caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/187817/056503_Capacryl_Holz-IsoGrund_2_5L.png

Capacryl Holz-lsoGrund

Vodorazrjediva temeljna boja za drvo, za kationsko blokiranje i izoliranje vodotopivih sastojaka koji puštaju boju

Primjena

Za izolirajuće temeljne premaze na drvetu i drvenim materijalima s vodotopivim tvarima koje puštaju smeđu boju prije premazivanja sa Capadur Wetterschutzfarbe NQG i Capacryl lakovima.

Svojstva materijala

  • neškodljiva za okoliš
  • vrlo dobra prionjivost
  • propropusna
  • kationsko izolirajuće djelovanje protiv vodotopivih sastojaka koji puštaju boju

Osnova materijala

Disperzija na bazi epoksidne smole.

Pakiranje/Veličina pakiranja

750 ml, 2,5 l, 10 l

Nijanse

Bijela

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju 12 mjeseci.

Gustoća

ca. 1,3 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Drveni elementi koje treba premazivati vodorazrjedivim akrilnim premazima i oni kod kojih postoji opasnost da će se vodotopive tvari otopiti i obojiti površinu.
Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta kod drvenih elemenata stabilnih dimenzija ne smije prijeći 13 %, a kod elemenata ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija 15 %.
Pridržavati se temeljnih načela zaštite drveta u graditeljstvu jer je to preduvjet za trajnu zaštitu drveta materijalima za premazivanje.

Priprema podloge

Drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, a sastojke koji izbijaju iz drveta kao npr. smole i smolaste grude odstraniti. Oštre rubove odlomiti (vidjeti BFS uputu br. 18).

Način primjene

Upute za nanošenje špricanjem:
Ø dizneTlakRazrjeđivanje
Airless0,008–0,011 inča180–200 baraIsporučeni viskozitet
Za više informacija pogledajte Caparolov Priručnik o tehnologiji špricanja.

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeImpregniranjeGrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
Drveni elementi ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzijavaniBFS br. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl
Holz-IsoGrund1)
Capadur 
Wetterschutzfarbe NQG
Capadur 
Wetterschutzfarbe NQG
Drveni elementi stabilnih dimenzijavaniBFS br. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl
Holz-IsoGrund1)
2x Capacryl PU-Vorlack ili
2x Capacryl PU-Satin / PU-Gloss
Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
Drveni elementiunutraobrusiti /očistitiCapacryl
Holz-IsoGrund1)
ako je potrebno
Capacryl PU-Vorlack
Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
1) Kod drveta s tvarima koje se tope u vodi i puštaju boju uvijek stavljati Capacryl Holz-IsoGrund. Drvene podloge sklone većem ofarbanju, premazati 2x.

Potrošnja

Ca. 100–130 ml/m2/nanosu.

Vrijednosti potrošnje su približne vrijednosti koje ovisno o podlozi i stanju podloge mogu odstupati. Točne vrijednosti potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  • Temperatura materijala, zraka i podloge: najmanje 8°C (povoljan raspon: 10 do 25°C)
  • Relativna vlažnost zraka: ≤ 70%

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zrakaotporno na prašinumože se premazivatipotpuno suho
nakon sati1–21248

Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Vodom nakon uporabe.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
Prilikom brušenja koristite filter za prašinu P2. Ne udisati maglu od špricanja. Koristite kombinirani filter A2/P2.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(g), 30 g/l; maks. 30 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-LW01

Deklaracija sadržaja

Epoksidna smola, titan dioksid, silikati, voda, ester alkohol, glikoleter, aditivi.

Detaljniji podaci

Vidjeti u Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija