caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/121919/042924_MultiStruktur_Fein_Mittel_Grob_Supergrob.png

Capadecor MultiStruktur

Hidrofobni, kvarcom punjeni među i završni premaz – za unutarnje radove.
Fine – srednje – grube i supergrube zrnatosti.

Primjena

Kvarcom punjeni među i završni premaz za individualno, dekorativno oblikovanje površina unutarnjih zidova, fine – srednje – grube i supergrube zrnatosti. MultiStruktur je idealna podloga za kasnije lazurne i efektne premaze ili dekorativne tehnike.

Svojstva materijala

 • minimalna emisija štetnih tvari
 • visoki stupanj bjeline i velika pokrivnost
 • lako i višestruko se strukturira
 • nijansira se u ColorExpress sustavu kao i sa bojama za toniranje
 • dugo otvoreno vrijeme za lakšu obradu
 • jednostavno se čisti i lako održava
 • nezapaljiv prema DIN 4102-A2, PZ-Hoch-090261

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • MultiStruktur fein i mittel: 16 kg / 7 kg
 • MultiStruktur grob/supergrob: 18 kg / 7 kg

Nijanse

Bijela.
Nijansiranje:
Strojno nijansiranje u ColorExpressu sustavu prema Caparol 3D System i CaparolColor ton kartama.
Bijela se može samostalno nijansirati sa max. 10% CaparolColor ili 10 % AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben kolorantima.
Kod premazivanja povezanih većih površina ambalažu s nijansiranom robom međusobno izmiješati kako bi se izbjegla odstupanja u nijansi.

Stupanj sjaja

Mutno mat.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

veličina zrna

MultiStruktur fein: ca. 200 µm
MultiStruktur mittel: ca. 300 µm
MultiStruktur grob: ca. 500 µm
MultiStruktur supergrob: ca. 700 µm

Dopunski proizvod

 • DecoGrund
 • DecoLasur Matt/Glänzend
 • ArteLasur
 • Metallocryl Interior
 • CapaGold/CapaSilber

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa iz VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

Žbuke grupe žbuka PII i P III:
Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF te zatim Capadecor DecoGrund ili Caparol-Haftgrund.

Gipsane i gotove žbuke grupe PIV i PV:
Gips žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odprašiti. Temeljni premaz sa Capadecor DecoGrund ili Caparol-Haftgrund.

Građevinske gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB te zatim Capadecor DecoGrund ili Caparol-Haftgrund.

Gipskartonske ploče:
Tragove lopatice obrusiti i odprašiti. Temeljni premaz sa Capadecor DecoGrund ili Caparol-Haftgrund. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol-Filtergrund grob. Obratiti pažnju na BFS uputu br. 12, dio 2. Kod nanošenja MultiStruktur Grob i Supergrob, kao temeljni premaz koristiti Putzgrund.

Beton:
Eventualne ostatke koji razdvajaju kao i brašnjave supstance koje se osipaju odstraniti. Temeljni premaz sa Capadecor DecoGrund ili Caparol-Haftgrund. Pore i rupice zapuniti prije nanošenja MultiStruktura.

Porobeton:
Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom u omjeru 1:3. Zaglađivanje sa Caparol-Akkordspachtel.

Vlaknate ploče, ploče od iverice i šperploče:
Nisu ili su samo djelomično prikladne za premazivanje MultiStrukturom. Prikladnost za premazivanje je potrebno najprije provjeriti na probnoj površini na objektu. Zglobni spojevi uvijek mogu pokazivati znakove pukotina i nakon nanošenja MultiStruktura.

Nosivi premazi:
Mat, slabo upojne premaze obraditi direktno. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti i grundirati sa Capacryl Haftprimer, Capadecor DecoGrund ili Caparol-Haftgrund.

Nenosivi premazi:
Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili boja na bazi umjetnih smola potpuno odstraniti. Na grubo poroznim upojnim odnosno površinama koje se osipaju temeljni namaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički odstraniti i površine odprašiti. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB te zatim Capadecor DecoGrund ili Caparol-Haftgrund.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati da budu čiste. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB te zatim Capadecor DecoGrund ili Caparol-Haftgrund.

Tapete:
Potpuno ukloniti. Ostatke ljepila i makulature oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB te zatim Capadecor DecoGrund ili Caparol-Haftgrund.

Površine koje je napala plijesan:
Talog plijesni odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatox odnosno FungiGrund i dobro osušiti. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Pritom poštivati zakonske i službene propise (npr. odredbe o bio-tvarima i opasnim materijalima).

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Zaprljanja od nikotina kao i od čađi ili masnoća isprati vodom uz dodatak sredstva za čišćenje i odmašćivanje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Osušene mrlje od vode očetkati. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol-Filtergrund grob (teh. informacija br. 845).

Manji nedostaci:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa Caparol-Akkordspachtel prema propisu o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

Način primjene

MultiStruktur prije obrade temeljito promiješati i nanositi nerazrjeđen četkom ili valjkom. Promiješajte ručno ili koristite sporu miješalicu.

Nanošenje materijala
Valjkom:

Za obradu valjkom koristiti valjak srednje duge dlake (14 –18 mm). MultiStruktur Fein i Supergrob je potrebno razrijediti sa 5-10% vode. Kako bi se osigurala ravnomjerno nanošenje materijala, materijal treba nanositi bogato i križnim pokretima te zatim strukturirati odgovarajućim alatom.

Špahtlom:
MultiStruktur Fein i Supergrob se mogu također nanositi i gleterom izravno iz pakiranja i zatim strukturirati.

Špricanje:
MultiStruktur se može nanositi u svim veličinama zrna špricanjem pomoću pužnog prijenosa, a kod manjih područja odgovarajućim pištoljem za nanošenje.
Veličina dizne 4-6 mm, tlak 2,0–2,5 bara.

Strukturiranje:
Ovisno o željenoj optici, MultiStruktur se može lako i individualno strukturirati. Za to su posebno prikladni gleteri, meke četke itd. 

Dorada ili renoviranje:
Za naknadnu doradu ili renoviranje mogu se koristiti DecoLasur Matt/Glänzend, ArteLasur, Metallocryl Interior ili CapaGold/CapaSilber.
MultiStruktur razvija hidrofobnu površinu 2 - 3 dana nakon nanošenja, a ona je pogodna za velike površine prije daljnje obrade drugim materijalima, kako bi se izbjeglo preklapanje.

Sistem nanošenja na površinu

Na odgovarajućim podlogama, prije nanošenja MultiStruktura uvijek treba nanijeti barem jedan sloj Capadecor DecoGrund, Caparol-Haftgrund ili Putzgrund.
Iznimke mogu biti upojni, nosivi stari premazi, ako su zadovoljili ispitivanje kompatibilnosti na probnoj površini.
Za nijansirane MultiStruktur premaze, temeljni premaz treba već biti nijansiran sukladno završnom sloju.

Potrošnja

Ovisno o debljini nanosa odnosno tehnici, korištenom alatu i željenom izgledu površine, potrošnja može varirati.
Navedene vrijednosti odnose se na obradu valjkom i odgovarajuće strukturiranje.
Fina zrnatost ca. 500 – 700 g/m2
Srednja zrnatost ca. 500 – 600 g/m2
Gruba zrnatost ca. 600 – 700 g/m2
Supergruba zrnatost ca. 800 – 900 g/m2
MultiStruktur Supergrob obrada gleterom: ca. 1700 - 1800 g/m2
Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C za podlogu i zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 6-8 sati suho po površini i može se premazivati. Suho i može se opteretiti nakon 1– 2 dana. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se ta vremena produljuju.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe,

Napomena

Primjenom prirodnog pijeska (kvarc) može doći do malog odstupanja u nijansi. Stoga na neprekinutim površinama koristiti samo materijal iz istih šarži. Materijale različitih šarži međusobno pomiješati. Radi izbjegavanja vidljivih spojeva (nasjeda) premazivati u jednom potezu, "mokro na mokro".
Kod primjene Caparol-Tiefgrund TB za unutarnje radove može se pojaviti tipični miris otapala te je stoga potrebno osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima primijeniti AmphiSilan-Putzfestiger, koji ne sadrži aromate i slabog je mirisa.
Kod dorade sa masama za ravnanje koje sadrže gips može zbog dugog utjecaja vlage doći do bubrenja, stvaranja mjehurića i okrhotina. Stoga treba osigurati brzo sušenje sa dosta prozračivanja na odgovarajućoj temperaturi. Pridržavati se upute br. 2 "Izravnavanje gips ploča" saveza proizvođača gipsa i gips ploča.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, titan dioksid, kalcij karbonat, silikati, vosak, voda, aditivi, konzervans (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon).

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije