caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/194582/056886_Capacryl_Holzschutz-Grund_2_5L.png

Capacryl Holzschutz-Grund

Vodorazrjedivi, bezbojni temeljni premaz za zaštitu drveta sa preventivnim djelovanjem protiv plavila i taloženja gljivica štetnih za drvo. Samo za vanjske radove.

Primjena

Za impregniranje drvenih elemenata stabilnih dimenzija kao što su prozori i vrata, drvenih elemenata ograničeno stabilnih dimenzija kao što su prozorski kapci, kućna vrata, konstrukcije od dasaka na pero i utor, stolarija i sl. i za drvene elemente nestabilnih dimenzija kao što su ograde, šindra, balkonske ograde, pergole, itd. Samo za vanjsku primjenu. Capacryl Holzschutz-Grund služi za zaštitu vanjskog drveta od truleži i plavila, a koje nije izloženo jakom statičkom opterećenju i nije u dodiru s tlom. Vanjski prozori i vanjska vrata se smiju sa svih strana obraditi sa Capacryl Holzschutz-Grund.

Svojstva materijala

  • razrjeđuje se vodom
  • preventivna zaštita protiv štetnih gljivica koje izazivaju obojenja na drvetu
  • izvanredna moć prodiranja

Osnova materijala

Alkidna emulzija.
Vrsta proizvoda: Sredstvo za zaštitu drveta (PA 8)
Reg.-Br.(BauA): N-40498
Aktivne tvari: 8g/L. Propiconazol i 4g/L. IPBC

Pakiranje/Veličina pakiranja

1l, 2,5l, 10l

Nijanse

Bezbojna

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva 24 mjeseca.

Gustoća

ca. 1,01 g/cm3

Prikladne podloge

Nepremazani drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta smije kod drveta stabilnih dimenzija iznositi najviše 13%, a kod drveta ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija najviše 15%. Pridržavati se temeljnih načela konstruktivne zaštite drveta. Ista su preduvjet za trajnu zaštitu drveta premaznim materijalima.

Priprema podloge

Drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti i odstraniti sve sastojke koji izbijaju na površinu, npr. smolu i grudice smole. Oštre rubove odlomiti (vidjeti u BFS Uputu br. 18).

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaPrimjena Priprema podlogeImpregniranjeGrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
Drveni elementi ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzijaeVaniBFS Nr. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl
Holz-IsoGrund1)
Capadur ColorCapadur Color
Drveni elementi stabilnih dimenzijaVaniBFS Nr. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl
Holz-IsoGrund1)
Capacryl PU-Vorlack ili Capacryl PU-Gloss/PU-SatinCapacryl PU-Gloss/PU-Satin
1) Kod drveta sa vodotopivim sastojcima koji puštaju boju uvijek koristiti Capacryl Holz-IsoGrund. Mjesta rezanih grana tj. čvorove premazivati 2x.

Potrošnja

Ca. 80-100 ml/m2 po prolazu, ovisno o upojnosti. Minimalna količina nanošenja 120–140 ml/m2 za djetvornu zaštitu drveta. Ove vrijednosti potrošnje su orijentacione i mogu odstupati ovisno o podlozi i stanju i svojstvima podloge. Točnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zrakaSuho na dodirMože se premazivati
Nakon sati224

Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Vodom nakon uporabe.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod je namjenjen samo za profesionalnu primjenu.
Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Biocidni pripravak.
Ne koristiti u unutarnjim prostorima kao ni u staklenicima niti u saunama. Ne koristiti na drvetu koje je namijenjeno za izravni dodir s prehrambenim proizvodima i stočnom hranom ili biljkama ili se koristi u ili na pčelinjacima. Ne skladištiti na temperaturama ispod +5°C ili preko +30°C.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove. Šifra otpada prema Europskom katalogu otpada: 030205 druga sredstva za zaštitu drveta koja sadrže opasne tvari.

HOS

A(h), 30 g/l; maks. 30 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

HSM-LV10

Deklaracija sadržaja

Aktivne tvari: 8 g/l propiconazol i 4 g/l IPBC.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije