caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/18085/020120_SAP-009303_22_KG_Capaplast_seidenglaenzend.png

Capaplast seidenglänzend

Disperzivna plastična masa za izdržljive unutarnje premaze.

Primjena

Za debeloslojne plastične zidne premaze velike izdržljivosti, koji se odlikuju osobitom neosjetljivošću za normalno onečišćenje. Zbog toga su osobito prikladni za hodnike i stubišta, urede, hale sa šalterima, dječje vrtiće, škole, bolnice itd.
Capaplast je osim toga izvanredno prikladan za dekorativne specijalne tehnike kao što su tehnika zaglađivanja, reljefna tehnika i tehnike jednobojnog i višebojnog špricanja.

Svojstva materijala

  • razrjediv u vodi, ekološki prihvatljiv i slabog mirisa
  • otporan na trljanje
  • ima veliku sposobnost zapunjavanja
  • difuzivan
  • otporan na prianjanje, izdržljiv na udarce
  • pogodan za različito strukturiranje
  • pogodan za čišćenje tekućim deterdžentima uobičajenim u kućanstvu

Osnova materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

22 kg

Nijanse

Bijela

Bez gubitka sjaja, može se nijensirati sa max. 10 % CaparolColor Abtönfarben ili AmphiColor Voll- und Abtönfarben. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Za manje količine, preporučljivo je proizvod u bijeloj boji samostalno nijansirati u željenu nijansu. Kod naručivanja 100 l i više, u istoj nijansi, jednom narudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirana.
Capaplast se u ColorExpress sustavu može strojno nijansirati sa svim zbirkama nijansi na tržištu, do svjetlosne granice od ca. 70.

Stupanj sjaja

Svilenkastosjajan (srednje sjajan prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke iz skupine mortova PII i PIII/tlačna čvrstoća prema DIN EN 998-1 s min. 2 N/mm2:
Čvrste žbuke normalne upojnosti premazati bez prethodne obrade. Na grubo poroznim upojnim žbukama koje se osipaju nanijeti kao temeljni premaz OptiGrund E.L.F. odn. CapaSol LF.

Gipsane žbuke iz skupine mortova PIV/tlačna čvrstoća prema DIN EN 13279 s min. 2 N/mm2:
Temeljni premaz napraviti sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom treba prebrusiti, otprašiti, te nanijeti kao temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB.

Ploče od gipsa:
Na upojnim pločama nanijeti kao temeljni premaz OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB. Na izrazito nepropusnim, glatkim pločama nanijeti temeljni premaz Caparol-Haftgrund, koji pospješuje prianjanje.

Gips-kartonske ploče:
Prebrusiti izbočine zaostale od kitanja. Mekana mjesta na gipsu učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Nanijeti temeljni premaz Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF. Na ploče sa sastojcima topivim u vodi, koji ostavljaju tragove boje, nanijeti temeljni premaz Caparol AquaSperrgrund. Bilten BFS br. 12.

Beton:
Odstraniti eventualno postojeće ostatke sredstva za odvajanje kao i brašnaste tvari koje se osipaju.

Porozni beton:
Nanijeti kao temeljni premaz Capaplex, razrijeđen vodom u omjeru 1 : 3.

Neožbukani zidovi od vapnenopješčanih opeka i neožbukane cigle: 
Premazati bez prethodne obrade.

Nosivi slojevi:
Istrošene premaze slabe upojnosti treba obraditi direktno. Sjajne površine i premaze od laka treba ohrapaviti. Nanijeti kao temeljni premaz Caparol-Haftgrund.

Nenosivi slojevi:
Nenosive premaze laka i disperzivnih boja ili slojeve žbuke na bazi umjetne smole treba odstraniti. Na slabo upojne, glatke površine nanijeti temeljni premaz Caparol-Haftgrund. Na grubo porozne površine koje se osipaju ili su upojne nanijeti kao temeljni premaz OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Nenosive premaze od mineralnih boja odstraniti mehanički i površine otprašiti. Nanijeti temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi od boja na bazi ljepila:
Oprati do potpune čistoće. Nanijeti kao temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB.

Tapete s grubim vlaknima, reljefne ili strukturne tapete od papira:
Ukloniti bez ostatka. Isprati ostatke ljepila i makulature. Nanijeti temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB.

Površine obrasle s plijesni:
Plijesan odnosno gljivice ukloniti čišćenjem na mokro. Površine treba obraditi proizvodom Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Nanijeti temeljni premaz, ovisno o vrsti podloge i količini mikroorganizama. Na jako obraslim površinama treba izvesti završni premaz sa Indeko-W ili Malerit-W. Pritom treba voditi računa opoštivanju aktualnih zakonskih propisa (npr. uredbe o biomaterijalima i opasnim tvarima).

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoće:
Onečišćenje od nikotina te mrlje hrđe ili masnoće isprati vodom s dodatkom deterdženta za kućanstvo koji otapa masnoće i pustiti da se dobro osuši. Osušene mrlje od vode očistiti četkom na suho. Nanijeti brtveni temeljni premaz Caparol Aqua Sperrgrund. 

Drvo i materijali od drveta:
Premazati ekološki prihvatljivim akrilnim lakovima Capacryl Acryl-Lack ili bojom za drvo Capadur-Holzfarbe, razrjedivima u vodi.

Mjesta s malim nedostacima:
Nakon odgovarajuće prethodne obrade popraviti sa Caparol-Akkordspachtel u skladu s propisima i po potrebi dodatno grundirati.

Način primjene

Nanosi se ravnomjerno četkom, valjkom ili pištoljem za špricanje i modelira prikladnim valjcima za strukturiranje. Valjkom od pjenastog materijala, granulacija 3 – 5 mm, Capaplast daje fini plastični premaz sa strukturom naranče. Radne alate treba nakon uporabe oprati u vodi.


Airless nanošenje:

Kut špricanja: 40°
Dizna: 0,035"
Tlak špricanja: 180–200 bara

Sistem nanošenja na površinu

Grund odn. međupremaz:
Caparol-Haftgrund, nijansiran u nijansu prema završnom sloju.

Završni sloj:

Capaplast seidenglänzend, ovisno o željenoj strukturi, razrijediti sa max. 5 % Capaplex (Capaplex prije dodavanja razrijediti vodom u omjeru 1 : 2).

Potrošnja

Ovisno o željenoj strukturi i  stanju podloge, ca. 800–1000 g/m2.
Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka suho po površini nakon 24 sata. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana.
Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Napomena

Radi sprječavanja vidljivih sastavaka treba premazivati u jednom potezu postupkom „mokro-na-mokro". Pri nanošenju Airless špricanjem treba boju dobro promiješati.

Pri primjeni Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjem prostoru može se pojaviti tipičan miris otapala. Stoga se valja pobrinuti za dobro prozračivanje. U osjetljivim prostorima treba primijeniti AmphiSilan-Putzfestiger koji ne sadrži aromate i ima vrlo slab miris.

Pri obradi masa za izravnavanje koje sadrže gips može zbog dugotrajnog djelovanja vlage doći do bubrenja, nastanka mjehurića i pukotina. Stoga je potrebno osigurati brzo sušenje dostatnim prozračivanjem i odgovarajućom temperaturom.

Pridržavati se uputa u Biltenu br. 2 „Obrada gips-kartonskih ploča masom za izravnavanje" Saveznog udruženja industrije gipsa i ploča od gipsa.

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smjesu od 5-Klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 247-500-7] i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 220-239-6] (3:1), 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l; maks. 15 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF02

Deklaracija sadržaja

Disperzija akrilne smole, titan dioksid, kalcij karbonat, silikati, voda, ester alkohola, slikol, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon).

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije