caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/185589/055993_CAPACRYL_Effektlack.png

Capacryl Effektlack

Vodorazrjedivi lak sa sedefastim (pearl) efektom, za iznimno vizualno oblikovanje eksterijera i interijera.
Posebno prikladan za građevinske objekte sa DGNB certifikatom.

Primjena

Za visokokvalitetne međupremaze i završne lakirne premaze nanesene Airless postupkom s decentnim sedefastim (pearl) efektom, u vanjskom i unutarnjem prostoru. 

Svojstva materijala

 • razrjeđuje se vodom
 • vrlo slab miris
 • nemogućnost sljepljivanja s drugim premazima
 • velika otpornost na ogrebotine i udare
 • otpornost na sredstva za čišćenje uobičajena u kućanstvu
 • sedefast (pearl) efekt 

Osnova materijala

Akrilna disperzija.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Standardna nijansa: ca RAL 9006 Weißaluminium  
  2,5 l i 10 l
 • ColorExpress:
  Standardna nijansa ca. RAL 9006 Weißaluminium u navedenom pakiranju je baza za toniranje u ColorExpress sustavu

Nijanse

 • Standardna nijansa: Ca. RAL 9006
 • ColorExpress: U ColorExpress (Capamix) sustavu moguće je dobiti sedefaste (pearl) nijanse iz RAL i DB kolekcije tonova boje kao i nijanse drugih kolekcija.

  Postojanost tona boje prema BFS biltenu br. 26:
  Vezivo: razred A
  Pigmenti: skupina 1 do 3, ovisno o tonu boje

Stupanj sjaja

 • Svilenkasto mat

Skladištenje

Na hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju 12 mjeseci.

Gustoća

ca. 1,0 - 1,3 g/cm³

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Grundirani standardni drveni građevinski elementi. Grundirani metal i druge površine građevinskih materijala stabilna oblika. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i ne smije sadržavati tvari koje potiču odvajanje. Vlažnost drveta ne smije biti veća od 12 %.

Priprema podloge

Drveni građevinski elementi:
Površinu drveta treba brusiti u smjeru vlakana, temeljito je očistiti i ukloniti sastojke u drvetu koji izbijaju van, poput smole i smolastih čepova. Oštre bridove treba izravnati (vidi i BFS bilten br. 18).

Željezo, čelik:
Željezo i čelik treba pripremiti na propisani stupanj čistoće SA 2 1/2 (obrada mlazom) ili ST3 (strojno) prema normi DIN EN ISO 12944-4.

Cink:
Očistiti brušenjem pomoću brusne pločice i sredstva Multistar razrijeđenog s vodom u omjeru 1 : 5 ili oprati dispergirajućim sredstvom na bazi amonijaka pomoću brusne pločice prema BFS biltenu br. 5.

Aluminij, bakar:
Očistiti brušenjem pomoću brusne tkanine i sredstva Multistar razrijeđenog s vodom u omjeru 1 : 5. Pridržavati se uputa BFS biltena br. 6.

Stari premazi:
Stare premaze treba prebrusiti i/ili izlužiti. Nenosive stare premaze treba ukloniti.

Način primjene

Upute za nanošenje špricanjem:

Ø DizneTlak špricanjaTlak zrakaRazrjeđivanje
Airless0,010 – 0,012 inča180 - 200 bara-
Airmix/Aircoat0,008 – 0,012 inča120 bara2,0 bara-

Obrada:
Capacryl Effektlack može se nanositi samo špricanjem pomoću Airless i Aircoat/Airmix sustava.
Podaci u tablici mogu odstupati, ovisno o proizvođaču i tipu.
Na velikim površinama, nadasve u vanjskom prostoru, lak treba špricati postupkom mokro na mokro ili površine po potrebi razdijeliti na manje sekcije i omeđiti.


Napomena:

Na velikim površinama špricanje lakova sa specijalnim efektom bez vidljivih sastavaka općenito predstavlja izazov za izvođača. Osobito na fasadnim površinama s višekatnim skelama, te uz promjenjive atmosferske prilike teško se može postići rezultat bez „oblačića" i vidljivih sastavaka. Stoga se – za razliku od industrijski izvedenog premazivanja – ove nepravilnosti, uvjetovane zanatskim načinom rada i stanjem na gradilištu, jednostavno mora prihvatiti. Preporučuje se upozoriti naručitelja na ove činjenice i s njim po mogućnosti dogovoriti izradu probnog premaza.          

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeImpregnacijaGrundiranjeZavršni premaz

Drvo, drveni
materijali

unutraobrusiti / očistitiCapacryl Holz-IsoGrundCapacryl Effektlack
Drveni dijelovi stabilnih dimenzijavaniBFS br. 18Capacryl Holzschutz-GrundCapacryl Holz-IsoGrund
Željezo, čelikunutra

odstraniti hrđu /
očistiti

Capalac AllGrund
vani

odstraniti hrđu /
očistiti

2 x Capalac AllGrund
Cinkunutra/vaniBFS br. 5Capacryl Haftprimer
Aluminij/bakarunutra/vaniBFS br. 6Capacryl Haftprimer

Nosivi stari
premazi

unutra/vani

obrusiti /
izlužiti

Oštećenja pripremiti i
grundirati sukladno podlozi

Capacryl Haftprimer
Na drvetu sa sastojcima topivim u vodi, koji izazivaju promjenu boje, treba uvijek koristiti Capacryl Holz-IsoGrund, mjesta sa izraženom strukturom treba premazati 2x.
Napomena: u slučaju praškastih premaza i premaza u Coil-Coating sustavu te drugih kritičnih podloga treba prethodno svakako izvršiti pokusno premazivanje te ispitati prianjanje.
Lak nije prikladan za aluminijske površine.
.

Potrošnja

Ca. 120 do  220 ml/m2/po nanosu, ovisno o potrebnoj debljini sloja. Ne smije biti veća od 200 µm debljine mokrog sloja (potrošnja ca. 220 ml/m2).
Vrijednosti potrošnje su orijentacijske vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenoj kakvoći. Točne vrijednosti potrošnje mogu se odrediti samo prethodnim pokusnim premazivanjem. 

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Najmanje 8°C.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zrakaotporno na prašinupotpuno suho
nakon sati prii 200 µm debljina mokrog filma248
Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe vodom.

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Kod nanošenja špricanjem koristiti kombi filter A2/P2. kod brušenja koristiti filter za prašinu P2. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(d): 130 g/l: max. 110 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-LW01

Deklaracija sadržaja

Poliuretansko-poliakrilna smola, titandioksid, pigmenti u boji, mineralna punila, voda, glikol, glikoleter, aditivi, sredstvo za konzerviranje (metil-/benzizotiazolinon).

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije