaju i ona omogućuje bolje pokrivanje završnog premaza. Ovaj ton može u ponekim slučajevima oscilirati u odnosu na završni, ali mu osigurava bolju pokrivnost.
 3. Kod nijansi koje slabo pokrivaju (npr., iz žutog/crvenog/narančastog spektra) može eventualno biti potreban još jedan dodatni premaz.


Savjet: Kod premaza s prahom i premazivanja zavojnica i drugih kritičnih podloga prethodno bezuvjetno ispitati prianjanje na podlogu na koju se aplicira.

Potrošnja

Ca. 100–120 ml/m2/nanosu. Vrijednosti potrošnje su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i svojstvima podloge. Točnu potrošnju utvrditi prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Min. 8 °C
(pogodni temperaturni raspon: 10 do 25 °C)
Relativna vlažnost zraka: ≤ 70 %

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zrakaotporno na prašinumože se premazivatipotpuno suho
nakon sati1–210–1248
Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka produljuje se vrijeme sušenja.

Čišćenje alata

Vodom nakon uporabe.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Ukoliko je potreban savjet liječnika pri ruci je dobro imati pakiranje ili etiketu. Čuvati izvan dohvata djece. Prilikom obrade i sušenja osigurati dobro provjetravanje. U slučaju dodira s očima ili kožom odmah temeljito isprati vodom. Ne dopustiti da uđe u kanalizaciju, vodotokove ili tlo. Kod brušenja koristiti filter za prašinu P2. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti kombinirani filter A2/P2.

Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smjesu 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG Br. 247-500-7] i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on [EG Br. 220-239-6] (3:1), 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diol, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on.

Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala mogu se odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(d), 130 g/l; maks. 110 g/l

GIS kod

BSW30

Kod proizvoda boja i lakova

M-LW01

Deklaracija sadržaja

Sastojci prema VdL smjernici 01: Poliuretansko-akrilna smola, titan dioksid, pigmenti u boji, mineralna punila, voda, glikoli, glikoleter, aditivi, sredstvo za konzerviranje (metilbenzisotiazolinon)

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija