caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/185591/055995_CAPACRYL_Haftprimer_NAST.png

Capacryl Haftprimer NAST

Vodorazrjedivo akrilno sredstvo za grundiranje koje poboljšava vezanje, za vanjske i unutarnje radove. Za NAST nanošenje.

Primjena

Za grundiranje s poboljšanim vezivanjem na starim premazima, lakiranim površinama, drvetu, cinku, tvrdom PVC, aluminiju, bakru i mnogim drugim kritičnim podlogama, prije nanošenja premaza akrilnih lakova ili lakova na bazi alkidne smole (za cink neupotrebljavati lakove na bazi alkidne smole).

Također je pogodan za premazivanje metalnih nosača na obloženim akustičnim stropovima (ugradbeni sustavi pod strop) u kombinaciji s RasterFiXX vlaknima (asortiman akustike).

Posebno pogodan za nanošenje špricanjem bez maglice sa Caparol Frontend diznom i sljedećim uređajima:

Wagner XVLP FinishControl 3500 / 5000
Titan Focus 700

Svojstva materijala

  • brzo se suši
  • dobro se brusi
  • pogodan za premazivanje dječjih igračaka
  • razrjeđuje se vodom
  • neškodljiv za okoliš
  • nanošenje bez maglice od špricanja
  • izvanredna moć vezanja
  • paropropustan

Osnova materijala

Akrilna disperzija

Pakiranje/Veličina pakiranja

Standardna roba:
750 ml, 2,5 l.
ColorExpress:
700 ml, 2,4 l.

Nijanse

Bijela.

Ostali tonovi se mogu nijansirati u ColorExpress sustavu

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva 12 mjeseci.

Gustoća

1,5 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Drvo, drveni materijali, cink, aluminij, bakar, tvrdi PVC, nosivi stari premazi. Također je pogodan za premazivanje metalnih nosača na obloženim akustičnim stropovima. Nije za eloksirani aluminij. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta kod drvenih elemenata stabilnih dimenzija ne smije prijeći 13 %, a kod drvenih elemenata ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija 15 %.

Priprema podloge

Drveni građevni elementi:
Drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, a sastojke koji izbijaju iz drveta kao npr. smole i smolaste grude odstraniti. Oštre rubove odlomiti (vidjeti BFS uputu br. 18).

Cink, tvrdi PVC:
Pranje sredstvom za namakanje na bazi amonijaka, abrazivnom spužvom (npr. Gescha Multi-Star)
prema BFS br. 5 i 22.

Aluminij, bakar:
Čišćenje nitro razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom, abrazivnom spužvom prema BFS br. 6.

Stari premazi:
Stare premaze obrusiti i/ili oprati lužinom. Nenosive stare premaze odstraniti.

Premazani metalni nosači na obloženim akustičnim stropovima:
Očistite posebnim sredstvima za čišćenje (npr. Gescha Multi-Star).

Način primjene

Capacryl Haftprimer NAST je razvijen isključivo za nanošenje špricanjem bez maglice s navedenom opremom za nanošenje. Nanošenje četkom ili valjkom nije moguće.

Capacryl Haftprimer NAST je posebno dizajniran za nanošenje špricanjem s navedenim uređajima i sa montiranim Caparol NAST-Frontend. Samo ova kombinacija matgerijala i opreme omogućije nanošenje s malo maglice.

Tehnika špricanja:
Površine sa podešavanjem "Flachstrahl" ("ravni mlaz") izvedite uzdužnim polaganim špricanjem sa preklapanjem od min 50% i sa udaljenosti od ca. 15 cm, nanošenjem "mokro na mokro".

Ne nanositi križno!

Ako je potrebno, drugi sloj nanesite na isti način kao i prvi.

Napomene za nanošenje špricanjem: 

Ø Dizna/FrontendPostavljanje količine materijala
Postavljanje volumena zraka
Razrjeđivanje
Wagner XVLP FinishControl 
3500 / 5000
Caparol NAST-Frontend8 – 102/3 odn. 7 – 8
Titan Focus 700Caparol NAST-Frontend8 – 102/3 odn. 7 – 8


Za više informacija pogledajte Caparolov Priručnik o tehnologiji špricanja.

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaPrimjenaPriprema podloge
ImpregniranjeGrundiranjeMeđupremaz
Završni sloj
Drveni elementi ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzijavaniBFS br. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl Haftprimer NAST
ili 
Capacryl Holz-IsoGrund1)
Capadur Wetterschutzfarbe NQGCapadur Wetterschutzfarbe NQG 3)
Drveni elementi stabilnih dimenzijavaniBFS br. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl Haftprimer NAST
ili 
Capacryl Holz-IsoGrund1)
ako je potrebno
Capacryl PU-Vorlack
ili Capacryl PU-Gloss /
PU-Satin (NAST)
Capacryl PU-Gloss 3) /
PU-Satin 3) (NAST)
Drveni elementi unutraobrusiti/ očistitiCapacryl Haftprimer NAST
ili 
Capacryl Holz-IsoGrund 1)
ako je potrebno
Capacryl PU-Vorlack
ili Capacryl PU-Gloss /
PU-Satin (NAST)
Capacryl PU-Gloss 3) /
PU-Satin 3) (NAST)
CinkunutraBFS br. 5Capacryl Haftprimer NASTako je potrebno
Capacryl PU-Vorlack
ili Capacryl PU-Gloss /
PU-Satin (NAST)
Aluminij/bakarunutra/vaniBFS br. 6Capacryl Haftprimer NAST
Tvrdi PVCunutra/vaniBFS br. 22Capacryl Haftprimer NAST
Nosivi stari premaziunutra/vaniobrusiti /nanijeti lužinu2)Capacryl Haftprimer NAST 2)
Premazani metalni nosači (rešetkasti strop)unutraočistiti 1 - 2x Capacryl Haftprimer NAST

1) Kod drveta s tvarima koje se tope u vodi i puštaju boju uvijek stavljati Capacryl Holz-IsoGrund. Mjesta odrezanih grana premazati 2x
2) Oštećena mjesta na starim premazima pripremiti ovisno o podlozi 
3) Kod slabopokrivnih nijansi (npr. iz spektra žuta/crvena) je ponekad potrebno dodatno premazivanje 
Napomena: Kod praškastih premaza i premazivanja zavojnica i drugih kritičnih podloga prethodno bezuvjetno ispitati prianjanje na podlogu na koju se aplicira

Potrošnja

Ca. 130 – 160 ml/m2
Vrijednosti potrošnje su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i svojstvima podloge. Točnu potrošnju utvrditi prethodnim probnim premazivanjem

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  • Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge: Min. 8 °C (pogodni temperaturni raspon: 10 do 25 °C)
  • Relativna vlažnost zraka: ≤ 70 %

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 %
relativne vlažnosti zraka
otporno na prašinu
može se primati
može se premazivati/špricati sa akrilnim lakovima
može se premazivati/špricati sa alkidnim lakovima
nakon satica. 1 – 2ca. 10 – 12ca. 12 – 16ca. 48

Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka produljuje se vrijeme sušenja.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Ukoliko je potreban savjet liječnika pri ruci je dobro imati pakiranje ili etiketu. Čuvati izvan dohvata djece. Prilikom obrade i sušenja osigurati dobro provjetravanje. U slučaju dodira s očima ili kožom odmah temeljito isprati vodom. Ne dopustiti da uđe u kanalizaciju, vodotokove ili tlo. Kod brušenja koristiti filter za prašinu P2. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti kombinirani filter A2/P2.

Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smjesu od 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG Br. 247-500-7] i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on [EG Br. 220-239-6], 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala mogu se odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(i), 140 g/l; maks. 140 g/l

GIS kod

BSW30

Kod proizvoda boja i lakova

M-LW01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, titan dioksid, silikati, kalcijev karbonat, voda, glikol, glikoleter, aifati, aditivi, sredstvo za konzerviranje.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Podaci o održivosti (NDB)