caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/185056/055810_CAPALAC_Haftprimer_2,5L.png

Capacryl Haftprimer

Vodorazrjedivo akrilno sredstvo za grundiranje koje poboljšava vezanje, za vanjske i unutarnje radove.

Primjena

Za grundiranje s poboljšanim vezivanjem na starim premazima, lakiranim površinama,drvetu, cinku, tvrdom PVC, aluminiju, bakru i mnogim drugim kritičnim podlogama, prije nanošenja premaza akrilnih lakova ili lakova na bazi alkidne smole (za cink neupotrebljavati lakove na bazi alkidne smole).

Svojstva materijala

 • razrjeđuje se vodom
 • neškodljiv za okoliš
 • izvanredna moć vezanja
 • brzo se suši
 • difuzivan
 • dobro se brusi
 • prikladno za dječje igračke prema DIN EN 71-3

Osnova materijala

Akrilna disperzija

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • 375 ml:
  Bijela, crveno-smeđa, rezeda zelena ca. RAL 6011
 • 750 ml, 2,5 l:
  Bijela, crveno-smeđa, orah zelena, ca. RAL 8011, rezeda zelena ca. RAL 6011,srebrnosiva ca. RAL 7001, crna ca. RAL 9005
 • 10 l:
  Bijela, crveno-smeđa, rezeda zelena ca. RAL 6011

Nijanse

Bijela, crveno-smeđa, orah zelena, ca. RAL 8011, rezeda zelena ca. RAL 6011, srebrnosiva ca. RAL 7001, crna ca. RAL 9005.

Pastelni tonovi se mogu nijansirati na ColorExpress stanicama.

Kod nanošenja tonova koji teže pokrivaju kao što su: crveni, narančasti ili žuti, preporučamo temeljni premaz koji odgovara tonu željenog završnog sloja.

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva 12 mjeseci.

Gustoća

ca. 1,5 g/cm3

Prikladne podloge

Drvo, drveni materijali, cink, aluminij, bakar, tvrdi PVC, nosivi stari premazi.

Nije za eloksirani aluminij. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta kod drvenih elemenata stabilnih dimenzija ne smije prijeći 13 %, a kod drvenih elemenata ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija 15 %.

Priprema podloge

Drveni građevni elementi:
Drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, a sastojke koji izbijaju iz drveta kao npr. smole i smolaste grude odstraniti. Oštre rubove odlomiti (vidjeti BFS uputu br. 18).

Cink, tvrdi PVC:
Pranje sredstvom za namakanje na bazi amonijaka, abrazivnom spužvom prema BFS br. 5 i 22.

Aluminij, bakar:
Čišćenje nitro razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom, abrazivnom spužvom prema BFS br. 6.

Stari premazi:
Stare premaze obrusiti i/ili oprati lužinom. Nenosive stare premaze odstraniti.

Način primjene

Upute za nanošenje prskanjem:
Ø sapinicePritisakRazrjeđivanje
Airless0,011–0,015 inča100–130 barmax. 5 %

Obrada:
Capacryl Haftprimer se može nanositi kistom/četkom, valjkom ili prskalicom. Capacryl Haftprimer je pripremljen za uporabu. Prije uporabe dobro promiješati i po potrebi razrjediti s najviše 5 % vode.

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeImpregniranjeGrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
Drveni elementi ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzijavaniBFS Nr. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl Haftprimer
ili 
Capacryl Holz-IsoGrund1)
Capadur ColorCapadur Color3)
Drveni elementiunutraobrusiti/ očistitiCapacryl Haftprimer
ili
Capacryl Holz-IsoGrund1)
Capacryl PU-Vorlack
ili Capacryl
PU-Gloss/PU-Satin
Capacryl
PU-Gloss/PU-Satin3)
Drveni elementi stabilnih dimenzijavaniBFS Nr. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl Haftprimer
ili
Capacryl Holz-IsoGrund1)
Capacryl PU-Vorlack
ili 
Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
Cinkunutra /vaniBFS Nr. 5Capacryl Haftprimerako je potrebno
Capacryl PU-Vorlack
ili 
Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
Aluminij/Bakarunutra /vaniBFS Nr. 6Capacryl Haftprimer
Tvrdi-PVCunutra /vaniBFS Nr. 22Capacryl Haftprimer
Nosivi stari premazi1)unutra /vaniobrusiti /nanijeti lužinu2)Capacryl Haftprimer2)
Na drvenim elementima stabilnih dimenzija je prema BFS uputi br. 18 potreban dvostruki međupremaz.
1)Kod drveta s tvarima koje se tope u vodi i puštaju boju uvijek stavljati Capacryl Holz-IsoGrund. Mjesta odrezanih grana premazati 2x.
2)Oštećena mjesta na starim premazima pripremiti ovisno o podlozi.
3)Kod boja koje slabo pokrivaju (npr. iz spektra žuta/crvena) je ponekad potrebno dodatno premazivanje.
Uputa: Kod premaza s prahom i premaza na žicama (zavojnice) i drugih kritičnih podloga bezuvjetno prethodno ispitati prianjanje na probnim površinama.

Potrošnja

Ca. 100–130 ml/m2/nanosu
Vrijednosti potrošnje su približne vrijednosti koje ovisno o podlozi njenom stanju i svojstvima, te mogu odstupati.
Točne vrijednosti potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:

Najmanje 8°C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 %
relativne vlažnosti zraka
otporno na prašinumože se primatipremazivo akrilnim   lakovimapremazivo lakovima od alkidne smole
nakon sati1–210–1212–1648

Kod nižih temperatura, veće vlažnosti zraka i većih količina nanošenja, vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Vodom nakon uporabe.

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol. Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalaž, bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(i), 140 g/l; maks. 90 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-LW01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, titan dioksid, pigmenti u boji, silikati, kalcijev karbonat, voda, glikoli, glikoleter, tehnički benzin, aditivi, konzervans.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija